Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-PR3

Na koniec -Naucz innych jak skutecznie przewodzić

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

?Wykorzystanie modelu GROW jako podstawowego modelu pracy Lidera XXII wieku. Wprowadzenie do firmy zarządzania godnościowo – motywacyjnego opartego o coaching i delegowanie uprawnień i obowiązków, wprowadzenie metod współzarządzania (eliminacja barier, diagramy pokrewieństwa, wyznaczanie celów innymi metodami niż SMART, określanie poziomu dojrzałości zespołu, współistnienie kół jakości). Konwersja z roli managera-administratora do lidera-motywatora. Wdrożenie skutecznych metod wyznaczania celów zgodnych z ekologią pracowników i ekologią organizacji. Zbudowanie alternatywnych możliwości awansu poziomego, zwiększenie rzeczywistej liczby stanowisk kierowniczych bez wzrostu budżetu płac, pobudzanie potencjału kreatywnego metodą KAIZEN.

Symbol szkolenia

UO-PR3

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

• Manager jako coach – ustalenie różnic pomiędzy „managerem” a „coachem”. • Model GROW jako model przywództwa opartego o nowoczesne wyznaczanie celów i strategii rozwoju na wszystkich szczeblach organizacji. • Wybrane techniki coachingowe – koło managera – wyznaczenie ról managera w codziennej pracy oraz ich poziomu ważności. • Wybrane techniki coachingowe - Analiza pola sił Kurta Levina – rozpoznanie sił wspierających oraz sił wspomagających, ustalenie metod wzmocnienia i eliminacji. • Wybrane techniki coachingowe - 6 kapeluszy De Bono – metoda kreatywnego doboru i selekcji rozwiązań skutecznie zastępująca burzę mózgów. • Wybrane techniki coachingowe - strategia Walta Disneya – sprawdzanie z samym sobą możliwości realizacji celów za pomocą trzech ról: krytyka, marzyciela i realisty. • Sprawdzanie dojrzałości zespołów metodą poziomów Gravesa. • Wyznaczanie zadań i celów. - Metoda SMART i SMARTER – krótkie przypomnienie. - Metoda PIES. - Wyznaczanie celów metodą 10 kroków NLP. - Sprawdzenie – symulacja możliwości realizacji celów metodą poziomów neurologicznych Diltsa. - Sprawdzenie – symulacja możliwości realizacji celów metodą przyciągającej przyszłości. • Wybrane zaawansowane narzędzia zarządzania opartego na godności i partycypacji. - Budżet kontraktowy vs prognoza nawigacyjna – jakie negatywne wpływ ma budżet kontraktowy na działanie jednostek firmy oraz jak je wyeliminować. - Premia kwartalna vs. „miseczka ryżu” – porównanie premii wypłacane regularnie i przewidywalnej do rocznej nagrody zależnej od zysku firmy. - Kadra zarządzająca jako coachowie – delegacja decyzyjności na pracowników – jak delegować, jak rozliczać pracowników w zależności od poziomu ich dojrzałości pracowniczej. - Identyfkacja możliwości i zagrożeń metodą diagramów pokrewieństwa – praktyczne zastosowanie wiedzy ukrytej w głowach pracowników do wyznaczania najszybszej metody realizacji celów i delegowania odpowiedzialności. - Zastosowania diagramu Ishikavy poza zarządzaniem produkcją – jak zaadoptować sprawdzone narzędzia LEAN do zastosowań nieprodukcyjnych. - Wyznaczanie celów dla firmy metodą Top-Bottom-Top – odwrócenie metody wyznaczania celów, poprzez nakreślenie celów ogólnych i agregację z dołu do góry. - Zastosowanie SCRUM/AGILE do zarządzania zespołem – zastosowanie zwinnych metod sprawdzonych w tworzeniu oprogramowania w obszarach poza informatyką. - Odwrotna burza mózgów. - Karuzela pomysłów. Ćwiczenia (wybrane, w zależności od decyzji grupy): • Wyznaczanie drogi rozwoju zespołu metodą GROW. • Wyznaczanie celów dla zespołu metodą SMARTER. • Konwersja celu SMARTER do celu PIES. • Przejście „ścieżki Diltsa” – badanie ekologii celu dla całego zespołu. • Koło managera – wyznaczanie ról i ich poziomu ważności. • Analiza pola sił Kurta Levina – co ogranicza przywódcę, co go wzmacnia. • Kapelusze De Bono – kreatywność vs możliwości realizacji bez sporu na „stanowiska”. • Strategia Walta Disneya dla rozważenia ważności i realizacji problemu. • Metoda diagramów pokrewieństwa – analiza barier w działaniu i rozwoju firmy, ich klasyfikacja i ustalanie priorytetów eliminacji. • Odwrotna burza mózgów – co jeszcze możemy zepsuć, aby było tak źle, jak to tylko możliwe. • Karuzela pomysłów – alternatywa do burzy mózgów. • Metoda SCRUM w zarządzaniu zespołem handlowym (lub innym w zależności od wyboru grupy). • Diagram „rybia ość” i jego praktyczne zastosowanie.

Korzyści dla uczestnika

Po zakończeniu szkolenia uczestnik: • Jest skutecznym przywódcą z umiejętnościami lidera-coacha. • Stosuje podstawowe i zaawansowane techniki coachingowe do zarządzania zespołem. • Zyskuje około 30% czasu poprzez przesunięcie z zarządzania operacyjnego na zarządzanie strategiczne. • Aktywnie angażuje swój zespół delegując odpowiedzialność na jego członków. • Potrafi skutecznie wyznaczać cele stosując techniki alternatywne do metod SMART. • Stosuje zwinne metody przywództwa oparte na prognozach nawigacyjnych. • Ma więcej czasu prywatnego dla siebie i rodziny. • Stosuje naprzemiennie w zależności od potrzeb metody zarządzania hierarchicznego i godnościowego.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• Zwiększenie odpowiedzialności pracowniczej. • Zwiększenie zaangażowania pracowników (wg 12 pytań zaangażowania średnio o 1,2 pkt mierzone rok do roku, na podstawie własnych badań). • Odzyskanie przez kadrę managerską 30% czasu przez przesunięcie z zadań operacyjnych do planowania strategicznego. • Zmniejszenie rotacji pracowników (zmniejszenie wskaźnika odejść z 12% do 7%). • Świadomość i marketing marki realizowany przez pracowników poza godzinami pracy. • Realne oszczędności finansowe w firmie 150 osobowej na poziomie 146 tysięcy rocznie (realizacja celów, zatrzymanie trendu podwyżkowego, zmniejszenie budżetu rekrutacyjnego).

Metodyka

warsztat, ćwiczenia, przykłady, case study, wykład

Adresaci

• Wyższy szczebel zarządzania – dyrektor, prezes, senior manager. • Początkujący liderzy zespołów. • Managerowie każdego szczebla. • Kluczowi specjaliści o strategicznym znaczeniu dla firmy. Jeżeli jesteś: • Aktywnym managerem, który chce poznać alternatywne metody zarządzania dynamicznie wkraczające na rynek USA i Europy Zachodniej. • Liderem, który chce zwiększyć zakres swej odpowiedzialności przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości godzin spędzanych w pracy. • Szefem, który chce zatrzymać presję płacową stosując pozafinansowe metody motywacji. • Prezesem lub dyrektorem, który zastanawia się jak uzyskać więcej czasu na działania strategiczne przez przesunięcie działalności operacyjnej na swoją kadrę kierowniczą. • Specjalistą – ekspertem w swojej dziedzinie, który chciałby stworzyć współdziałające grupy eksperckie w firmie. • Innowatorem, który ma wiele pomysłów na skuteczniejsza działanie oraz zwiększenie przychodu przy małych inwestycjach kapitałowych lub kosztowych. To szkolenie jest dla Ciebie.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania