Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
BSP-P

Stabilizacja i ciągłe doskonalenie procesu

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • ?Zasady tworzenia standardów w procesie produkcyjnym oraz ciągłe doskonalenie.
 • Wykorzystanie technik i narzędzi w zakresie pracy standaryzowanej, organizacji stanowiska pracy, rozwiązywania rzeczywistych problemów podczas przebiegu procesu i wdrożenie rozwiązań w ramach ciągłego doskonalenia.
 • Zależność pomiedzy pracą standaryzowaną, a ciągłym doskonaleniem.

Symbol szkolenia

BSP-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Japońskie techniki 5S, – jako fundament dla standaryzacji czynności na stanowisku pracy.

2.       Procedura wdrożenia, niezbędne zasoby, ustalenie polityki 5S.

3.       Kroki wdrożenia – Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina.

4.       Pomiar skuteczności działania 5S – audyty, wnioski z audytów, ciągłe doskonalenie 5S.

5.       Podstawy pracy standaryzowanej i standaryzacji.

6.       Ocena stanu obecnego – ustalanie standardu – cykl SDCA.

7.       Dokumentacja na stanowisku pracy w ramach pracy standaryzowanej:

                - zasady tworzenia, instruktaż stanowiskowy,

                - AOS – Arkusz Operacji Standardowej.

8.       Elementy Pracy (Work Elements).

9.                      Czynności i ruchy operatorów (Operations):

                - Karta elementu pracy(Job Element Sheet), arkusz krytycznego elementu pracy – AKEP,

                - Punkty kluczowe instrukcji ( Key points – Jak? / Reasons - Dlaczego?).

10.                   Ciągłe doskonalenie standardów cykl SDCA a PDCA

11.                   Zasady definiowania problemów, ujawnianie problemów:

                - podejście – Idż, Zaobserwuj, Zrób,

                - stosowane narzędzia i techniki – DMAIC, Pareto, diagram Ishikawy, 5Why, burza mózgów.

12.                   Codzienne rozwiązywanie problemów i realizacja działań doskonalących – raport A3.

Ćwiczenia:

- Ćwiczenia będą miały formę warsztatów, Ćwiczenia będą realizowane w grupach i indywidualnie. Zakończeniem ćwiczeń będzie Feedback ze strony uczestników, prezentacja wyników, dyskusja.

- Zasady wdrożenia standardu 5S – warsztat, symulacja.

- Audyt 5S – ocena skuteczności – warsztat.

- Opracowanie dokumentacji pracy standaryzowanej – AOS, AKEP, Job Element Sheet – warsztat.

- Ustalenie standardu- cykl SDCA – warsztat.

- Codzienne rozwiązywanie problemów – z wykorzystaniem raportu A3 – warsztat praca w grupach.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Poprawa bezpieczeństwa pracy na stanowisku.
 • Poprawa ergonomii.
 • Poprawa jakości, obniżenie kosztów.
 • Zwiększenie wydajności na stanowisku pracy.
 • Zwiększenie powtarzalności operacji.
 • Podejście do systematycznego rozwiązywania problemów.
 • Systematyczna realizacja działań doskonalących.
 • Zorientowanie na pracę zespołową.

Adresaci

 • Kierownicy zmian.
 • Inżynierowie procesu.
 • Brygadziści.
 • Liderzy zespołów.
 • Operatorzy.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek