Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZR-VDA

Zarządzanie reklamacjami z uwzględnieniem znormalizowanego procesu VDA z 2020

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

         Omówienie wymagań norm jakości w zakresie reklamacji klientów ISO9001, IATF16949, VDA6.3

         Omówienie procesu zarzadzania reklamacjami wraz z komunikacją z Klientem i jej aspektami technicznymi i miękkimi

         Przeanalizowanie przebiegu zarządzania reklamacjami oraz terminów realizacji . Uwzględnienie różnych rodzajów reklamacji

         Analiza historii reklamacji – raporty, analiza Pareto, proces doskonalenia.

         Zapoznanie ze znormalizowanym procesem zarządzania reklamacjami klienta

Symbol szkolenia

ZR-VDA

Terminy i miejsce

10 - 11 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 25 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Omówienie wymagań norm jakości w zakresie reklamacji klientów w kontekście ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, VDA6.3, VDA MLA

2.       Proces zarzadzania reklamacjami

- elementy procesu

- role i kompetencje (Klient, Dostawca)

- szanse i ryzyko

- Problem solving dla skutecznego eliminowania przyczyn niezgodności

- Lessons Learned

3.       Komunikacja z Klientem

·  aspekty techniczne

- metoda 8D w rozbiciu na 8 Dyscyplin począwszy od opisu problemu, określenia działań natychmiastowych, przeprowadzeniu analizy przyczyn problemu, planowania działań, wyboru i ich wdrożenia oraz zakończenia procesu reklamacji.

- przedstawienie technik rozwiązywania problemów takich jak: Ishikawa, 5xDlaczego, Raport A3, Analiza drzewa wad FTA

- zapewnienie kompletnej i wolnej od błędów komunikacji za pomocą portali z wykorzystaniem VDA 7 QDX  Quality Data Exchange

·  aspekty miękkie

- podstawy komunikacji z Klientem

- różne style komunikacji i zachowania asertywne w pracy z klientem

 - dobre praktyki

4.       Zarzadzanie reklamacjami skala czasowa i terminy ostateczne

a)       definicja czasu realizacji „lead time” dla każdego elementu procesu reklamacji i raportu reklamacyjnego

b)       skrócenie/ przedłużenia czasu realizacji „lead time” dla poszczególnych elementów procesu reklamacji i raportu reklamacyjnego

c)       zalecenia w zakresie czasu przetwarzania, dla minimalizacji skutków odstępstw i zapewnienia produkcji wyrobów bez wad

5.       Różne rodzaje reklamacji i konkretne zastosowania

a) w obszarze: logistyki, software, serwisu

b) przed startem (SOP) i dla części zamiennych po zakończeniu produkcji (EOP)

c) możliwość zastosowania dla przypadków przeciążenia elektrycznego EOS i uszkodzeń fizycznych wywołanych elektrycznie EIPD

d)zwroty z rynku w ramach Field Failure Analysis FFA

6.       Analiza historii reklamacji – raporty, analiza Pareto, proces doskonalenia.

Kluczowe wskaźniki dotyczące wyników w zakresie FFA

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

         Stosować znormalizowany proces zarządzania reklamacjami klienta VDA v2 12`2020

         Zaleceń VDA 7, w zakresie wspierana procesów jakości przez QDX

         Wykorzystywać różne style komunikacji i rozumieć podstawy zachowań asertywnych w pracy z klientem

 

Uczestnik dowie  się:

         Zastosowania Problem solving dla skutecznego eliminowania przyczyn niezgodności

         Jak stosować kluczowe wskaźniki dotyczące wyników w zakresie FFA

         Jak odczytywać reakcje klienta i jaki to ma wpływ na negocjacje w przypadku reklamacji

Adresaci

         osoby odpowiedzialne za współpracę z Klientami - kierownicy i pracownicy działów: jakości, logistyki, handlu, sprzedaży, współpracy z Klientami, marketingu,

         kierownicy i koordynatorzy projektów,

         pełnomocnicy d/s systemów zarządzania, osoby odpowiedzialne za jakość, specjaliści d/s jakości,

         audytorzy wewnętrzni, audytorzy i uczestnicy audytów drugiej strony.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2550.00 zł netto
3136.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania