Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZR-VDA

Zarządzanie reklamacjami z uwzględnieniem znormalizowanego procesu VDA z 2020

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

         Omówienie wymagań norm jakości w zakresie reklamacji klientów ISO9001, IATF16949, VDA6.3

         Omówienie procesu zarzadzania reklamacjami wraz z komunikacją z Klientem i jej aspektami technicznymi i miękkimi

         Przeanalizowanie przebiegu zarządzania reklamacjami oraz terminów realizacji . Uwzględnienie różnych rodzajów reklamacji

         Analiza historii reklamacji – raporty, analiza Pareto, proces doskonalenia.

         Zapoznanie ze znormalizowanym procesem zarządzania reklamacjami klienta

Symbol szkolenia

ZR-VDA

Terminy i miejsce

03 - 04 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 29 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Omówienie wymagań norm jakości w zakresie reklamacji klientów w kontekście ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, VDA6.3, VDA MLA

2.       Proces zarzadzania reklamacjami

- elementy procesu

- role i kompetencje (Klient, Dostawca)

- szanse i ryzyko

- Problem solving dla skutecznego eliminowania przyczyn niezgodności

- Lessons Learned

3.       Komunikacja z Klientem

·  aspekty techniczne

- metoda 8D w rozbiciu na 8 Dyscyplin począwszy od opisu problemu, określenia działań natychmiastowych, przeprowadzeniu analizy przyczyn problemu, planowania działań, wyboru i ich wdrożenia oraz zakończenia procesu reklamacji.

- przedstawienie technik rozwiązywania problemów takich jak: Ishikawa, 5xDlaczego, Raport A3, Analiza drzewa wad FTA

- zapewnienie kompletnej i wolnej od błędów komunikacji za pomocą portali z wykorzystaniem VDA 7 QDX  Quality Data Exchange

·  aspekty miękkie

- podstawy komunikacji z Klientem

- różne style komunikacji i zachowania asertywne w pracy z klientem

 - dobre praktyki

4.       Zarzadzanie reklamacjami skala czasowa i terminy ostateczne

a)       definicja czasu realizacji „lead time” dla każdego elementu procesu reklamacji i raportu reklamacyjnego

b)       skrócenie/ przedłużenia czasu realizacji „lead time” dla poszczególnych elementów procesu reklamacji i raportu reklamacyjnego

c)       zalecenia w zakresie czasu przetwarzania, dla minimalizacji skutków odstępstw i zapewnienia produkcji wyrobów bez wad

5.       Różne rodzaje reklamacji i konkretne zastosowania

a) w obszarze: logistyki, software, serwisu

b) przed startem (SOP) i dla części zamiennych po zakończeniu produkcji (EOP)

c) możliwość zastosowania dla przypadków przeciążenia elektrycznego EOS i uszkodzeń fizycznych wywołanych elektrycznie EIPD

d)zwroty z rynku w ramach Field Failure Analysis FFA

6.       Analiza historii reklamacji – raporty, analiza Pareto, proces doskonalenia.

Kluczowe wskaźniki dotyczące wyników w zakresie FFA

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

         Stosować znormalizowany proces zarządzania reklamacjami klienta VDA v2 12`2020

         Zaleceń VDA 7, w zakresie wspierana procesów jakości przez QDX

         Wykorzystywać różne style komunikacji i rozumieć podstawy zachowań asertywnych w pracy z klientem

 

Uczestnik dowie  się:

         Zastosowania Problem solving dla skutecznego eliminowania przyczyn niezgodności

         Jak stosować kluczowe wskaźniki dotyczące wyników w zakresie FFA

         Jak odczytywać reakcje klienta i jaki to ma wpływ na negocjacje w przypadku reklamacji

Adresaci

         osoby odpowiedzialne za współpracę z Klientami - kierownicy i pracownicy działów: jakości, logistyki, handlu, sprzedaży, współpracy z Klientami, marketingu,

         kierownicy i koordynatorzy projektów,

         pełnomocnicy d/s systemów zarządzania, osoby odpowiedzialne za jakość, specjaliści d/s jakości,

         audytorzy wewnętrzni, audytorzy i uczestnicy audytów drugiej strony.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2550.00 zł netto
3136.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania