Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GDT-CMM

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg norm ISO oraz ASME a metodyka pomiaru CMM - warsztaty

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

·       Zapoznanie się z normami, symbolami oraz modyfikatorami tolerancji, w szczególności tolerancji geometrycznych.

·       Poznanie różnic w podejściu ISO oraz ASME oraz jego wpływ na sposób pomiaru.

·       Poznanie zasad bazowania i jego wpływu na pomiary 3D.

·       Zapoznanie się z opisem funkcjonalności / montowalności detali za pomocą tolerancji geometrycznych.

·       Poznanie zasad pomiaru tolerancji geometrycznych za pomocą współrzędnościowej techniki pomiarowej.

Symbol szkolenia

GDT-CMM

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1.       Źródła informacji.

2.       Przegląd norm – ISO, ASME

3.       Tolerancje ogólne wg norm ISO.

4.       Zasada niezależności, zależności, powierzchni przylegających.

5.       Elementy geometryczne, teoretyczne, skojarzone, zaobserwowane.

6.       Algorytmy wyznaczanie elementów skojarzonych.

7.       Jakość procesu technologicznego a odchyłki kształtu.

8.       Zasady orzekania o zgodności/niezgodności wyrobów.

9.       Rodzaje tolerancji i ich klasyfikacja.

10.    Symbole tolerancji geometrycznych.

11.    Bazowanie, układy bazowe i ich wpływ na pomiar – praktyczne tworzenie układu baz podczas pomiaru współrzędnościowego.

12.    Tolerancje kształtu – omówienie wraz z interpretacją pomiaru współrzędnościowego.

13.    Tolerancje kierunku - omówienie wraz z interpretacją pomiaru współrzędnościowego.

14.    Tolerancje położenia - omówienie wraz z interpretacją pomiaru współrzędnościowego.

15.    Modyfikatory tolerancji geometrycznych (M, L, F, P, A, UZ, CZ).

16.    Zasada maksimum materiału.

17.    Zasada minimum materiału.

18.    Opis funkcjonalności wyrobów z zastosowaniem tolerancji geometrycznych.

19.    Różnice ISO – AMSE – wpływ normy na pomiar.

20.    Odchyłki kształtu, kierunku, położenia i bicia – ćwiczenia w pomiarach współrzędnościowych.

21.    Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do zapisów tolerancji geometrycznych.

22.    Zastosowanie CMM - wybór czy konieczność.

 

Ćwiczenia:

·       Analiza rysunku technicznego - ustalanie właściwej kolejności analizy dla przykładowego rysunku (ćwiczenie
w grupach).

·       Analiza rysunku technicznego - dlaczego nie rozumiemy rysunków technicznych oraz dlaczego komunikacja jest ważniejsza niż znajomość norm (burza mózgów).

·       Zasada powłoki i zasada niezależności - orzekanie o zgodności/niezgodności wyrobów oraz dobór narzędzi i metod pomiarowych dla wybranych przykładów.

·       "Profil" - wizualizacja pola tolerancji oraz analiza odchyłek i metody ich raportowania.

·       Zasada maksimum materiału - analiza wybranych przykładów.

·       Odchyłki geometryczne - wizualizacja wielkości odchyłek geometrycznych wyrobów.

·       Odchyłki geometryczne - określanie rodzaju odchyłek geometrycznych wyrobów.

·       Składowe tolerancji geometrycznych - analiza składowych na przykładzie odchyłki pozycji i odchyłki bić.

·       Bazowanie - analiza błędów bazowania.

·       Dobór przyrządów i strategii pomiarowych na przykładzie rysunku wyrobu (ćwiczenie w grupach).

·       "Obliczenie" prostego sprawdzianu funkcjonalnego do weryfikacji wybranej tolerancji geometrycznej (ćwiczenie

w grupach).

·       Ćwiczenia w tworzeniu układów bazowych podczas pomiarów współrzędnościowych.

·       Pomiar tolerancji geometrycznych za pomocą ramienia pomiarowego.

·       Interpretacja raportów pomiarowych uzyskanych za pomocą pomiaru współrzędnościowego.


Zalecenia dla Uczestników:

Podstawy rysunku technicznego

Korzyści dla uczestnika

 

Uczestnik dowie się:

·       Jakie normy dotyczą wymiarowania i tolerowania geometrycznego.

·       Co to są tolerancje geometryczne i jak je oznaczamy.

·       Jaką rolę odgrywają bazy i układy baz - tworzenie układu bazowego.

·       Jakie są zasady prawidłowego doboru bazowania na etapie konstrukcji oraz weryfikacji.

·       Jakie są specyficzne normy i oznaczenia wybranych klientów w branży motoryzacyjnej.

·       Jaka jest interpretacja wybranych zapisów znajdujących się na rysunkach używanych w pracy zawodowej.

·       Jak wykonać pomiar współrzędnościowy tolerancji geometrycznych.

 

Uczestnik nauczy się:

·       Stosować symbole tolerancji geometrycznych w praktyce.

·       Interpretować zapisy dotyczące funkcjonalności wyrobów.

·       Dobierać właściwe do zapisów rysunkowych metody pomiarowe.

·       Samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

·       Pracy grupowej w zakresie analizy dokumentacji technicznej.

·       Podejścia do analizy rysunków ze swojej pracy zawodowej.

·       Mierzyć tolerancji geometryczne wykorzystując pomiar współrzędnościowy – ramię pomiarowe.

·       Jakie są różnice w podejściu do analizy pomiędzy konstrukcją, technologią i jakością.

Metodyka

Ćwiczenia praktyczne w pomiarze tolerancji geometrycznych za pomocą ramienia pomiarowego,

Adresaci

Adresaci:

Osoby które mierzą, tworzą dokumentację, wpływają na proces produkcyjny:

·       Inżynierowie jakości,

·       Inżynierowie procesu,

·       Pracownicy laboratorium pomiarowego,

·       Konstruktorzy,

·       Technolodzy,

·       Liderzy projektów,

·       Audytorzy produktu,

·       Inżynierowie rozwoju dostawców,

·       Pracownicy kontroli dostaw,

·       Kierownictwo jakości, inżynierii, konstrukcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania