Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
6S-GB-ONL

Six Sigma- poziom Green Belt- szkolenia online

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

Six Sigma Green Belt jest osobą prowadzącą projekty doskonalące w ramach optymalizacji procesów produkcyjnych i administracyjnych, nastawionych na oszczędności finansowe.

Takie kompetencje są szczególnie istotne w obecnym czasie dużych przeobrażeń i konieczności przedefiniowania procesów w firmach.

Opracowany przez nas warsztatowy program nauczania oparty o rzeczywiste dane i projekty pozwoli Ci uzyskać niezbędne umiejętności i kompetencje do samodzielnego zdefiniowania, zmierzenia, analizy i rozwiązania problemu i zyskania konkurencyjnej przewagi.

Symbol szkolenia

6S-GB-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania:

Program i ćwiczenia

CZAS TRWANIA

4 tygodnie , on-line

44 godziny (w tym egzamin na zakończenie)

8-14 godzin tygodniowo (2-4 godz. dziennie)

Elastyczne dopasowanie terminów do uczestników

TERMINY (2020)

Maj 2020

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 30 kwietnia 2020

Szkolenie jest podzielone na 22 bloki szkoleniowe po 2h każdy, które będą się odbywać według poniższej agendy:

GB 1: 05. 05. / 10.00-12.00

GB 2: 05. 05. /13.00-15.00

GB 3: 06. 05. / 10.00-12.00

GB 4: 07. 05. / 10.00-12.00

GB 5: 07. 05. /13.00-15.00

GB 6: 08. 05. /10.00-12.00

GB 7: 11. 05. /10.00-12.00

GB 8: 11. 05. /13.00-15.00

GB 9: 12. 05. /10.00-12.00

GB 10: 13. 05. /10.00-12.00

GB 11: 13. 05. /13.00-15.00

GB 12: 14. 05. /10.00-12.00

GB 13: 15. 05. /10.00-12.00

GB 14: 20. 05. /10.00-12.00

GB 15: 20. 05. /13.00-15.00

GB 16: 21. 05. /10.00-12.00

GB 17: 22. 05. /10.00-12.00

GB 18: 25. 05. /10.00-12.00

GB 19: 25. 05. /13.00-15.00

GB 20: 26. 05. /10.00-12.00

GB 21: 27. 05. /10.00-12.00

GB 22: 27. 05. /13.00-15.00


Jeżeli któryś z terminów byłby dla Państwa niedogodny prosimy o kontakt, abyśmy mogli dopasować terminy do Państwa potrzeb.

CENA

3 950 PLN/ os.

W przypadku zgłoszenia większej ilości chętnych – cena specjalna.

(Cena specjalna będzie zaproponowana w przypadku zgłoszenia dodatkowych osób z jednej firmy. W celu dalszych informacji prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Otwartych: szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu)


Program szkolenia jest podzielony jest na 4 moduły:

1 tydzień – Moduł "Define".

Zdefiniujemy problem pod kątem prowadzonego projektu, ustalimy Project Charter otwierając projekt.

2 tydzień – Moduł "Measure".

Omówimy i przetestujemy metody i narzędzia do prowadzenia pomiarów dla danego problemu/zagadnienia, tak aby precyzyjnie dotrzeć do przyczyn źródłowych i oprzeć analizy na wiarygodnych danych.

3 tydzień – Moduł "Analyse".

Przeanalizujemy zebrane dane tak, aby podjąć właściwą decyzję. Dowiesz się jakie metody są odpowiednie dla różnego typu zagadnień i rodzaju danych.

4 tydzień – Moduł "Improve/Control".

Zaplanujemy i wprowadzimy zmiany, aby móc zgodnie z założeniami projektu je obserwować i wyciągać kolejne wnioski w fazie kontroli.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej.

·         Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów dla poprawy jakości i redukcji  kosztów.

·         Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.

Metodyka

Narzędzie – Algorytm DMAIC

·         Aby zarządzać projektem doskonalącym będziesz musiał wprowadzić podejście Six Sigma w praktyczny sposób. Poznasz algorytm DMAIC (Define , Measure, Analyse, Improve, Control) aby w możliwie efektywny sposób przejść przez całą ścieżkę poznania, analizy i doskonalenia procesu.

·         Będziesz miał również możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektem doskonalenia z mentorem/trenerem.

·         Będziesz miał możliwość poznania metodyki i realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz Excel.

Adresaci

·         Innowatorzy, którzy chcą wzmocnić swoją zdolność analitycznego spojrzenia na stawiane przed nimi wyzwania.

·         Pracownicy działów ciągłego doskonalenia, którzy chcą i powinni patrzeć szerzej na stawiane przed nimi problemy i zadania.

·         Inżynierowie procesów, poszukujący efektywnych narzędzi opisania i modyfikowania procesów operacyjnych.

·         Agenci zmiany, wprowadzający nowe rozwiązania, aby oprzeć je o rzeczywiste dane i liczby i mieć silne argumenty za wprowadzaną zmianą.

·         Trenerzy wewnętrzni, którzy mają być wsparciem dla wszystkich pracowników zajmujących się reorganizacją i optymalizacją.

·         Koordynatorzy projektów, dla lepszego poznania, zrozumienia i nabycia umiejętności stosowania narzędzi statystycznych podczas prowadzenia projektów nastawionych na korzyści finansowe.

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania