Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PPA

Rozwiązywanie problemów Analizą Punktu Przetwarzania

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

?Metoda Analizy Punktu Przetwarzania jest szczególnym narzędziem stosowanym do rozwiązywania problemów, wyodrębnianym jako element World Class Manufacturing. Jej istotną właściwością jest sposób podejścia do badania warunków operacyjnych wytwarzania produktów i towarzyszącym im otoczeniu. Rezultatami tej analizy jest stworzenie macierzy QM dla określenia prawidłowych warunków procesu oraz matrycy QX - narzędzia wskazującego źródła powstawania błędów na gnieździe produkcyjnym i sposobów ich usuwania. Przejrzysty sposób prezentacji tych danych pozwala, po ich utworzeniu, na rozwiązywanie większości problemów produkcyjnych w sposób natychmiastowy, nawet przez personel niższego szczebla, co znacznie skraca czasy przestojów, wpływając na obniżenie kosztów. Jednocześnie jest skutecznym narzędziem do korygowania problemów jakościowych.

Symbol szkolenia

PPA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Adresaci

Kierownicy działów technicznych, jakości, inżynierowie i specjaliści procesu oraz jakości, technolodzy, inne osoby z technicznego wsparcia działów produkcyjnych.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki: