Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MPROD-W

Zarządzanie wizualne, efektywne spotkania produkcyjne

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

 • Zaprezentowanie nowoczesnego podejścia do zarządzania produkcją. 
 • Organizacje efektywnych rutyn i spotkań na obszarze produkcji. 
 • Zaprojektowanie tablic do zarządzania wizualnego dla obszaru produkcyjnego. 
 • Organizacja Centrum Spotkań i Informacji dla Wydziału w skrócie zwanym CSI obejmujące wszystkie aspekty zarządzania produkcją. 
 • Określenie roli przełożonego w kulturze lean – coaching na przykładzie Raportu A3.

Symbol szkolenia

MPROD-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Podejście klasyczne i nowoczesne w zarządzaniu produkcja. 
2.  Cykl doskonalenia procesu. 
3.  Praca standardowa przełożonych. 
4.  Rola przełożonych w kulturze lean. 
5.  Zakres pracy standardowej dla poszczególnych szczebli zarzadzania. 
6.  Sterowanie wizualne – przykłady dla poszczególnych poziomów. 
7.  Codzienne rutyny doskonalenia procesów – dla poszczególnych szczebli zarzadzania. 
8.  Łańcuch pomocy, co to jest i jak działa. 
9.  Rozwiazywanie problemów w podejściu klasycznym i kulturze lean. 
10.  Cykl PDCA, jako podstawowa metoda zarzadzania.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie:
 • Organizował tablice informacyjne w obszarze produkcji.
 • Efektywnie organizował i przeprowadzał spotkania produkcyjne.
 • Efektywnie wykorzystywał raport A3 w codziennych spotkaniach z pracownikami dot. rozwiązywania problemów.
Uczestnik dowie się:
 • Jakie jest znaczenie i rola zarządzania wizualnego.
 • Co obejmuje praca standaryzowana przełożonych.
 • Jak wdrożyć proces codziennego doskonalenia z podwładnymi.
 • Jaka jest rola przełożonego w kulturze lean.
 • Jak rozwiązywać problemy przy użyciu raportu A3.
 • Jak rozwijać umiejętności analitycznego myślenia wykorzystując raport A3.

Adresaci

 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (menedżerowie produkcji, kierownicy zmian, kierownicy produkcji, liderzy zmian).
 • specjaliści ds. produkcji, inżynierowie produkcji aspirujący na stanowiska kierownicze.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania