Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SPC-K

SPC w przypadku krótkich serii

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • ?Metody Statystycznego Sterowania Procesem w przypadku krótkich serii produktów nie pozwalających na prowadzenie klasycznych kast kontrolnych Shewarta.
 • Zakładanie, prowadzenie i interpretacja kart wartości nominalnej oraz kart standaryzowanych (karty kontrolne dla właściwości mierzanych oraz wg oceny alternatywnej).
 • Zdolność procesu w przypadku krótkich serii.

Symbol szkolenia

SPC-K

Terminy i miejsce

Czas trwania: 1 dzień po 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

 
 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Możliwość objęcia metodologią SPC procesów obsługujących produkcję krótkoseryjną.Możliwość identyfikacji i stabilizacji procesów „krótkoseryjnych” nie podlegających metodologii klasycznych kart kontrolnych Shewharta, a dzięki temu: możliwość objęcia ich kartami kontrolnymi i uzyskania poprawy jakości (ustabilizowanie procesu, zmniejszenie braków, ocena i poprawa zdolności, itp.) oraz podniesienie kwalifikacji personelu nadzorującego proces.

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za nadzorowanie procesów „krótkoseryjnych”, soby odpowiedzialne za nadzorowanie procesów „krótkoseryjnych”,
 • osoby projektujące procedury kontrolne (szefowie kontroli jakości, szefowie produkcji, technolodzy, itp.),
 • osoby bezpośrednio prowadzące karty kontrolne (operatorzy, pracownicy kontroli jakości, itp.),
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości, Osoby odpowiedzialne za jakość dostawców.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych