Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WZC-MTQ

Wzorcowanie manualnych narzędzi dynamometrycznych

Oferta archiwalna
Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności dot. sposobów wzorcowania (kalibracji) ręcznych narzędzi dynamometrycznych. Nauczenie wzorcowania ręcznych narzędzii dynamometrycznych typu 1 i 2 zgodnie z aktualną wersją normy PN-EN ISO 6789-1,2:2017.

Symbol szkolenia

WZC-MTQ

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?

Program szkolenia:
 
Wprowadzenie:
 1. Omówienie zmian wprowadzonych przez normę PN-EN ISO 6789-1,2:2017, m.in.:
·       Wprowadzenie końcówki gniazda sześciokątnego.
·       Szacowanie zmienności wynikającej z odtwarzalności narzędzia dynamometrycznego.
·       Szacowanie zmienności wynikającej z połączenia narzędzia dynamometrycznego z systemem kalibracji.
·       Szacowanie zmienności wynikającej z geometrycznych własności napędu wyjściowego narzędzia dynamometrycznego.
·       Szacowanie zmienności wynikającej z geometrycznych własności adaptera między napędem wyjściowym narzędzia dynamometrycznego a układem kalibracji.
·       Szacowanie zmienności wynikającej od zmiany punktu przyłożenia siły.
·       Szacowanie zmienności wynikającej z powtarzalności narzędzia dynamometrycznego.
·       Wyznaczenie względnej standardowej niepewności pomiaru.
·       Wyznaczenie względnej rozszerzonej niepewności pomiaru.
·       Co powinno zawierać świadectwo kalibracji (certyfikat).
 
Ćwiczenia i warsztaty.
Prowadzone z wykorzystaniem systemu kalibracji oraz narzędzi dynamometrycznych typu 1 i 2. Podczas tej części wykonywane są pomiary mające na celu obliczenie:
 • wskaźnika brep (odtwarzalność pomiarowa).
 • wskaźnika bod (zmienność wynikająca z geometrycznych własności napędu wyjściowego narzędzia dynamometrycznego).
 • wskaźnika bint (zmienność wynikająca z geometrycznych własności adaptera między napędem wyjściowym narzędzia dynamometrycznego a układem kalibracji).
 • wskaźnika bl (zmienność od zmiany punktu przyłożenia siły).
 • przygotowanie świadectwa certyfikacji zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017.
 
Obliczenia są wykonywane z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel. Kalkulatory Excel przygotowane podczas szkolenia mogą być wykorzystywane do przygotowania świadectwa kalibracji (certyfikatu). Uczestnicy wykonują pomiary, wprowadzają dane do kalkulatorów, analizują i interpretują wyniki obliczeń w celu wyciągnięcia wniosków. Taki sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

·       Prowadzenia procesu wzorcowania (kalibracji) ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-EN ISO 6789-1,2:2017.
·       Dokonywania obliczeń matematycznych i statystycznych wymaganych i opisanych w normie PN-EN ISO 6789-2:2017.
·       Prowadzenia obliczeń w formie analitycznej i graficznej w programie MS Excel.
·       Co powinno zawierać świadectwo kalibracji wystawione zgodnie ze znowelizowaną normą.
 
Uczestnik dowie się:
·       Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja normy z 2017 roku.
·       Jaka jest różnica pomiędzy względnym błędem pomiaru a względną odchyłką pomiarową.
·       Do kogo skierowana jest część pierwsza i druga normy.
·       Jakie są wymagania dotyczące identyfikowalnych certyfikatów kalibracji.
·       W jaki sposób dokonać obliczeń względnego przedziału niepewności pomiaru (W ').
·       Jakie informacje powinien zawierać certyfikat kalibracji ręcznego narzędzia dynamometrycznego.

Adresaci

 • Osoby bezpośrednio zajmujące się sprawdzaniem (kalibracją, wzorcowaniem) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu, Jakości i Produkcji, czyli osoby, które odpowiadają za przygotowanie instrukcji prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Kierownicy laboratoriów i Menadżerowie odpowiadający za jakość floty rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
• bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
• możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
• obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania