Zarządzanie niezgodnościami

Podsumowanie

Pewnie i zdecydowanie pokonuj skargi

Analiza przyczyn źródłowych, ciągłe doskonalenie i integracja normy jakości produkcji, takie jak ISO, pokazują, że skargi dotyczące bezpieczeństwa lub wydajności produktu są silnym wskaźnikiem tego, czy firma w pełni kontroluje swój proces produkcyjny. Informacje zwrotne od klientów stały się integralną i ważną częścią wymagań zgodności, a brak zarządzania nimi jest wiodącym czynnikiem wymienianym w uzasadnieniach niezgodności.

Samo oświadczenie, że zepsute urządzenie zostało przerobione nie wróży dobrze podczas audytu. W wielu firmach skargi przekształcają się w niezgodności, ponieważ nie udaje im się przeanalizować, śledzić i dotrzeć do pierwotnej przyczyny. Popadają one w kłopoty również dlatego, że nie ma powiązania z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi lub przeglądem zarządzania - nie ma integracji.

Zastosowanie

Rozwiązanie QDA SOLUTIONS w zakresie zarządzania niezgodnościami pozwala utrzymać reklamacje pod kontrolą dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy i zintegrowanym danym z innych istotnych obszarów. Rozwiązanie to uwzględnia normy ISO i mandaty FDA, wiąże CIP i CAPA, a następnie konsoliduje i analizuje wyniki w intuicyjny raport i podejmuje zdecydowane działania.

Niezgodności są łatwo wprowadzane za pomocą rozwijanych menu, funkcji autouzupełniania i logicznych walidacji, a integracja z ERP dowodzi swojej wartości tam, gdzie jest potrzebna. Pola danych mogą być dynamicznie ustawione jako domyślne, wymagane, włączone lub wyłączone w zależności od wprowadzanych danych. Użytkownik jest prowadzony przez proces sprawnie, intuicyjnie i dokładnie.

Korzyści

  • Tworzenie możliwości poprawy.
  • Elastyczna integracja przepływu pracy w przypadku niezgodności.
  • Ulepszona komunikacja i eskalacja.
  • Konsolidacja wszystkich istotnych danych i dokumentów dotyczących niezgodności.
  • Kontrola kosztów jakości.
  • Specyficzne dla klienta raportowanie 8D.
  • Elastyczna ocena i analiza PPM.
  • Złożone, wielopoziomowe zarządzanie niezgodnościami.

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszam do kontaktu

Chętnie porozmawiam o szczegółach i odpowiem na wszystkie pytania.

Marcin Herod

Marcin Herod

Dyrektor Działu Rozwiązań Inżynierskich

Dział Rozwiązań Inżynierskich