Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
OEE-SMED

Wskaźnik wykorzystania maszyn OEE i skrócenie czasu przezbrojeń SMED

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

Przedstawienie i przećwiczenie metody SMED umożliwiającej skrócenie czasu przezbrajania maszyn i linii produkcyjnych nawet o 90%. Zastosowanie specjalnych technik i narzędzi umożliwiających szybkie przystosowywanie maszyn do nowych warunków pracy, a przez to zapewnienie wyższego poziomu obsługi i zadowolenia klientów. Przeprowadzona w trakcie szkolenia analiza przykładu usprawnienia przezbrajania wybranej maszyny pozwoli zrozumieć ideę metody SMED. Warsztaty realizowane będą na rzeczywistym urządzeniu.

Przedstawienie zasad działania wskaźnika OEE, pokazanie w jaki sposób należy prawidłowo mierzyć efektywność maszyn (OEE = Overall Equipment Efficiency) oraz jakie są zasady funkcjonowania wskaźnika OEE w praktyce. Prezentacja głównych strat w TPM
i ich wpływ na efektywność wykorzystania wyposażenia technologicznego.

Symbol szkolenia

OEE-SMED

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień pierwszy OEE.

 

1.       Produktywność maszyn i urządzeń – wskaźnik OEE

·                                    Definicja wskaźników TPM

·                                    Czynniki wpływające na ich wartość.

·                                    Wersje OEE

·                                    Procedury liczenia wskaźnika OEE dla wybranych maszyn

·                                    Zbierania danych do obliczeń OEE dla wybranych maszyn

 

2.       Sposoby mierzenia OEE.

·            Przepływ Informacji

·            Gromadzenie danych OEE -  co mierzyć.

·            Proste sposoby gromadzenia danych

·            Przetwarzanie danych OEE.

·            Obliczanie OEE.

·            Mutacje wskaźnika OEE

·            Raportowanie wyników OEE .

3.       Doskonalenie OEE.

·            Metoda „5 razy dlaczego"

·            5S - Wizualizacja i stosowanie wskaźników TPM jako podstawowe narzędzie na poziomie produkcji - systemu monitorowania efektywności maszyn w firmie.

·            Skoncentrowana eliminacja strat związanych ze sprzętem i procesami

·            Szybkie przezbrojenie  - SMED.

·            Analiza P-M .


Dzień drugi SMED

 

1.       Geneza metody SMED - Wspomnienie o pierwszych zastosowaniach metody SMED wdrożonych przez jej twórcę–Shigeo Shingo.

2.       Etapy przezbrajania maszyn - przestawienie czteroetapowego modelu przezbrajania maszyn i urządzeń.

·            Analiza filmu – nagranie filmu - identyfikacja czynności – wypełnienie arkusza SMED udostępnionego uczestnikom szkolenia.

·            Weryfikacja istniejącego standardu przezbrojenia

·            Separacja  czynności wewnętrznych i zewnętrznych przezbrojenia praca uczestników na arkuszu SMED i filmu wideo

·            Oddzielenie i Konwersja czynności zewnętrznych na wewnętrzne. Praca uczestników na arkuszu SMED i udostępnionego filmu video.

·            Stworzenie arkusza kontrolnego dla przezbrojenia

·            Wypracowanie zarysu karty standaryzacji przezbrojenia

·            Końcowa racjonalizacja operacji przezbrojenia – doskonalenie czynności wewnętrznych.

 1. Plan doskonalenia metody przezbrojenia.
 2. Opracowanie listy działań doskonalących koniecznych do wdrożenia nowego standardu przezbrojenia.
 3. Stworzenie arkusza kontrolnego dla przezbrojenia
 4. Karty standaryzacji przezbrojenia
 5. Przedstawienie wybranych metod i technik pomocniczych ułatwiających pomyślne wdrożenie metody SMED i nadzorowanie przezbrojeń:
  1. lista kontrolna,
  2. Analiza spaghetti, mapa 5S
  3. macierz przezbrojeń
  4. tablica SMED
 6. Podsumowanie, dyskusja.

 

Ćwiczenia:

·  Analiza filmu z przezbrojenia maszyny SMED

·  Identyfikacja oraz analiza elementów systemu SMED

·   Praktyczne wykonanie SMED wg 4 kroków.

·   Ćwiczenie w oparciu o symulację pracy linii produkcyjnej z wykorzystaniem systemu kontroli wizualnej Andon.

a.       Pomiary wskaźnika OEE metodą klasyczną oraz przy pomocy systemu Andon

b.       Wizualizacja wyników

 

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika

 • redukcja długich serii produkcyjnych,
 • redukcja stanów magazynowych,
 • zwiększenie elastyczności produkcji,
 • skrócenie czasu wykonania wyrobów (poprzez redukcję czasu oczekiwania na obróbkę),
 • zmniejszenie kosztów robocizny przy przezbrajaniu,
 • podniesienie produktywności wąskich gardeł linii produkcyjnych.

Metodyka

Szkolenie to prowadzone będzie na rzeczywistym symulatorze SMED
z wykorzystaniem zapisu video z przezbrojenia.

W zakresie wskaźnika OEE praktyczna symulacja wykorzystania wskaźnika OEE w planowaniu produkcji, doskonalenia przepływu strumienia wartości
w firmach produkcyjnych.
Przykłady optymalizacji procesów produkcyjnych
w oparciu o wskaźniki TPM. Ćwiczenia w zakresie liczenia współczynnika wykorzystania symulowanej linii/maszyny (OEE).

Adresaci

 • Średni i wyższy szczebel zarządzania, Kierownicy zmian
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji
 • Inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie
 • Kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Kierownicy działów technicznych i produkcyjnych,
 • Osoby realizujące przestawienia maszyn / linii produkcyjnych, aby przystosować linię do produkcji nowego asortymentu.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania