Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO14-P-ONL

ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - WARSZTAT - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

• Przekazanie w formie interesującego warsztatu wiedzy koniecznej do przystosowania organizacji do wymagań normy ISO 14001:2015.
• Przekazanie wiedzy i budowanie umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem

• Przygotowanie Uczestników do wymogów certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań standardu ISO 14001:2015

Symbol szkolenia

ISO14-P-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Znowelizowane zasady zarządzania High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania środowiskowego

 

Wprowadzenie:

·         Tło wprowadzenia systemu

·         Cel systemu zarządzania środowiskowego

·         Czynniki sukcesu

·         Model P-D-C-A

·         Zawartość normy

System zarządzania środowiskowego – wymagania z wytycznymi stosowania

1.      Zakres

2.     Terminy i definicje

3.     Kontekst organizacji

·         Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

·         Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

·         Określenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego

·         System zarządzania środowiskowego

4.     Przywództwo

5.     Planowanie, w tym między innymi:

·         Działania dotyczące zagrożeń i możliwości

6.     Wsparcie, w tym między innymi:

·         Zasoby

·         Kompetencje

·         Świadomość

·         Komunikowanie się

·         Udokumentowane informacje

7.     Funkcjonowanie

8.     Ocena efektów działania

9.     Doskonalenie, w tym między innymi:

·         Niezgodności i działania korygujące

 

Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu 

 

Ćwiczenia:

 

Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu

·         Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

·         Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

·         Zarządzanie ryzykiem

·         Aspekty środowiskowe

·         Komunikowanie się

·         Udokumentowane informacje

·         Niezgodności i działania korygujące

·         Ocena zgodności

·         Cykl życia

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą:

·         Znali strukturę  i zawartość nowego wydania normy ISO 14001:2015

·         Posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie wprowadzonych wymagań zarządzania środowiskowego (między innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku)

·         Mogli brać świadomy udział w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 14001:2015

Metodyka

Mini wykład, dyskusja moderowana, konstruowanie i analiza przykładowych elementów systemu związanych z nowymi wymaganiami, ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Adresaci

·         Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania środowiskowego

·         Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania środowiskowego

·         Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego

·         Specjaliści ds. środowiska

·         Liderzy projektów

·         Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania środowiskowego

·         Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania

·         Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)

·         Kadra zarządzająca wyższego szczebla

Zastosowanie

Szkolenie dedykowane dla osób chcących poznać strukturę i wymagania nowego wydania normy ISO 14001:2015, oraz poznać interpretację nowych obszarów takich jak kontekst organizacji, potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron, myślenie oparte na ryzyku, udokumentowana informacja, cykl życia, ocena zgodności, itp.

Opinie użytkowników

Zgodność z tematyką, sporo przykładów praktycznych typu "case study". Świetny kontakt pomiędzy szkolącym i uczestnikami. Pan prowadzący bardzo sympatyczny i odpowiadał na wszystkie pytania.Trener prowadził szkolenie w bardzo interesujący sposób, angażował nas w całe szkolenie dzięki czemu szkolenie nie było nudne.

Dodatkowe informacje

  • Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.
  • Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania