Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-RK

Różnice międzykulturowe w pracy zespołowej

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • Indywidualne rozwijanie kompetencji miedzykulturowych uczestników.
 • Poznanie zasad efektywnej komunikacji międzykulturowej.
 • Planowanie współpracy w sposób zapobiegający występowaniu incydentów krytycznych.
 • Tworzenie systemu komunikacji bez stereotypów i uprzedzeń.

Symbol szkolenia

UO-RK

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?1. Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się:

 • proces komunikacji i jego etapy,
 • znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się,
 • komunikacja bezpośrednia a komunikacja za pomocą mediów: telefon, mail, komunikatory.

2. Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w organizacji:

 • autoanaliza własnego stylu komunikowania się,
 • błędy w komunikacji ich korekta i unikanie,
 • bariery komunikacyjne,
 • etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego.

3. Efektywne prowadzenie rozmów:

 • kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu,
 • asertywne reagowanie na zastrzeżenia na krytykę i pochwałę,
 • rozpoznawanie i omijanie barier w komunikacji, aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji,
 • rozpoznawanie i radzenie sobie czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi,
 • sztuka zadawania pytań.

4. Interkulturowe aspekt komunikacji:

 • podstawy proksymiki – dystans w komunikacji,
 • formułowanie komunikatów w kontaktach interkulturowych,
 • ekspresja własna a spostrzeganie interkulturowe,
 • kulturowe odczytywanie komunikatów,
 • kulturowe postawy w codziennej komunikacji i negocjacjach,
 • podejmowanie decyzji w aspekcie kulturowym.

5. Podstawowe zasady komunikacji interkulturowej – czyli jak badania naukowe pomagają zrozumieć różnice międzykulturowe:

 • kultury zorientowane na kontakt,
 • kultury zorientowane na zasady,
 • kultury propartnerskie i protransakacyjne,
 • kultury ceremonialne i nieceremonialne,
 • kultury monochromiczne i polichroniczne,
 • czy „a” zawsze znaczy „a” ? - Ukryte założenia i przemilczane oczekiwania w komunikacji z przedstawicielami poszczególnych kultur.

6. „Instrukcja obsługi kontrahenta” – co robić, czego raczej nie i totalne „faux pas”:

 • Kultury Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Włochy),
 • kultury państw byłego ZSRR,
 • kultura amerykańska.

7. Podsumowanie.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Widzieć i rozumieć istotę różnic międzykulturowych.
 • Komunikować się efektywnie z przedstawicielami innych kultur.
 • Niwelować możliwość wystąpienie incydentów krytycznych.
 • Rozumieć do tej pory niejasne zachowania przedstawicieli innych kultur.
Uczestnik dowie się:
 • Czym są naprawdę różnice międzykulturowe.
 • Z czego wynikają. 
 • Jak je zauważyć i dostosować do nich sposób komunikowania się.
 • Jak postępować w kontakcie z przedstawicielami poszczególnych kultur.
 • Jak uniknąć steretypizacji.
 • Jak rózróżnić różnice międzykulturowe od różnic indywidualnych.

Metodyka

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z względnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.

Adresaci

 • Specjaliści ds. zakupów, 
 • liderzy projektów,
 • handlowcy,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania