Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-PR1

Najpierw-Bądź przywódcą dla siebie.

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Głównym przeznaczeniem jest przygotowanie lidera do pracy z zespołem poprzez dogłębne poznanie samego siebie, poznanie sposobów funkcjonowania, podejmowania decyzji, map kryteriów doboru pracowników. Sporządzenie mapy wizyjnej słabych i mocnych stron, określenie obecnego stylu zarządzania, określenie pożądanego stylu zarządzania, współpracy i komunikacji.

Symbol szkolenia

UO-PR1

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Modele poznawcze 
- Klasyczny model poznawczy i błędy z niego wynikające 
– w jaki sposób dociera do nas informacja, jak jest interpretowana i przetwarzana, w jaki sposób powstaje zwrotna, werbalna informacja o tym, co do nas dotarło. 
- Model Junga – jakie części siebie samego funkcjonują w naszym umyśle i jaki jest ich wpływ na poznawanie i funkcjonowanie. 
- Model 4 biegunowy na bazie Junga 
– choleryk, sangwinik, melancholik, flegmatyk. 
- Model MBTI 
– „klasyfikacja” na 16 typów osobowości i ich dopasowanie do zajmowanych stanowisk. 
- Klasyfikacja toksycznych typów komunikacji Virginii Satir 
– cztery typy zachowań się w sytuacjach stresowych i jak sobie z nimi radzić. 
- Model Blancharda 
– model dojrzałości pracownika i jego szefa, jak rozpoznać, jak stosować.- Metaprogramy – „mapy terenu”, czyli zakodowane schematy myślowe – jak je rozpoznać, jak dobrać komunikację. 
2. Ograniczające przekonania i metody pracy z nimi. 
- Nie da się, nasz produkt jest za drogi, jestem słabym szefem, nie radzę sobie. 
- Identyfikacja przekonań u siebie. 
- Metody pracy z ograniczającymi przekonaniami. 
3. Ograniczone poczucie własnej wartości. 
- Nic nie potrafię, to dla mnie za trudne, nigdy nie będę wystarczająco dobry. 
- Praca nad budową poczucia wartości u siebie. 
- Praca nad budową poczucia własnej wartości w zespole. 
4. Budowa „stanu wysokiej skuteczności” 
– „high performance state” wg NLP. 
- Tylko ja sam mogę sobie zrobić krzywdę. 
- Praca z submodalnościami. 
- Praca z kotwicami emocjonalnymi. 
- Ćwiczenia na budowę i odbudowę stanu emocjonalnego. 

Ćwiczenia: 
• Praca z iluzjami optycznymi. 
• Określenie własnego profilu psychologicznego (Satir, MBTI, metaprogramy, Blanchard). 
• Metamodel języka jako narzędzie pracy z ograniczeniami takimi jak „nie zdołamy tyle sprzedać”, „nie jesteśmy w stanie konkurować z firmą XYZ”, „mój zespól jest jeszcze niedojrzały”. 
• Budowanie tarczy poczucia własnej wartości – jak zamienić negatywne przekonania na poczucie własnej wartości. 
• Budowanie ekologicznego systemu „JA” oraz „PRACA” z elementami ustawień systemowych Hellingera w celu uzyskania „work life balance”, czyli równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. 
• Ściana wstydu i ściana chwały – nieświadomie budowana lista wszystkich rzeczy, które uważamy, że robimy źle oraz brak listy osiągnięć – „bo przecież mi się tylko udało”. 
• Trwałe kotwiczenie i przywoływanie „stanu wysokiej skuteczności” – budowa łatwego do przywołania stanu, w którym możemy świadomie skupiając się na osiąganiu celu i realnie oceniać zagrożenia i przeszkody. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są wg modelu „poznaj przez indukcję”. Trener przeprowadza ćwiczenie z osobą z sali, po czym następuje omówienie ćwiczenia, odkrycie głównych reguł jego przebiegu, skonstruowanie instrukcji oraz samodzielne wykonanie ćwiczenia każda osoba minimum 1 raz.

Korzyści dla uczestnika

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:• W pełni zna mapę funkcjonowania siebie samego (jak widzę rzeczywistość, jak podejmuję decyzję, kim jestem dla innych ludzi, jak odbieram innych ludzi).• W pełni rozumie, dlaczego pojawiają się spory „na postawy” oraz konflikty wynikające z braków zrozumienia map poznawczych.• Nie generuje konfliktów, dociera do systemu wartości współpracownika i zapobiega konfliktom znajdując synergiczne rozwiązania.• Samodzielnie motywuje się do pracy.• Umie skutecznie motywować innych do pracy poprzez dobór narzędzi motywacyjnych do programów i poziomów rozwoju podwładnych.• Umie budować stan wysokiej świadomości w którym potrafi wydajnie pracować odróżniając procesy od ludzi.• W pełni rozumie misję i wizję przedsiębiorstwa oraz jego wkład w ich kształtowanie i realizację.• W pełni rozumie, akceptuje i w razie potrzeby dostosowuje się do innych tworząc głęboki „rapport”.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa: • Zwiększenie poziomu zaangażowania kluczowych dla firmy pracowników. • Wyeliminowanie konfliktów w miejscach ich występowania. • Znaczące zmniejszenie rotacji pracowników (wg. feedbacku od uczestników nawet ponad 50% pracowników, którzy chcieli zmienić pracę pozostaje w firmie i zaczyna bardzo wydajnie współpracować ze sobą i z kierownictwem). • Eliminacja konfliktów pomiędzy zespołami (produkcja – jakość, produkcja – sprzedaż, IT – użytkownicy). • Rozwój umiejętności miękkich na niespotykanym poziomie na bazie najnowszych zdobyczy psychologii biznesu.

Metodyka

ćwiczenia, przykłady, warsztat, case study, wykład

Adresaci

• Początkujący liderzy zespołów.• Managerowie każdego szczebla.• Kluczowi specjaliści dla firmy.• Specjaliści, którzy chcą znacząco polepszyć umiejętności współpracy w grupie.• Specjaliści i kierownicy działów jakości i działów produkcji – poprawa komunikacji i elimnacja konfliktów we wczesnej fazie ich powstawania.• Pracownicy „miękkiego” HR.• Wszystkie osoby w firmie, które w trakcie okresowej oceny pracowniczej są zakwalifikowane do grup „high performer”.Jeżeli jesteś:• Aktywnym managerem, dla którego zespół stanowi największą wartość.• Liderem, który chce zwiększyć zakres swej odpowiedzialności przez zrozumienie potrzeb szefów i organizacji.• Specjalistą nastawionym na wpółpracę z innymi ludźmi i chcesz zrozumieć ich system działania.• Pracownikiem, który chce uzyskać wyższy poziom komunikacji i zrozumienia ze swoim szefem.•Człowiekiem, który lubi innych ludzi, lubi dzielić się swoją wiedzą i pomagać innym.To szkolenie jest dla Ciebie.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania