Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WMA-F-ONL
Online

Walidacja metod analitycznych dla laboratoriów farmaceutycznych - szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

• Zapoznanie z walidacją metod analitycznych w laboratoriach farmaceutycznych zgodnie z wymaganiami ICH, Ph.Eur, Ph.Am, GLP i GMP oraz prawem farmaceutycznym
• Nauczenie identyfikacji i specyfikowania wymagań dla metod analitycznych oraz oceny metod analitycznych.
• Odniesienie się do wytycznych Przewodnika Eurachem (1998) „A Laboratory Guide to Method Validation and Topics”. Dokonywanie oceny przydatności metod dla określonych zadań.

Symbol szkolenia

WMA-F-ONL

Terminy i miejsce

26 - 27 października 2023
do rozpoczęcia pozostało 21 dni 14 godzin
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

Definicje i pojęcia podstawowe związane z dobrą praktyką wytwarzania, prawem farmaceutycznym, walidacją i jakością w laboratorium.
Podstawowe pojęcia i definicje związane z jakością: jakość, system jakości, zarządzanie jakością, zapewnienie jakości, farmakopea, sterowanie jakością, planowanie jakości, definicje dotyczące pomiarów, badań, walidacji, kwalifikacji, specyfikacji.

Etapy postępowania walidacyjnego.
Definicje związane z walidacją, metody analityczne podlegające walidacji.
Parametry metod badawczych i ich ocena z wykorzystaniem metod statystycznych:
  • Sprawność układu chromatograficznego
  • specyficzność, selektywność,
  • wpływ matrycy próbki, produktów degradacji i kryteria akceptacji
  • liniowość, krzywa kalibracyjna - przykładowe poziomy stężeń i kryteria akceptacji
  • zakres pomiarowy,
  • dokładność i odzysk, przykładowe poziomy stężeń i kryteria akceptacji
  • precyzja: powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność metody,
  • granice wykrywalności i oznaczalności, czułość metody, metody wyznaczania LOD i LOQ
  • stabilność,
  • odporność na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,
Etapy postępowania walidacyjnego:
  • planowanie: identyfikacja charakterystycznych parametrów metody badawczej (prewalidacja)
  • realizacja: ustalenie charakterystycznych parametrów metody badawczej;
  • ocena: porównanie parametrów metody badawczej z wymaganiami, raport z walidacji;
  • korekcja: postępowanie w przypadku niespełnienia wymagań, rewalidacja.

Protokół i raport walidacyjny – wymagania, przykłady.
Podsumowanie, przydatne linki.

Ćwiczenia:
Przykłady walidacji metod badawczych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.
Każdy z uczestników szkolenia, przy pomocy programu Excel będzie miał możliwość wyznaczenia parametrów wchodzących w skład procesu walidacji.
Ćwiczenia będą polegały na wprowadzeniu danych do programu, a następnie za pomocą odpowiednich formuł i poleceń, obliczeniu poszczególnych parametrów.
Ćwiczenia te mają na celu pokazanie w sposób techniczny poszczególnych operacji koniecznych przy walidacji metod analitycznych.
Uzyskane na podstawie obliczeń wyniki posłużą do interpretacji i umiejętności wyciągania odpowiednich wniosków.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

  • Przeprowadzać walidację metod analitycznych zgodnie z wymogami GMP.
  • Tworzyć dokumentację (protokołu i raportu walidacyjnego).
  • Tworzyć potrzebne narzędzia (arkusze kalkulacyjne) do opracowania danych surowych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie rozwoju i walidacji metod badawczych w laboratorium farmaceutycznym

Adresaci

  • Personel laboratoriów badawczych o profilu farmaceutycznym.
  • Pełnomocnicy ds. jakości.
  • Konsultanci/auditorzy w zakresie GMP

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania