Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-RK

Różnice międzykulturowe w pracy zespołowej

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • Indywidualne rozwijanie kompetencji miedzykulturowych uczestników.
 • Poznanie zasad efektywnej komunikacji międzykulturowej.
 • Planowanie współpracy w sposób zapobiegający występowaniu incydentów krytycznych.
 • Tworzenie systemu komunikacji bez stereotypów i uprzedzeń.

Symbol szkolenia

UO-RK

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?1. Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się:

 • proces komunikacji i jego etapy,
 • znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się,
 • komunikacja bezpośrednia a komunikacja za pomocą mediów: telefon, mail, komunikatory.

2. Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w organizacji:

 • autoanaliza własnego stylu komunikowania się,
 • błędy w komunikacji ich korekta i unikanie,
 • bariery komunikacyjne,
 • etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego.

3. Efektywne prowadzenie rozmów:

 • kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu,
 • asertywne reagowanie na zastrzeżenia na krytykę i pochwałę,
 • rozpoznawanie i omijanie barier w komunikacji, aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji,
 • rozpoznawanie i radzenie sobie czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi,
 • sztuka zadawania pytań.

4. Interkulturowe aspekt komunikacji:

 • podstawy proksymiki – dystans w komunikacji,
 • formułowanie komunikatów w kontaktach interkulturowych,
 • ekspresja własna a spostrzeganie interkulturowe,
 • kulturowe odczytywanie komunikatów,
 • kulturowe postawy w codziennej komunikacji i negocjacjach,
 • podejmowanie decyzji w aspekcie kulturowym.

5. Podstawowe zasady komunikacji interkulturowej – czyli jak badania naukowe pomagają zrozumieć różnice międzykulturowe:

 • kultury zorientowane na kontakt,
 • kultury zorientowane na zasady,
 • kultury propartnerskie i protransakacyjne,
 • kultury ceremonialne i nieceremonialne,
 • kultury monochromiczne i polichroniczne,
 • czy „a” zawsze znaczy „a” ? - Ukryte założenia i przemilczane oczekiwania w komunikacji z przedstawicielami poszczególnych kultur.

6. „Instrukcja obsługi kontrahenta” – co robić, czego raczej nie i totalne „faux pas”:

 • Kultury Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Włochy),
 • kultury państw byłego ZSRR,
 • kultura amerykańska.

7. Podsumowanie.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Widzieć i rozumieć istotę różnic międzykulturowych.
 • Komunikować się efektywnie z przedstawicielami innych kultur.
 • Niwelować możliwość wystąpienie incydentów krytycznych.
 • Rozumieć do tej pory niejasne zachowania przedstawicieli innych kultur.
Uczestnik dowie się:
 • Czym są naprawdę różnice międzykulturowe.
 • Z czego wynikają. 
 • Jak je zauważyć i dostosować do nich sposób komunikowania się.
 • Jak postępować w kontakcie z przedstawicielami poszczególnych kultur.
 • Jak uniknąć steretypizacji.
 • Jak rózróżnić różnice międzykulturowe od różnic indywidualnych.

Metodyka

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z względnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.

Adresaci

 • Specjaliści ds. zakupów, 
 • liderzy projektów,
 • handlowcy,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania