Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ARP-3D-ONL

Analiza raportów pomiarowych 3D - szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prezentacji wyników pomiarowych geometrii części, w odniesieniu do dokumentacji technicznej wyrobów i nabycie umiejętności analizowania raportów pomiarowych 3D, generowanych przez urządzenia współrzędnościowe, takie jak Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe (WMP/CMM) oraz urządzenia skanujące powierzchnię detali, w szczególności pod kątem analizy zgodności geometrii wyrobów z wymaganiami, a także rozwiązywania problemów jakościowych i  definiowania niezbędnych korekt procesów i narzędzi.

Symbol szkolenia

ARP-3D-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

· Wprowadzenie

· Opis geometrii wyrobów w dokumentacji technicznej

· Rola dokumentacji technicznej w pomiarach geometrii wyrobów

· Pomiary 3D – krótki przegląd

· Raportowanie geometrii wyrobów - przegląd

· Raporty Excel

· Raporty Tekstowe

· Raporty Graficzne

· Porównanie geometrii części z nominałem (modelem matematycznym 3D)

· Porównanie geometrii do wzorca materialnego

· Porównanie geometrii części do części

· Raportowanie GD&T

· Analiza raportów pomiarowych do różnych zastosowań

· Ocena zgodności wyrobu

· Analiza błędów kształtu dla pierwszych części

· Analiza błędów położenia

· Analiza geometrii części złożeniowych (przed ich montażem)

· Analiza geometrii części w przypadku reklamacji lub problemów wewnętrznych

· Analizy i raportowanie złożone (wykresy, zestawienia, analizy statystyczne, itp.)

· Błędy pomiarowe i ich znaczenie w analizie raportów pomiarowych

· Analizy statystyczne geometrii wyrobów

· Znaczenie bazowania w analizie geometrii wyrobów

· Znaczenie metody i strategii pomiarowej dostawca vs klient

· Analiza przypadków z użyciem MINITAB

· Znaczenie liczby próbek w analizie danych

· Przegląd przykładów uczestników

Ćwiczenia:

· Określanie odchyłek pomiarowych

· Znajdowanie różnic pomiędzy częściami

· Określanie błędów kształtu na podstawie raportów graficznych 3D

· Określanie potrzebnych korekt w narzędziach

· Wykresy i analizy służące do szybkiej prezentacji wniosków

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·      Rozumienie raportów pomiarowych w kontekście geometrii części

·      Znajomość najbardziej powszechnych typów raportowania

·      Umiejętność analizy danych pomiarowych

·      Umiejętność definiowania niezbędnych korekt narzędzi produkcyjnych

·      Umiejętność czytelnej prezentacji wniosków na podstawie danych pomiarowych

·      Pewność w podejmowaniu decyzji w rozwiazywaniu problemów jakościowych, zarówno na etapie projektu, jak i na etapie produkcji seryjnej

·      Poprawna komunikacja i lepsze zrozumienie z zespołem projektowym

·      Umiejętność definiowania zakresu pomiarowego do bieżących potrzeb

·      Znajomość narzędzi pomocniczych poprawiających możliwości analizy danych

·      Umiejętność uwzględniania wpływu ilości próbek oraz błędów pomiarowych w analizach

·      Rozumienie znaczenia bazowania pomiarowego i umiejętność jego doboru

·      Umiejętność doboru strategii pomiarowej przy pomiarze i analizie części złożeniowych (przed montażem części)

Adresaci

·      Specjaliści ds. reklamacji

·      Specjaliści ds. rozwoju dostawców

·      Specjaliści jakości

·      Technicy i inżynierowie pomiaru

·      Technolodzy

·      Inżynierowie projektu

·      Kierownicy projektu

·      Kontrola jakości

·      Kontrola dostaw

·      Konstruktorzy

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania