Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TPM

Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM

Lean Manufacturing

Cele szkolenia

 • Cele szkolenia:

  ·         Przedstawienie TPM jako systematycznego podejścia do kompleksowego zarzadzania utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń z uwzględnieniem sposobów włączenia wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego.

  ·         Pokazanie koncepcji TPM z uwzględnieniem warunków koniecznych do jego wprowadzenia w firmie poprzez przećwiczenie narzędzi stosowanych w TPM. 

  ·         Wyjaśnienie roli działu UR oraz Autonomus Maintenance w określaniu strategii TPM  dla firmy.

Symbol szkolenia

TPM

Terminy i miejsce

03 - 04 czerwca 2024 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 15 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 35%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 • Wstęp do produktywności

      Cele TPM,

      Sześć Wielkich Strat, Definicje czasów,

 • Rozwój koncepcji TPM – (Breakdown Maintenance, Preventive Maintenance., Productive Maintenance, TPM,

Wskaźniki TPM, typowe awarie , przyczyny fizyczne, błędy ludzkie i zarządzania, przykładowe stany operacyjne urządzenia, niezawodność, MTTF, MTTR, MTBF, dostępność, OEE,

 • Określenie strategii TPM dla firmy, Filary TPM

Rola Działu Utrzymania Ruchu oraz Autonomous Maintenance
Strategie utrzymania ruchu – ukierunkowane doskonalenie (Reakcyjne, Prewencyjne UR, Strategia wg resursu czasowego, Strategia wg obsługi diagnostycznej, Strategia mieszana, Strategia wg efektywności, Strategia wg efektywności),
Projektowanie i rozruch nowych urządzeń,
Utrzymanie dla jakości,
Jakość totalna (TQM) a TPM,
Szkolenie.

 • Etapy wdrażania

Etapy wdrażania TPM,

      Wdrożenie TPM – plan uproszczony, Organizacja TPM.

 • Redukcja czasu przezbrojeń maszyn

Metoda SMED, główne założenia, Korzyści z zastosowania.

·         Koszty Utrzymania Ruchu – struktura i czynniki wpływające na koszty.

 • Narzędzia rozwiązywania problemów najczęściej stosowane w TPM

  

Ćwiczenia:

  • Klasyfikacja strat wg TPM,
  • Obliczenie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia,
  • Skonstruowanie przykładowych instrukcji i procedur TPM
  • Przeprowadzenie auditu TPM
  • SMED – przykłady kalkulacji, wzory i przykłady,
  • Wybrane narzędzie problem solving w TPM.

Korzyści dla uczestnika

 • Korzyści dla Uczestników:

  ·         Poznanie koncepcji TPM na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla wdrożenia koncepcji w zakładzie,

  ·         Zasady wdrożenia TPM, oraz role i funkcję w TPM zarówno pracowników działu Utrzymania Ruchu  oraz pracowników działu  produkcyjnego -  przykłady  implementacji OEE / TPM w organizacjach i efektów z wdrożenia; omówienie najczęściej spotykanych problemów wdrożeniowych,

  ·         Poznanie i zrozumienie przyczyn strat efektywności parku maszynowego,

  ·         Poznanie metod analizy danych i problemów.

   

  Uczestnik nauczy się:

  ·         Umiejętność wskazania przyczyn problemów przy wprowadzaniu TPM,

  ·         Umiejętność obliczenia i analizy wskaźnika OEE,

  ·         Umiejętność wskazania czynności, które powinny trafić do autonomicznej konserwacji,

  ·         Umiejętność  planowania czynności okresowych,

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Redukcja błędów i wad produktów,

·         Redukcja awarii maszyn i urządzeń, redukcja czasu uruchamiania i regulacji maszyn,

·         Maksymalizacja całkowitej efektywności wyposażenia (OEE),

·         Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces efektywnego utrzymania maszyn,

·         Zwiększenie umiejętności pracowników,

·         Zwiększona ilość usprawnień istniejących procesów,

·         Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metodyka

Materiały , przykłady, film, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Adresaci

 • Personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,

  ·      Personel działu utrzymania ruchu,

  ·      Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,

  ·      Personel z działów jakości.

   

Opinie użytkowników

"Doświadczenie i wiedza trenera w szerokim zakresie zarządzania i organizacji."
"Dużo przykładów z organizacji, otwartość osoby prowadzącej oraz komunikatywność. Duża chęć wyjaśnienia i rozwinięcia tematu."
"Kompleksowe podejście do tematu."
"Duża fachowość prowadzącego."
"Bardzo dobra organizacja szkolenia. Prowadzący - ogromna wiedza."
"Każdy warsztat podnosi kwalifikacje."
"Bardzo dobre warunki szkolenia. Ciekawe prowadzenie."
"Przykłady podawane przez prowadzącego z przemysłu. Fachowość trenera."
"Profesjonalny trener z bogatym doświadczeniem w zakresie narzędzia TPM."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2000.00 zł netto
2460.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania