Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LM-MGT

Rozwiązywanie problemów w kulturze Lean z wykorzystaniem A3

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiadomości i umiejętności pozwalających na zastosowanie Raportu A3 jako narzędzia rozwiązywania problemów.  
 • Poznanie zasad tworzenia Raportów A3 i możliwości ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy.
 • Nauczenie pracy z Raportem A3.
 • Określenie roli przełożonego w kulturze lean – coaching na przykładzie Raportu A3.

Symbol szkolenia

LM-MGT

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Podstawowe pojęcia związane z Raportem A3.
2. Zastosowanie A3.
3. Wytyczne do sporządzenia Raportu A3.
4. Pytania na które odpowiada Raport A3.
5. Struktura Raportu.
6. Raport A3 a cykl PDCA.
7. Rozwiazywanie problemów przy użyciu A3.
8. Podstawowe narzędzia rozwiazywania problemów.
9. Obszary problemów do zastosowania Raportu A3.
10. Rola przełożonego w Raporcie A3.
11. Raport A3 jako narzędzie coachingu pracowników.


Ćwiczenia:

W ramach części warsztatowej Uczestnicy opracują samodzielnie Raporty A3 i dokonają prezentacji Raportów. Wcielą się w role właściciela Raportu i przełożonego – odbiorcy Raportu. 


Zalecenia dla Uczestników:

Znajomość podstawowych pojęć lean manufacturing. 

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Prowadzić samodzielnie proces rozwiązywania problemów z wykorzystaniem Raportu A3.
 • Powoływać zespół do ustalenia źródeł problemu i ścieżki jego rozwiązania.
 • Jakich narzędzi używać do rozwiązywania problemów.
 • Efektywnie wykorzystywać raport A3 w codziennych spotkaniach z pracownikami.


Uczestnik dowie się:

 • Jak rozwijać umiejętności analitycznego myślenia wykorzystując raport A3.
 • Jak efektywnie delegować zadania podwładnym.
 • Jaka jest rola przełożonego w procesie rozwiązywania problemów.
 • Na jakie pytania odpowiada Raport A3.
 • Czym różni się „gaszenie pożarów” od „rozwiązywania problemów”.

Adresaci

?Pracownicy przedsiębiorstw, które rozpoczęły zarządzanie z wykorzystaniem lean manufacturing:  

 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy wydziałów, kierownicy produkcji),
 • specjaliści ds. produkcji , inżynierowie produkcji,
 • liderzy zespołów, brygadziści, mistrzowie.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania