Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ARP-3D-ONL
Online

Analiza raportów pomiarowych 3D - szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prezentacji wyników pomiarowych geometrii części, w odniesieniu do dokumentacji technicznej wyrobów i nabycie umiejętności analizowania raportów pomiarowych 3D, generowanych przez urządzenia współrzędnościowe, takie jak Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe (WMP/CMM) oraz urządzenia skanujące powierzchnię detali, w szczególności pod kątem analizy zgodności geometrii wyrobów z wymaganiami, a także rozwiązywania problemów jakościowych i  definiowania niezbędnych korekt procesów i narzędzi.

Symbol szkolenia

ARP-3D-ONL

Terminy i miejsce

04 - 05 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 29 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

· Wprowadzenie

· Opis geometrii wyrobów w dokumentacji technicznej

· Rola dokumentacji technicznej w pomiarach geometrii wyrobów

· Pomiary 3D – krótki przegląd

· Raportowanie geometrii wyrobów - przegląd

· Raporty Excel

· Raporty Tekstowe

· Raporty Graficzne

· Porównanie geometrii części z nominałem (modelem matematycznym 3D)

· Porównanie geometrii do wzorca materialnego

· Porównanie geometrii części do części

· Raportowanie GD&T

· Analiza raportów pomiarowych do różnych zastosowań

· Ocena zgodności wyrobu

· Analiza błędów kształtu dla pierwszych części

· Analiza błędów położenia

· Analiza geometrii części złożeniowych (przed ich montażem)

· Analiza geometrii części w przypadku reklamacji lub problemów wewnętrznych

· Analizy i raportowanie złożone (wykresy, zestawienia, analizy statystyczne, itp.)

· Błędy pomiarowe i ich znaczenie w analizie raportów pomiarowych

· Analizy statystyczne geometrii wyrobów

· Znaczenie bazowania w analizie geometrii wyrobów

· Znaczenie metody i strategii pomiarowej dostawca vs klient

· Analiza przypadków z użyciem MINITAB

· Znaczenie liczby próbek w analizie danych

· Przegląd przykładów uczestników

Ćwiczenia:

· Określanie odchyłek pomiarowych

· Znajdowanie różnic pomiędzy częściami

· Określanie błędów kształtu na podstawie raportów graficznych 3D

· Określanie potrzebnych korekt w narzędziach

· Wykresy i analizy służące do szybkiej prezentacji wniosków

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·      Rozumienie raportów pomiarowych w kontekście geometrii części

·      Znajomość najbardziej powszechnych typów raportowania

·      Umiejętność analizy danych pomiarowych

·      Umiejętność definiowania niezbędnych korekt narzędzi produkcyjnych

·      Umiejętność czytelnej prezentacji wniosków na podstawie danych pomiarowych

·      Pewność w podejmowaniu decyzji w rozwiazywaniu problemów jakościowych, zarówno na etapie projektu, jak i na etapie produkcji seryjnej

·      Poprawna komunikacja i lepsze zrozumienie z zespołem projektowym

·      Umiejętność definiowania zakresu pomiarowego do bieżących potrzeb

·      Znajomość narzędzi pomocniczych poprawiających możliwości analizy danych

·      Umiejętność uwzględniania wpływu ilości próbek oraz błędów pomiarowych w analizach

·      Rozumienie znaczenia bazowania pomiarowego i umiejętność jego doboru

·      Umiejętność doboru strategii pomiarowej przy pomiarze i analizie części złożeniowych (przed montażem części)

Adresaci

·      Specjaliści ds. reklamacji

·      Specjaliści ds. rozwoju dostawców

·      Specjaliści jakości

·      Technicy i inżynierowie pomiaru

·      Technolodzy

·      Inżynierowie projektu

·      Kierownicy projektu

·      Kontrola jakości

·      Kontrola dostaw

·      Konstruktorzy

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2350.00 zł netto
2890.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania