Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Wdrożenia i konsultacje systemów zarządzania

 • WDROŻENIA ISO 9001
 • WDROŻENIA ISO 45001
 • WDROŻENIA ISO 14001
 • KONSULTACJE W RAMACH DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Cele główne

 • Poprawa funkcjonowania organizacji poprzez wdrożenie lub optymalizację istniejącego systemu zarządzania.
 • Zwiększenie efektywności działania organizacji.
 • Zwiększenie elastyczności i skuteczności działania poprzez zbudowanie nowoczesnego podejścia procesowego.
 • Zwiększenie zaufania i spełnienie oczekiwań klientów.

Działania

 • Ocena wstępna i zbudowanie koncepcji.
 • Audyt wstępny / Audyt rozbieżności.
 • Przygotowanie oferty szczegółowej wraz z harmonogramem działań.
 • Realizacja niezbędnych szkoleń i konsultacji wdrożeniowych.
 • Przygotowanie Audytorów wewnętrznych.
 • Audyt weryfikacyjny i przygotowanie do Audytu certyfikującego.
 • Pomoc po audytowa i rozwój systemu zarządzania.

Korzyści

 • Spełnienie oczekiwań klientów w obszarze zgodności z wytycznymi branżowymi.
 • Przygotowanie systemu szytego na miarę potrzeb i możliwości Firmy. 
 • Uniknięcie kosztów związanych z niewłaściwą komunikacją pomiędzy poszczególnymi obszarami, działami i procesami.  
 • Ustalenie kluczowych wskaźników efektywności pod katem realizacji strategii przedsiębiorstwa.
 • Zwiększenie skuteczności w realizacji celów Firmy.
 • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu zarzadzania.

Dla kogo

 • Firmy planujące certyfikację wybranego systemu zarządzania lub systemu zintegrowanego.
 • Firmy chcące zwiększyć efektywność istniejącego systemu zarządzania poprzez usystematyzowanie i poprawę procesów zachodzących w organizacji.

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o konsultacje