Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO9-P-ONL
Online

ISO 9001:2015 – wymagania systemu zarządzania jakością - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·       Poznanie struktury i zawartości merytorycznej normy ISO 9001:2015

·       Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

·       Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000

·       Poznanie różnic  pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008

·       Poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu

·       Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział

Symbol szkolenia

ISO9-P-ONL

Terminy i miejsce

23 - 24 października 2023
do rozpoczęcia pozostało 20 dni 5 godzin
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

· High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania jakością

· Wprowadzenie:

· 0.1 – Postanowienia ogólne

· 0.2 – Zasady zarządzania jakością

· 0.3 – Podejście procesowe – doprecyzowanie wymagań

· 0.3.1 – Postanowienia ogólne dotyczące procesów

· 0.3.2 – Cykl P-D-C-A

· 0.3.3 – Myślenie oparte na ryzyku

· 0.4 Powiązania z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania

· 3 – Terminy i definicje

· System zarządzania jakością - wymagania

· 1 – Zakres

· 3 – Terminy i definicje

· 4 – Kontekst organizacji

· 4.1 – Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

· 4.2 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

· 4.3 Ustalenie zakresu systemu zarządzania jakością

· 4.4 System zarządzania jakością i jego procesy

· 5 – Przywództwo

· 6 – Planowanie, w tym między innymi:

· 6.1 Działania uwzględniające ryzyka i możliwości z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009

· 7 – Wsparcie, w tym między innymi:

· 7.1.4 Środowisko dla funkcjonowania procesów

· 7.1.6 Zarządzanie wiedzą

· 7.4 Komunikacja

· 7.5 Udokumentowane informacje

· 8 – Operacje, w tym między innymi:

· 8,4 Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami

· 8.5 Działania po dostawie

· 8.6 Zwolnienie wyrobów i usług

· 8.7 Nadzór nad wynikiem niezgodnym

· 9 – Ocena działania

· 10 – Doskonalenie, w tym między innymi:

· 10.2 Niezgodności i działania korygujące

· Norma ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 – porównanie

· Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu

Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu

· Zasady zarządzania jakością

· Podejście procesowe do zarządzania - środowisko dla funkcjonowania procesów

· Terminologia – Główne zmiany pomiędzy ISO 9001: 2008 i ISO 9001:2015

· Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

· Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

· Zarządzanie ryzykiem

· Zarządzanie wiedzą

· Komunikacja

· Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami

· Niezgodności i działania korygujące


Dzień pierwszy

08.30-09.30 - powitanie, przedstawienie się, ustalenia zasad i programu całego szkolenia

09.30-09.40 - przerwa

09.40-10.40 - budowa normy ISO 9001, kontekst organizacji

10.40-10.50 - przerwa

10.50-11.50 - zarządzanie procesowe – dokumentowanie procesów

11.50-12.30- przerwa

12.30-13.30 - analiza ryzyka w procesach

13.30-13.40 - przerwa

13.40-14.40 - ćwiczenia z tworzenia kart procesów

14.40-14.50 - przerwa

14.50-15.30 - podsumowanie pierwszego dnia, pytania i odpowiedzi

Dzień drugi

08.30-09.30 - odpowiedzialność kierownictwa i planowanie systemu

09.30-09.40 - przerwa

09.40-10.40 - wsparcie głównych procesów

10.40-10.50 - przerwa

10.50-11.50 - omówienie głównych procesów – obsługa klienta, projektowania i zakupy

11.50-12.30 - przerwa

12.30-13.30 - produkcja i kontrola jakości

13.30-13.40 - przerwa

13.40-14.40 - audity wewnętrzne i działania korygujące

14.40-14.50 - przerwa

14.50-15.30 - podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą:

·       Znali strukturę  i zawartość nowego wydania normy ISO 9001:2015

·       Znali różnice pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008

·       Posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (miedzy innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku, środowiska dla funkcjonowania procesów)

·       Mogli brać świadomy udział w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 9001:2015

·       Posiadali podstawowe kompetencje umożliwiające wykorzystanie wymagań normy ISO 31000 w zarządzaniu ryzykiem w swojej organizacji

Metodyka

Mini wykład, dyskusja moderowana, konstruowanie i analiza przykładowych elementów systemu związanych z nowymi wymaganiami, ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Adresaci

·       Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością

·       Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością

·       Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości

·       Liderzy projektów

·       Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością,

·       Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)

·       Kadra zarządzająca wyższego szczebla

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1450.00 zł netto
1783.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania