Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO 45001-ONL
Online

Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Cele szkolenia:         

·       Uzyskanie wiedzy o wymaganiach normy ISO 45001:2018

·       Uzyskanie wiedzy o tym jak wdrożyć wymagania normy ISO 45001:2018

·       Pokazanie jak wkomponować wymagania normy ISO 45001:2018 do funkcjonujących już w firmie systemów

Symbol szkolenia

ISO 45001-ONL

Terminy i miejsce

16 - 17 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 7 dni
Lokalizacja: Online
29 - 30 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 20 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1.       Struktura normy ISO 45001:2018

2.       Cykl PDCA w Systemie Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy

3.       Wymagania ISO 45001:2018

4.       Integracja ISO 45001 z innymi systemami

5.       Kontekst organizacji

6.       Oczekiwania pracowników i zainteresowanych stron

7.       Rola przywództwa w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBiHP)

8.       Konsultacje z pracownikami

9.       Działania służące zapobieganiu ryzyka i wykorzystaniu możliwości

10.    Określanie celów BHP, wskaźniki realizacji celów BHP.

11.    Udokumentowane informacje w SZBiHP

12.    Działania operacyjne

13.    Działania korygujące (incydenty)

Ćwiczenia:

·         Kontekst organizacji

·         Analiza ryzyka

·         Tworzenie procesów z uwzględnieniem BiHP

·         Auditowanie obszarów BiHP

·         Wymagania prawne związane z BiHP

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

·         Jaka jest struktura i wymagania normy ISO 45001:2018 oraz w jaki sposób zastosować ją w praktyce.

 

Uczestnik nauczy się:

·         Jakie interpretować wymagania normy ISO 45001:2018

Adresaci

·         Właściciele procesów, kadra kierownicza, auditorzy wewnętrzni, inspektorzy BHP

Opinie użytkowników

Szkolenie powyżej moich oczekiwań.Bardzo dobre odpowiedzi poparte przykładami.Duża dawka wiedzy.Doskonała organizacja w stosunku do planu, punktualność, dobry poziom wiedzy prowadzącego.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1450.00 zł netto
1783.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania