Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO9-P-ONL

ISO 9001:2015 – wymagania systemu zarządzania jakością - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·       Poznanie struktury i zawartości merytorycznej normy ISO 9001:2015

·       Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

·       Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000

·       Poznanie różnic  pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008

·       Poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu

·       Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział

Symbol szkolenia

ISO9-P-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

· High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania jakością

· Wprowadzenie:

· 0.1 – Postanowienia ogólne

· 0.2 – Zasady zarządzania jakością

· 0.3 – Podejście procesowe – doprecyzowanie wymagań

· 0.3.1 – Postanowienia ogólne dotyczące procesów

· 0.3.2 – Cykl P-D-C-A

· 0.3.3 – Myślenie oparte na ryzyku

· 0.4 Powiązania z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania

· 3 – Terminy i definicje

· System zarządzania jakością - wymagania

· 1 – Zakres

· 3 – Terminy i definicje

· 4 – Kontekst organizacji

· 4.1 – Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

· 4.2 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

· 4.3 Ustalenie zakresu systemu zarządzania jakością

· 4.4 System zarządzania jakością i jego procesy

· 5 – Przywództwo

· 6 – Planowanie, w tym między innymi:

· 6.1 Działania uwzględniające ryzyka i możliwości z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009

· 7 – Wsparcie, w tym między innymi:

· 7.1.4 Środowisko dla funkcjonowania procesów

· 7.1.6 Zarządzanie wiedzą

· 7.4 Komunikacja

· 7.5 Udokumentowane informacje

· 8 – Operacje, w tym między innymi:

· 8,4 Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami

· 8.5 Działania po dostawie

· 8.6 Zwolnienie wyrobów i usług

· 8.7 Nadzór nad wynikiem niezgodnym

· 9 – Ocena działania

· 10 – Doskonalenie, w tym między innymi:

· 10.2 Niezgodności i działania korygujące

· Norma ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 – porównanie

· Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu

Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu

· Zasady zarządzania jakością

· Podejście procesowe do zarządzania - środowisko dla funkcjonowania procesów

· Terminologia – Główne zmiany pomiędzy ISO 9001: 2008 i ISO 9001:2015

· Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

· Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

· Zarządzanie ryzykiem

· Zarządzanie wiedzą

· Komunikacja

· Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami

· Niezgodności i działania korygujące


Dzień pierwszy

08.30-09.30 - powitanie, przedstawienie się, ustalenia zasad i programu całego szkolenia

09.30-09.40 - przerwa

09.40-10.40 - budowa normy ISO 9001, kontekst organizacji

10.40-10.50 - przerwa

10.50-11.50 - zarządzanie procesowe – dokumentowanie procesów

11.50-12.30- przerwa

12.30-13.30 - analiza ryzyka w procesach

13.30-13.40 - przerwa

13.40-14.40 - ćwiczenia z tworzenia kart procesów

14.40-14.50 - przerwa

14.50-15.30 - podsumowanie pierwszego dnia, pytania i odpowiedzi

Dzień drugi

08.30-09.30 - odpowiedzialność kierownictwa i planowanie systemu

09.30-09.40 - przerwa

09.40-10.40 - wsparcie głównych procesów

10.40-10.50 - przerwa

10.50-11.50 - omówienie głównych procesów – obsługa klienta, projektowania i zakupy

11.50-12.30 - przerwa

12.30-13.30 - produkcja i kontrola jakości

13.30-13.40 - przerwa

13.40-14.40 - audity wewnętrzne i działania korygujące

14.40-14.50 - przerwa

14.50-15.30 - podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą:

·       Znali strukturę  i zawartość nowego wydania normy ISO 9001:2015

·       Znali różnice pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008

·       Posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (miedzy innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku, środowiska dla funkcjonowania procesów)

·       Mogli brać świadomy udział w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 9001:2015

·       Posiadali podstawowe kompetencje umożliwiające wykorzystanie wymagań normy ISO 31000 w zarządzaniu ryzykiem w swojej organizacji

Metodyka

Mini wykład, dyskusja moderowana, konstruowanie i analiza przykładowych elementów systemu związanych z nowymi wymaganiami, ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Adresaci

·       Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością

·       Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością

·       Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości

·       Liderzy projektów

·       Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością,

·       Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)

·       Kadra zarządzająca wyższego szczebla

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania