Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
BSP-P

Stabilizacja i ciągłe doskonalenie procesu

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • ?Zasady tworzenia standardów w procesie produkcyjnym oraz ciągłe doskonalenie.
 • Wykorzystanie technik i narzędzi w zakresie pracy standaryzowanej, organizacji stanowiska pracy, rozwiązywania rzeczywistych problemów podczas przebiegu procesu i wdrożenie rozwiązań w ramach ciągłego doskonalenia.
 • Zależność pomiedzy pracą standaryzowaną, a ciągłym doskonaleniem.

Symbol szkolenia

BSP-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Japońskie techniki 5S, – jako fundament dla standaryzacji czynności na stanowisku pracy.

2.       Procedura wdrożenia, niezbędne zasoby, ustalenie polityki 5S.

3.       Kroki wdrożenia – Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina.

4.       Pomiar skuteczności działania 5S – audyty, wnioski z audytów, ciągłe doskonalenie 5S.

5.       Podstawy pracy standaryzowanej i standaryzacji.

6.       Ocena stanu obecnego – ustalanie standardu – cykl SDCA.

7.       Dokumentacja na stanowisku pracy w ramach pracy standaryzowanej:

                - zasady tworzenia, instruktaż stanowiskowy,

                - AOS – Arkusz Operacji Standardowej.

8.       Elementy Pracy (Work Elements).

9.                      Czynności i ruchy operatorów (Operations):

                - Karta elementu pracy(Job Element Sheet), arkusz krytycznego elementu pracy – AKEP,

                - Punkty kluczowe instrukcji ( Key points – Jak? / Reasons - Dlaczego?).

10.                   Ciągłe doskonalenie standardów cykl SDCA a PDCA

11.                   Zasady definiowania problemów, ujawnianie problemów:

                - podejście – Idż, Zaobserwuj, Zrób,

                - stosowane narzędzia i techniki – DMAIC, Pareto, diagram Ishikawy, 5Why, burza mózgów.

12.                   Codzienne rozwiązywanie problemów i realizacja działań doskonalących – raport A3.

Ćwiczenia:

- Ćwiczenia będą miały formę warsztatów, Ćwiczenia będą realizowane w grupach i indywidualnie. Zakończeniem ćwiczeń będzie Feedback ze strony uczestników, prezentacja wyników, dyskusja.

- Zasady wdrożenia standardu 5S – warsztat, symulacja.

- Audyt 5S – ocena skuteczności – warsztat.

- Opracowanie dokumentacji pracy standaryzowanej – AOS, AKEP, Job Element Sheet – warsztat.

- Ustalenie standardu- cykl SDCA – warsztat.

- Codzienne rozwiązywanie problemów – z wykorzystaniem raportu A3 – warsztat praca w grupach.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Poprawa bezpieczeństwa pracy na stanowisku.
 • Poprawa ergonomii.
 • Poprawa jakości, obniżenie kosztów.
 • Zwiększenie wydajności na stanowisku pracy.
 • Zwiększenie powtarzalności operacji.
 • Podejście do systematycznego rozwiązywania problemów.
 • Systematyczna realizacja działań doskonalących.
 • Zorientowanie na pracę zespołową.

Adresaci

 • Kierownicy zmian.
 • Inżynierowie procesu.
 • Brygadziści.
 • Liderzy zespołów.
 • Operatorzy.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania