Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LM-MGT

Rozwiązywanie problemów w kulturze Lean z wykorzystaniem A3

Oferta archiwalna
Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiadomości i umiejętności pozwalających na zastosowanie Raportu A3 jako narzędzia rozwiązywania problemów.  
 • Poznanie zasad tworzenia Raportów A3 i możliwości ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy.
 • Nauczenie pracy z Raportem A3.
 • Określenie roli przełożonego w kulturze lean – coaching na przykładzie Raportu A3.

Symbol szkolenia

LM-MGT

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Podstawowe pojęcia związane z Raportem A3.
2. Zastosowanie A3.
3. Wytyczne do sporządzenia Raportu A3.
4. Pytania na które odpowiada Raport A3.
5. Struktura Raportu.
6. Raport A3 a cykl PDCA.
7. Rozwiazywanie problemów przy użyciu A3.
8. Podstawowe narzędzia rozwiazywania problemów.
9. Obszary problemów do zastosowania Raportu A3.
10. Rola przełożonego w Raporcie A3.
11. Raport A3 jako narzędzie coachingu pracowników.


Ćwiczenia:

W ramach części warsztatowej Uczestnicy opracują samodzielnie Raporty A3 i dokonają prezentacji Raportów. Wcielą się w role właściciela Raportu i przełożonego – odbiorcy Raportu. 


Zalecenia dla Uczestników:

Znajomość podstawowych pojęć lean manufacturing. 

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Prowadzić samodzielnie proces rozwiązywania problemów z wykorzystaniem Raportu A3.
 • Powoływać zespół do ustalenia źródeł problemu i ścieżki jego rozwiązania.
 • Jakich narzędzi używać do rozwiązywania problemów.
 • Efektywnie wykorzystywać raport A3 w codziennych spotkaniach z pracownikami.


Uczestnik dowie się:

 • Jak rozwijać umiejętności analitycznego myślenia wykorzystując raport A3.
 • Jak efektywnie delegować zadania podwładnym.
 • Jaka jest rola przełożonego w procesie rozwiązywania problemów.
 • Na jakie pytania odpowiada Raport A3.
 • Czym różni się „gaszenie pożarów” od „rozwiązywania problemów”.

Adresaci

?Pracownicy przedsiębiorstw, które rozpoczęły zarządzanie z wykorzystaniem lean manufacturing:  

 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy wydziałów, kierownicy produkcji),
 • specjaliści ds. produkcji , inżynierowie produkcji,
 • liderzy zespołów, brygadziści, mistrzowie.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania