Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MTB-STAT

Metody analizy danych procesów produkcyjnych

Metody statystyczne

Cele szkolenia

Celem szkolenie jest:
 • nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów analizy danych pochodzących z procesów produkcyjnych z wykorzystaniem programów MS Excel i Minitab
 • nabycie umiejętności z zakresu graficznej prezentacji danych, budowy i interpretacji najczęściej wykorzystywanych wykresów w praktyce przemysłowej.

 

?

Symbol szkolenia

MTB-STAT

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie: znaczenie metod statystycznych w systemie zarządzania jakością, kluczowe informacje na podstawie IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, statystyczne narzędzia i metody jakości (ISO/TR 10017).

2. Typy danych (ciągłe, dyskretne).

3. Podstawowe skale pomiarowe.

4. Szeregi statystyczne (szczegółowy, rozdzielczy).

5. Analiza struktury: przeciętne i pozycyjne miary położenia, rozproszenia, symetrii, skupienia.

6. Graficzna prezentacja danych, budowa i interpretacja najczęściej wykorzystywanych wykresów w praktyce przemysłowej, m.in.:

 

*punktowy (dotplot)
*wartości indywidualnej pomiaru (individual value plots)
*liniowy (line chart)
*kolumnowy (bar chart)
*kołowy (pie Chart)
*histogram
*rozrzutu (scatterplot)
*pudełkowy (box-plot)
*przedziałowy (interval plot)
*rozkładów prawdopodobieństwa (probability distribution plots).

 

7 .Rozkłady empiryczne: cechy ciągłej, cechy skokowej.

8. Teoretyczne rozkłady cechy ciągłej i ich wykorzystanie w analizie wydajności procesu.

9. Podstawowe informacje związane z testowaniem statystycznym:

 

*Populacja a próbka.

*Pojęcie hipotezy zerowej i alternatywnej.

*Błąd pierwszego (?) i drugiego (ß) rodzaju.

*Poziom istotności statystycznej i prawdopodobieństwo testowe p-value.

*Parametr a estymator – własności i różnice.

*Wybrane testy parametryczne i nieparametryczne wykorzystywane w analizie danych z procesów produkcyjnych.


 

10. Analiza zależności zmiennych losowych: zależność liniowa, obliczanie i interpretacja współczynnika korelacji liniowej Pearsona i Spearmana, współczynnik determinacji, liniowa funkcja regresji.

11. Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis). Wykorzystanie programu Minitab do prowadzenia analizy powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej.

12. Wybrane karty kontrolne Shewharta dla oceny liczbowej i alternatywnej, budowa i interpretacja.

13. Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym. Klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm (zgodnie z podręcznikiem AIAG Statistical Process Control Second Edition), organicznie jednostronne i dwustronne.

14. Ocena zdolności maszyny, wskaźniki Cm, Cmk, MC (ISO/TR 22514-3).

15. Analiza procesu dla danych niezgodnych z rozkładem normalnym. Przykłady teoretycznych rozkładów zmiennej typu ciągłego innych niż normalny np.: rozkład Log-normalny, Weibulla, Gamma.

 

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz programu Minitab. Kalkulatory (MS Excel) przygotowane podczas szkolenia mogą być wykorzystywane do prowadzenia analiz w Firmie Klienta. Uczestnik otrzymuje gotowe instrukcje w formie papierowej wykonywania procedur statystycznych (Minitab) oraz interpretacji ich wyników. Obliczenia poparte są bogatym wsparciem przedstawiającym studium praktycznego przypadku (case study).?

Korzyści dla uczestnika


 

Uczestnik nauczy się:

 

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Wykorzystywania programu Minitab do celów analizy i prezentacji danych.

 

 

 

Uczestnik dowie się:

 

 • Jak analizować dane wyrażone w skali ilościowej (dane ciągłe) oraz jakościowej (dane nominalne).
 • Jak dobierać odpowiednie narzędzia statystyczne w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzić obliczenia, a następnie dokonać analitycznej i graficznej interpretacji.

 

??

Adresaci


 

Szkolenie skierowanie jest do:

 

 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji i utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej wyższego, średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.

 

??

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
• bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
• możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
• obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania