Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-PR3

Na koniec-Naucz innych jak skutecznie przewodzić

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

?Wykorzystanie modelu GROW jako podstawowego modelu pracy Lidera XXII wieku. Wprowadzenie do firmy zarządzania godnościowo – motywacyjnego opartego o coaching i delegowanie uprawnień i obowiązków, wprowadzenie metod współzarządzania (eliminacja barier, diagramy pokrewieństwa, wyznaczanie celów innymi metodami niż SMART, określanie poziomu dojrzałości zespołu, współistnienie kół jakości). Konwersja z roli managera-administratora do lidera-motywatora. Wdrożenie skutecznych metod wyznaczania celów zgodnych z ekologią pracowników i ekologią organizacji. Zbudowanie alternatywnych możliwości awansu poziomego, zwiększenie rzeczywistej liczby stanowisk kierowniczych bez wzrostu budżetu płac, pobudzanie potencjału kreatywnego metodą KAIZEN.

Symbol szkolenia

UO-PR3

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

• Manager jako coach – ustalenie różnic pomiędzy „managerem” a „coachem”. • Model GROW jako model przywództwa opartego o nowoczesne wyznaczanie celów i strategii rozwoju na wszystkich szczeblach organizacji. • Wybrane techniki coachingowe – koło managera – wyznaczenie ról managera w codziennej pracy oraz ich poziomu ważności. • Wybrane techniki coachingowe - Analiza pola sił Kurta Levina – rozpoznanie sił wspierających oraz sił wspomagających, ustalenie metod wzmocnienia i eliminacji. • Wybrane techniki coachingowe - 6 kapeluszy De Bono – metoda kreatywnego doboru i selekcji rozwiązań skutecznie zastępująca burzę mózgów. • Wybrane techniki coachingowe - strategia Walta Disneya – sprawdzanie z samym sobą możliwości realizacji celów za pomocą trzech ról: krytyka, marzyciela i realisty. • Sprawdzanie dojrzałości zespołów metodą poziomów Gravesa. • Wyznaczanie zadań i celów. - Metoda SMART i SMARTER – krótkie przypomnienie. - Metoda PIES. - Wyznaczanie celów metodą 10 kroków NLP. - Sprawdzenie – symulacja możliwości realizacji celów metodą poziomów neurologicznych Diltsa. - Sprawdzenie – symulacja możliwości realizacji celów metodą przyciągającej przyszłości. • Wybrane zaawansowane narzędzia zarządzania opartego na godności i partycypacji. - Budżet kontraktowy vs prognoza nawigacyjna – jakie negatywne wpływ ma budżet kontraktowy na działanie jednostek firmy oraz jak je wyeliminować. - Premia kwartalna vs. „miseczka ryżu” – porównanie premii wypłacane regularnie i przewidywalnej do rocznej nagrody zależnej od zysku firmy. - Kadra zarządzająca jako coachowie – delegacja decyzyjności na pracowników – jak delegować, jak rozliczać pracowników w zależności od poziomu ich dojrzałości pracowniczej. - Identyfkacja możliwości i zagrożeń metodą diagramów pokrewieństwa – praktyczne zastosowanie wiedzy ukrytej w głowach pracowników do wyznaczania najszybszej metody realizacji celów i delegowania odpowiedzialności. - Zastosowania diagramu Ishikavy poza zarządzaniem produkcją – jak zaadoptować sprawdzone narzędzia LEAN do zastosowań nieprodukcyjnych. - Wyznaczanie celów dla firmy metodą Top-Bottom-Top – odwrócenie metody wyznaczania celów, poprzez nakreślenie celów ogólnych i agregację z dołu do góry. - Zastosowanie SCRUM/AGILE do zarządzania zespołem – zastosowanie zwinnych metod sprawdzonych w tworzeniu oprogramowania w obszarach poza informatyką. - Odwrotna burza mózgów. - Karuzela pomysłów. Ćwiczenia (wybrane, w zależności od decyzji grupy): • Wyznaczanie drogi rozwoju zespołu metodą GROW. • Wyznaczanie celów dla zespołu metodą SMARTER. • Konwersja celu SMARTER do celu PIES. • Przejście „ścieżki Diltsa” – badanie ekologii celu dla całego zespołu. • Koło managera – wyznaczanie ról i ich poziomu ważności. • Analiza pola sił Kurta Levina – co ogranicza przywódcę, co go wzmacnia. • Kapelusze De Bono – kreatywność vs możliwości realizacji bez sporu na „stanowiska”. • Strategia Walta Disneya dla rozważenia ważności i realizacji problemu. • Metoda diagramów pokrewieństwa – analiza barier w działaniu i rozwoju firmy, ich klasyfikacja i ustalanie priorytetów eliminacji. • Odwrotna burza mózgów – co jeszcze możemy zepsuć, aby było tak źle, jak to tylko możliwe. • Karuzela pomysłów – alternatywa do burzy mózgów. • Metoda SCRUM w zarządzaniu zespołem handlowym (lub innym w zależności od wyboru grupy). • Diagram „rybia ość” i jego praktyczne zastosowanie.

Korzyści dla uczestnika

Po zakończeniu szkolenia uczestnik: • Jest skutecznym przywódcą z umiejętnościami lidera-coacha. • Stosuje podstawowe i zaawansowane techniki coachingowe do zarządzania zespołem. • Zyskuje około 30% czasu poprzez przesunięcie z zarządzania operacyjnego na zarządzanie strategiczne. • Aktywnie angażuje swój zespół delegując odpowiedzialność na jego członków. • Potrafi skutecznie wyznaczać cele stosując techniki alternatywne do metod SMART. • Stosuje zwinne metody przywództwa oparte na prognozach nawigacyjnych. • Ma więcej czasu prywatnego dla siebie i rodziny. • Stosuje naprzemiennie w zależności od potrzeb metody zarządzania hierarchicznego i godnościowego.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• Zwiększenie odpowiedzialności pracowniczej. • Zwiększenie zaangażowania pracowników (wg 12 pytań zaangażowania średnio o 1,2 pkt mierzone rok do roku, na podstawie własnych badań). • Odzyskanie przez kadrę managerską 30% czasu przez przesunięcie z zadań operacyjnych do planowania strategicznego. • Zmniejszenie rotacji pracowników (zmniejszenie wskaźnika odejść z 12% do 7%). • Świadomość i marketing marki realizowany przez pracowników poza godzinami pracy. • Realne oszczędności finansowe w firmie 150 osobowej na poziomie 146 tysięcy rocznie (realizacja celów, zatrzymanie trendu podwyżkowego, zmniejszenie budżetu rekrutacyjnego).

Metodyka

warsztat, ćwiczenia, przykłady, case study, wykład

Adresaci

• Wyższy szczebel zarządzania – dyrektor, prezes, senior manager. • Początkujący liderzy zespołów. • Managerowie każdego szczebla. • Kluczowi specjaliści o strategicznym znaczeniu dla firmy. Jeżeli jesteś: • Aktywnym managerem, który chce poznać alternatywne metody zarządzania dynamicznie wkraczające na rynek USA i Europy Zachodniej. • Liderem, który chce zwiększyć zakres swej odpowiedzialności przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości godzin spędzanych w pracy. • Szefem, który chce zatrzymać presję płacową stosując pozafinansowe metody motywacji. • Prezesem lub dyrektorem, który zastanawia się jak uzyskać więcej czasu na działania strategiczne przez przesunięcie działalności operacyjnej na swoją kadrę kierowniczą. • Specjalistą – ekspertem w swojej dziedzinie, który chciałby stworzyć współdziałające grupy eksperckie w firmie. • Innowatorem, który ma wiele pomysłów na skuteczniejsza działanie oraz zwiększenie przychodu przy małych inwestycjach kapitałowych lub kosztowych. To szkolenie jest dla Ciebie.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania