Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WMA-F-ONL
Online

Walidacja metod analitycznych dla laboratoriów farmaceutycznych - szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
 • Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.
 • Symbol szkolenia

  WMA-F-ONL

  Terminy i miejsce

  07 - 08 listopada 2022
  do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 1 dzień
  Lokalizacja: Online

  Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

  Program i ćwiczenia

  I dzień: 
  1. Dobra praktyka wytwarzania – prawo farmaceutyczne, GMP. 
  2. Podstawowe pojęcia i definicje związane z jakością: jakość, system jakości, zarządzanie jakością, zapewnienie jakości, farmakopea, sterowanie jakością, planowanie jakości, definicje dotyczące pomiarów, badań, walidacji, kwalifikacji, specyfikacji.
  3. Walidacja według Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 
  4. Etapy postępowania walidacyjnego. Definicje związane z walidacją, metody analityczne podlegające walidacji, protokół walidacyjny. 
  5. Parametry metod badawczych. Sprawność układu chromatograficznego, specyficzność, selektywność, wpływ matrycy próbki, wpływ produktów degradacji, „stress testy” i kryteria akceptacji, liniowość i krzywa kalibracji - przykładowe poziomy stężeń i kryteria akceptacji, zakres, dokładność - przykładowe poziomy stężeń i kryteria akceptacji, odzysk, dobór sączków, precyzja metody, precyzja pośrednia, odtwarzalność, granica wykrywalności, granica oznaczalności, metody wyznaczania DL i QL, stabilność wzorców i prób badanych, odporność (robustness) metody, dokumentacja. 
  6. Sposoby walidacji metod badawczych Pełna walidacja, badania międzylaboratoryjne, rewalidacja, wymagania rewalidacyjne. 
  7. Protokół i raport walidacyjny – wymagania, przykłady. 
  8. Podsumowanie, przydatne linki. 
   
  II  dzień: 
  Ćwiczenia z wyznaczania parametrów walidacyjnych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. Liniowość, precyzja i dokładność dla wybranych metod analitycznych, stabilność, odzysk. 

  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik nauczy się:

  • Przeprowadzać walidację metod analitycznych zgodnie z wymogami GMP.
  • Tworzyć dokumentację (protokołu i raportu walidacyjnego).
  • Tworzyć potrzebne narzędzia (arkusze kalkulacyjne) do opracowania danych surowych.

  Adresaci

  • przemysł farmaceutyczny,
  • laboratoria.

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  1800.00 zł netto
  2214.00 zł brutto

  Dokumenty do pobrania

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Dorota Dzioba

  Dorota Dzioba

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

  Klaudia Kulka

  Klaudia Kulka

  Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych