Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
STA-P-ONL
Online

Warsztaty mistrza produkcji i brygadzisty- szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

Nauczenie twardych technik i narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy mistrza i brygadzisty do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji, jakości i ciągłego doskonalenia. 

Symbol szkolenia

STA-P-ONL

Terminy i miejsce

15 - 16 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 9 dni
Lokalizacja: Online

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I

09:00-09:30 Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

09:30-10:00 Dane wejściowe do procesu planowania produkcji - wprowadzenie

10:00-10:10 Przerwa

10:10-11:10 Zarządzanie dostępnością maszyn, ludzi i komponentów. Tabele poliwatencji, rotacja.

11:20-11:50 Wizualizacja wskaźników, standaryzacja pracy

11:50-12:20 Doskonalenie Pracy Standardowej. Opracowanie OPL. - ćwiczenie

12:20-12:40 Omówienie

12:40-13:10 Przerwa lunchowa

13:30-13:50 Przygotowanie do ćwiczenia - Analiza procesu produkcyjnego z wbudowanymi wskaźnikami QDCM.

13:50-14:30 Ćwiczenie

14:30-15:00 Omówienie

15:00-15:30 Doskonalenie, opracowanie standardów komunikacji wizualnej

15:30-15:50 Omówienie ćwiczenia

15:50-16:00 Podsumowanie I dnia

Dzień II

09:00-09:15 Przypomnienie dnia I

09:15:09:45 Zasady skutecznego Instruktarzu Pracowników

09:45-10:15 Zasady skutecznego Instruktarzy Pracowników - ćwiczenie

10:15-10:30 Przerwa

10:30-11:45 Definicja jakości, cele jakości, ciągłe doskonalenie cykl PDCA, kryteria jakości, wskaźniki jakościowe, daily quality, Fast Responce

11:30-11:40 Przerwa

11:40-12:20 Narzędzia jakości w procesie analiz problemów (5W2H, Ishikawa, 5XWhy, flow chart

12:20-12:50 Przerwa lunchowa

12:50-13:20 Ćwiczenie - identyfikacja problemu

13:20-13:40 Omówienie ćwiczenia

13:40-13:50 Przerwa

13:50-14:40 Ćwiczenie - analiza przyczyn źródłowych

14:40-15:00 Omówienie ćwiczenia

15:00-15:20 Ćwiczenie - plan doskonalenia procesu

15:20-15:40 Omówienie ćwiczenia

15:40-16:00 Podsumowanie

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
·         skuteczniej interpretować planu produkcji,
·         wyznaczać priorytety na podstawie danych – wskaźników i harmonogramu produkcji,
·         prowadzić skuteczny instruktaż stanowiskowy,
·         definiować i opisywać pracę standaryzowaną (AOS, AKEP, JES),
·         skutecznie przekazywać informacje w oparciu o procedurę Fast Response,
·         rozwiązywać problemy z wykorzystaniem narzędzi – PDCA, 5W2H, SMART, Ishikawa, 5 Why, SDCA.
Uczestnik dowie się:
·         jak umiejętnie weryfikować sytuacje jakościowe w obszarze produkcyjnym – audyty stanowiskowe, codzienna kontrola jakości, lista kontrolna,
·         jak umiejętnie alarmować o złej jakości i problemach w produkcji – wizualizacja, informacja,
·         jak budować tablicę poliwalencji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa skuteczności w realizowania codziennych zadań przez mistrzów i brygadzistów. Skuteczna interpretacja planów produkcyjnych i skutecznie wyznaczane priorytety. Poprawa wydajności i jakości w procesie poprzez wzrost efektywności przygotowania pracy przez mistrzów i brygadzistów w procesie produkcji. Poprawa komunikacji w ramach procedury Fast Response pomiędzy mistrzami i brygadzistami a działami planowania, jakości, utrzymania ruchu, logistyki. Poprawa jakości wyrobów poprzez realizacje weryfikacji sytuacji jakościowej. Realizacja ciagłego doskonalenia. Szybkie alarmowanie o sytuacji jakościowej, skuteczna wizualizacja jakości przemawiająca do pracowników produkcyjnych. Skuteczne rozwiazywania problemów jakościowych przez mistrzów i brygadzistów. Wsparcie inżynierów rozwiązujących problemy w procesie przez mistrzów i brygadzistów. Standaryzacja czynności w obszarze produkcji w oparciu o prace standaryzowaną.

Adresaci

  • mistrzowie,
  • brygadziści,
  • liderzy działów produkcji.

Zastosowanie

·         Zaprezentowanie technik i narzędzi wykorzystywanych przez mistrzów w ich codziennej pracy.

·         Zorientowanie na zdefiniowane dla procesów wskaźniki jakościowe, produktywnościowe.

·         Wykorzystanie zaprezentowanych technik i narzędzi do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji.

·         Zbudowanie zasad skutecznej komunikacji w sytuacjach jakościowych, produktywnościowych w oparciu o procedury i dobre praktyki Fast Response.

·         Techniki i narzędzia szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów i oceny sytuacji bieżącej.

·         Zasady skutecznego instruktażu na stanowisku pracy.

·         Zbudowanie pracy standaryzowanej mistrza, brygadzisty.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1550.00 zł netto
1906.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych