Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MSP-PW

Rozwój potencjału małego i średniego przedsiębiorstwa – narzędzia

Kompetencje menadżerskie

Cele szkolenia

Szkolenie warsztatowe dedykowane małych i średnich przedsiębiorstwom, poszukującym szans rozwoju potencjału na rynku krajowym i zagranicznym celem wypracowania własnego zestawu narzędzi dedykowanemu optymalizacji i rozwojowi jakościowemu przedsiębiorstwa w zależności od jego struktury organizacyjnej, branży i rzeczywistych potrzeb.

Symbol szkolenia

MSP-PW

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

·         Produkt usługa klient  – sztuka filtracji sygnałów rynkowych 

·         Matryca diagnostyki kosztów procesu

·         Proces przepływu produktu  – narzędzia diagnozowania zatorów w przepływie

·         Tradycja zorganizowanego chaosu czy kultura porządku – efektywna standaryzacja

·         Metoda – określanie zasad wykonywania pracy i jej egzekwowanie

·         Kontrola w procesach 

·         Poznawanie procesów – szansa na redukcję kosztów

·         Logika przyczynowo skutkowa – jak nie mylić przyczyn, symptomów i skutków

·         Jak wypracować swój własny tool box metod i narzędzi

Ćwiczenia:

1.       Systemy zbierania danych, filtracja i analiza – zasada Pareto

2.       Matryca kosztów procesu a koszty produktu

3.       Diagram przepływu i jego warianty  

4.       Matryce obserwacji procesu, interpretacje i wnioski

5.       Standardy w firmie – efektywna standaryzacja pracy

6.       Metody kontroli procesu, efekty i koszty

7.       Diagram Ishikawy – mapa struktury procesu i jego parametryzacja a koszty

8.       Źródła problemów i ich efekty  - łańcuchy przyczynowo skutkowe

9.       Własna matryca doboru metod i narzędzi

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·       Tworzyć i sprawdzać efektywność standardów pracy

·       Oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych

·       Podejmować decyzje w oparciu o metody i narzędzia

·       Budować kulturę pracy opartą na logice przyczynowo skutkowej 

·       Tworzyć efektywne standardy pracy i organizacji

·       Wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·       Możliwość optymalizacji kosztów procesów  .

·       Poprawa przepływów w procesach produkcyjnych i wspierających 

·       Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych

·       Efektywnego korzystania z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami

Adresaci

·       Osoby zarządzające i obsługujące produkcję i usługi.

·       Pracownicy zarządzający zespołami pracowników  .

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

·       Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji

·       Specjaliści branżowi .

·       Pracownicy działów technicznych

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania