Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
6S-GB-ONL

Six Sigma- poziom Green Belt- szkolenia online

Oferta archiwalna
Six Sigma

Cele szkolenia

Six Sigma Green Belt jest osobą prowadzącą projekty doskonalące w ramach optymalizacji procesów produkcyjnych i administracyjnych, nastawionych na oszczędności finansowe.

Takie kompetencje są szczególnie istotne w obecnym czasie dużych przeobrażeń i konieczności przedefiniowania procesów w firmach.

Opracowany przez nas warsztatowy program nauczania oparty o rzeczywiste dane i projekty pozwoli Ci uzyskać niezbędne umiejętności i kompetencje do samodzielnego zdefiniowania, zmierzenia, analizy i rozwiązania problemu i zyskania konkurencyjnej przewagi.

Symbol szkolenia

6S-GB-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania:

Program i ćwiczenia

CZAS TRWANIA

4 tygodnie , on-line

44 godziny (w tym egzamin na zakończenie)

8-14 godzin tygodniowo (2-4 godz. dziennie)

Elastyczne dopasowanie terminów do uczestników

TERMINY (2020)

Maj 2020

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 30 kwietnia 2020

Szkolenie jest podzielone na 22 bloki szkoleniowe po 2h każdy, które będą się odbywać według poniższej agendy:

GB 1: 05. 05. / 10.00-12.00

GB 2: 05. 05. /13.00-15.00

GB 3: 06. 05. / 10.00-12.00

GB 4: 07. 05. / 10.00-12.00

GB 5: 07. 05. /13.00-15.00

GB 6: 08. 05. /10.00-12.00

GB 7: 11. 05. /10.00-12.00

GB 8: 11. 05. /13.00-15.00

GB 9: 12. 05. /10.00-12.00

GB 10: 13. 05. /10.00-12.00

GB 11: 13. 05. /13.00-15.00

GB 12: 14. 05. /10.00-12.00

GB 13: 15. 05. /10.00-12.00

GB 14: 20. 05. /10.00-12.00

GB 15: 20. 05. /13.00-15.00

GB 16: 21. 05. /10.00-12.00

GB 17: 22. 05. /10.00-12.00

GB 18: 25. 05. /10.00-12.00

GB 19: 25. 05. /13.00-15.00

GB 20: 26. 05. /10.00-12.00

GB 21: 27. 05. /10.00-12.00

GB 22: 27. 05. /13.00-15.00


Jeżeli któryś z terminów byłby dla Państwa niedogodny prosimy o kontakt, abyśmy mogli dopasować terminy do Państwa potrzeb.

CENA

3 950 PLN/ os.

W przypadku zgłoszenia większej ilości chętnych – cena specjalna.

(Cena specjalna będzie zaproponowana w przypadku zgłoszenia dodatkowych osób z jednej firmy. W celu dalszych informacji prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Otwartych: szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu)


Program szkolenia jest podzielony jest na 4 moduły:

1 tydzień – Moduł "Define".

Zdefiniujemy problem pod kątem prowadzonego projektu, ustalimy Project Charter otwierając projekt.

2 tydzień – Moduł "Measure".

Omówimy i przetestujemy metody i narzędzia do prowadzenia pomiarów dla danego problemu/zagadnienia, tak aby precyzyjnie dotrzeć do przyczyn źródłowych i oprzeć analizy na wiarygodnych danych.

3 tydzień – Moduł "Analyse".

Przeanalizujemy zebrane dane tak, aby podjąć właściwą decyzję. Dowiesz się jakie metody są odpowiednie dla różnego typu zagadnień i rodzaju danych.

4 tydzień – Moduł "Improve/Control".

Zaplanujemy i wprowadzimy zmiany, aby móc zgodnie z założeniami projektu je obserwować i wyciągać kolejne wnioski w fazie kontroli.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej.

·         Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów dla poprawy jakości i redukcji  kosztów.

·         Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.

Metodyka

Narzędzie – Algorytm DMAIC

·         Aby zarządzać projektem doskonalącym będziesz musiał wprowadzić podejście Six Sigma w praktyczny sposób. Poznasz algorytm DMAIC (Define , Measure, Analyse, Improve, Control) aby w możliwie efektywny sposób przejść przez całą ścieżkę poznania, analizy i doskonalenia procesu.

·         Będziesz miał również możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektem doskonalenia z mentorem/trenerem.

·         Będziesz miał możliwość poznania metodyki i realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz Excel.

Adresaci

·         Innowatorzy, którzy chcą wzmocnić swoją zdolność analitycznego spojrzenia na stawiane przed nimi wyzwania.

·         Pracownicy działów ciągłego doskonalenia, którzy chcą i powinni patrzeć szerzej na stawiane przed nimi problemy i zadania.

·         Inżynierowie procesów, poszukujący efektywnych narzędzi opisania i modyfikowania procesów operacyjnych.

·         Agenci zmiany, wprowadzający nowe rozwiązania, aby oprzeć je o rzeczywiste dane i liczby i mieć silne argumenty za wprowadzaną zmianą.

·         Trenerzy wewnętrzni, którzy mają być wsparciem dla wszystkich pracowników zajmujących się reorganizacją i optymalizacją.

·         Koordynatorzy projektów, dla lepszego poznania, zrozumienia i nabycia umiejętności stosowania narzędzi statystycznych podczas prowadzenia projektów nastawionych na korzyści finansowe.

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania