Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TWI-W

TWI - Training Within Industry - warsztaty z instruowania pracowników

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

 • Skuteczne instruowanie pracowników poprawiające wydajność, jakość i bezpieczeństwo w procesach produkcyjnych.
 • Natychmiastowa ocena i informacja zwrotna dotycząca skuteczności metod pracy.
 • Optymalizacja czasu szkolenia.
 • Doskonalenie metod pracy.
 • Rozwiazywanie problemów w metodach pracy z wykorzystaniem informacji zwrotnej ze strony pracowników.
 • Stabilizowanie procesu produkcyjnego.
 • Poprawa jakości procesów produkcyjnych.
 • Wzrost wydajności w procesach produkcyjnych.

Symbol szkolenia

TWI-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Czym jest metoda TWI?
2. Jaka jest geneza metody TWI?
3. Różnice pomiędzy stosowanymi w firmach tradycyjnymi sposobami instruowania pracowników (tylko mówienie, tylko pokazywanie) a instruowaniem wg TWI.
4. Typowe problemy napotkasz podczas organizowania instruktażu wg TWI – trudne sytuacje.
5. Umiejętności instruktora.
6. Trzy filary metody TWI:
 • instruowanie pracowników IP (przygotowanie do szkolenia, własnoręczne wykonanie pracy, przekazanie informacji o kluczowych krokach – wskazówkach, wykonanie czynności przez operatora, informacja zwrotna o kluczowych krokach ze strony operatora, monitorowanie postępów pracy szkolonego),
 • doskonalenie metod pracy MP (elementy pracy, analiza czynności, doskonalenie zasad i czynności w metodzie pracy),
 • budowa relacji z pracownikami RP (relacja w rozwiązywaniu problemów)
 • zdobywanie faktów, analiza proponowanych rozwiązań, ocena skutków rozwiązań, ocena skuteczności rozwiązań.
7. Jakie narzędzia i techniki stosujemy do budowania relacji z pracownikami podczas instruktażu – zachowanie instruktora.
8. Kroki instruktażu (4 kroki skutecznego instruktażu):
 • jak należy się przygotować do instruktażu,
 • stanowisko pracy,
 • APP,
 • jakie powinno być zachowanie instruktora podczas instruktażu?
9. Co dalej – przeprowadzony instruktaż – weryfikacja potrzeb szkoleniowych.
10. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas instruktażu (długie operacje, hałas, przekazywanie wyczucia).
 
Ćwiczenia:
 • Określanie problemów występujących w środowisku pracy mających wpływ na przebieg pracy i eliminowane przez metodę TWI problemy instruowania – ćwiczenia w grupach.
 • Budowanie planu instruktażu opartego o filary metody TWI. Przygotować się do instruktażu – stanowisko pracy, APP (arkusz podziału pracy) – ćwiczenia w grupach.
 • Podział prezentowanej pracy, jasno określać kroki główne, informować o przyczynach – ćwiczenie indywidualne.
 • Realizacja instruktażu w oparciu o cztery kroki (symulacja stanowiska pracy, trener, uczeń): przygotowanie ucznia, zaprezentowanie pracy, sprawdzenie ucznia, nadzorowanie ucznia.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Skuteczne instruowanie pracowników poprawiające wydajność, jakość i bezpieczeństwo w procesach produkcyjnych. Natychmiastowa ocena i informacja zwrotna dotycząca skuteczności metod pracy. Optymalizacja czasu szkolenia. Doskonalenie metod pracy. Rozwiązywanie problemów w metodach pracy z wykorzystaniem informacji zwrotnej ze strony pracowników. Stabilizowanie procesu produkcyjnego. Poprawa jakości procesów produkcyjnych. Wzrost wydajności w procesach produkcyjnych.

Metodyka

Prezentacja multimedialna. Mini wykład. Symulacja instruktażu na stanowisku pracy. Ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Adresaci

 • kierownicy,
 • mistrzowie,
 • liderzy grup produkcyjnych,
 • brygadziści.

Zastosowanie

 • Training Within Industry TWI to program rozwoju umiejętności przełożonych (brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników itp.) w zakresie Instruowania Pracowników (IP), budowania dobrych Relacji z Pracownikami (RP), doskonalenia Metod Pracy (MP) oraz zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy (BP) .
 • Obecnie uważa się, że TWI stał się podstawą japońskich metod zarządzania, takich jak Lean Management.
 • Celem programu TWI był szybki rozwój nowej, utalentowanej kadry produkcyjnej, aby w efekcie uzyskać wzrost produktywności i jakości.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania