Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

 • Cele szkolenia:

  ·         Przedstawienie TPM jako systematycznego podejścia do kompleksowego zarzadzania utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń z uwzględnieniem sposobów włączenia wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego.

  ·         Pokazanie koncepcji TPM z uwzględnieniem warunków koniecznych do jego wprowadzenia w firmie poprzez przećwiczenie narzędzi stosowanych w TPM. 

  ·         Wyjaśnienie roli działu UR oraz Autonomus Maintenance w określaniu strategii TPM  dla firmy.

Symbol szkolenia

TPM

Terminy i miejsce

08 - 09 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 4 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
20 - 21 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 16 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
15 - 16 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 11 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
15 - 16 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 11 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 • Wstęp do produktywności

      Cele TPM,

      Sześć Wielkich Strat, Definicje czasów,

 • Rozwój koncepcji TPM – (Breakdown Maintenance, Preventive Maintenance., Productive Maintenance, TPM,

Wskaźniki TPM, typowe awarie , przyczyny fizyczne, błędy ludzkie i zarządzania, przykładowe stany operacyjne urządzenia, niezawodność, MTTF, MTTR, MTBF, dostępność, OEE,

 • Określenie strategii TPM dla firmy, Filary TPM

Rola Działu Utrzymania Ruchu oraz Autonomous Maintenance
Strategie utrzymania ruchu – ukierunkowane doskonalenie (Reakcyjne, Prewencyjne UR, Strategia wg resursu czasowego, Strategia wg obsługi diagnostycznej, Strategia mieszana, Strategia wg efektywności, Strategia wg efektywności),
Projektowanie i rozruch nowych urządzeń,
Utrzymanie dla jakości,
Jakość totalna (TQM) a TPM,
Szkolenie.

 • Etapy wdrażania

Etapy wdrażania TPM,

      Wdrożenie TPM – plan uproszczony, Organizacja TPM.

 • Redukcja czasu przezbrojeń maszyn

Metoda SMED, główne założenia, Korzyści z zastosowania.

·         Koszty Utrzymania Ruchu – struktura i czynniki wpływające na koszty.

 • Narzędzia rozwiązywania problemów najczęściej stosowane w TPM

  

Ćwiczenia:

  • Klasyfikacja strat wg TPM,
  • Obliczenie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia,
  • Skonstruowanie przykładowych instrukcji i procedur TPM
  • Przeprowadzenie auditu TPM
  • SMED – przykłady kalkulacji, wzory i przykłady,
  • Wybrane narzędzie problem solving w TPM.

Korzyści dla uczestnika

 • Korzyści dla Uczestników:

  ·         Poznanie koncepcji TPM na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla wdrożenia koncepcji w zakładzie,

  ·         Zasady wdrożenia TPM, oraz role i funkcję w TPM zarówno pracowników działu Utrzymania Ruchu  oraz pracowników działu  produkcyjnego -  przykłady  implementacji OEE / TPM w organizacjach i efektów z wdrożenia; omówienie najczęściej spotykanych problemów wdrożeniowych,

  ·         Poznanie i zrozumienie przyczyn strat efektywności parku maszynowego,

  ·         Poznanie metod analizy danych i problemów.

   

  Uczestnik nauczy się:

  ·         Umiejętność wskazania przyczyn problemów przy wprowadzaniu TPM,

  ·         Umiejętność obliczenia i analizy wskaźnika OEE,

  ·         Umiejętność wskazania czynności, które powinny trafić do autonomicznej konserwacji,

  ·         Umiejętność  planowania czynności okresowych,

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Redukcja błędów i wad produktów,

·         Redukcja awarii maszyn i urządzeń, redukcja czasu uruchamiania i regulacji maszyn,

·         Maksymalizacja całkowitej efektywności wyposażenia (OEE),

·         Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces efektywnego utrzymania maszyn,

·         Zwiększenie umiejętności pracowników,

·         Zwiększona ilość usprawnień istniejących procesów,

·         Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metodyka

Materiały , przykłady, film, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Adresaci

 • Personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,

  ·      Personel działu utrzymania ruchu,

  ·      Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,

  ·      Personel z działów jakości.

   

Opinie użytkowników

17-18.10.2019 r. "Doświadczenie i wiedza trenera w szerokim zakresie zarządzania i organizacji."
08-09.08.2019 r. "Dużo przykładów z organizacji, otwartość osoby prowadzącej oraz komunikatywność. Duża chęć wyjaśnienia i rozwinięcia tematu."
13-14.12.2018 r. "Kompleksowe podejście do tematu."
08-09.10.2018 r. "Duża fachowość prowadzącego."
29-30.03.2018 r. "Bardzo dobra organizacja szkolenia. Prowadzący - ogromna wiedza."
28.05.2017 r. "Każdy warsztat podnosi kwalifikacje."
05-06.06.2017 r. "Bardzo dobre warunki szkolenia. Ciekawe prowadzenie."
05-06.06.2017 r. "Przykłady podawane przez prowadzącego z przemysłu. Fachowość trenera."
03-04.11.2016 r. "Profesjonalny trener z bogatym doświadczeniem w zakresie narzędzia TPM."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1850.00 zł netto
2275.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych