Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-PR1

Najpierw-Bądź przywódcą dla siebie.

Kompetencje menadżerskie

Cele szkolenia

Głównym przeznaczeniem jest przygotowanie lidera do pracy z zespołem poprzez dogłębne poznanie samego siebie, poznanie sposobów funkcjonowania, podejmowania decyzji, map kryteriów doboru pracowników. Sporządzenie mapy wizyjnej słabych i mocnych stron, określenie obecnego stylu zarządzania, określenie pożądanego stylu zarządzania, współpracy i komunikacji.

Symbol szkolenia

UO-PR1

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Modele poznawcze 
- Klasyczny model poznawczy i błędy z niego wynikające 
– w jaki sposób dociera do nas informacja, jak jest interpretowana i przetwarzana, w jaki sposób powstaje zwrotna, werbalna informacja o tym, co do nas dotarło. 
- Model Junga – jakie części siebie samego funkcjonują w naszym umyśle i jaki jest ich wpływ na poznawanie i funkcjonowanie. 
- Model 4 biegunowy na bazie Junga 
– choleryk, sangwinik, melancholik, flegmatyk. 
- Model MBTI 
– „klasyfikacja” na 16 typów osobowości i ich dopasowanie do zajmowanych stanowisk. 
- Klasyfikacja toksycznych typów komunikacji Virginii Satir 
– cztery typy zachowań się w sytuacjach stresowych i jak sobie z nimi radzić. 
- Model Blancharda 
– model dojrzałości pracownika i jego szefa, jak rozpoznać, jak stosować.- Metaprogramy – „mapy terenu”, czyli zakodowane schematy myślowe – jak je rozpoznać, jak dobrać komunikację. 
2. Ograniczające przekonania i metody pracy z nimi. 
- Nie da się, nasz produkt jest za drogi, jestem słabym szefem, nie radzę sobie. 
- Identyfikacja przekonań u siebie. 
- Metody pracy z ograniczającymi przekonaniami. 
3. Ograniczone poczucie własnej wartości. 
- Nic nie potrafię, to dla mnie za trudne, nigdy nie będę wystarczająco dobry. 
- Praca nad budową poczucia wartości u siebie. 
- Praca nad budową poczucia własnej wartości w zespole. 
4. Budowa „stanu wysokiej skuteczności” 
– „high performance state” wg NLP. 
- Tylko ja sam mogę sobie zrobić krzywdę. 
- Praca z submodalnościami. 
- Praca z kotwicami emocjonalnymi. 
- Ćwiczenia na budowę i odbudowę stanu emocjonalnego. 

Ćwiczenia: 
• Praca z iluzjami optycznymi. 
• Określenie własnego profilu psychologicznego (Satir, MBTI, metaprogramy, Blanchard). 
• Metamodel języka jako narzędzie pracy z ograniczeniami takimi jak „nie zdołamy tyle sprzedać”, „nie jesteśmy w stanie konkurować z firmą XYZ”, „mój zespól jest jeszcze niedojrzały”. 
• Budowanie tarczy poczucia własnej wartości – jak zamienić negatywne przekonania na poczucie własnej wartości. 
• Budowanie ekologicznego systemu „JA” oraz „PRACA” z elementami ustawień systemowych Hellingera w celu uzyskania „work life balance”, czyli równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. 
• Ściana wstydu i ściana chwały – nieświadomie budowana lista wszystkich rzeczy, które uważamy, że robimy źle oraz brak listy osiągnięć – „bo przecież mi się tylko udało”. 
• Trwałe kotwiczenie i przywoływanie „stanu wysokiej skuteczności” – budowa łatwego do przywołania stanu, w którym możemy świadomie skupiając się na osiąganiu celu i realnie oceniać zagrożenia i przeszkody. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są wg modelu „poznaj przez indukcję”. Trener przeprowadza ćwiczenie z osobą z sali, po czym następuje omówienie ćwiczenia, odkrycie głównych reguł jego przebiegu, skonstruowanie instrukcji oraz samodzielne wykonanie ćwiczenia każda osoba minimum 1 raz.

Korzyści dla uczestnika

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:• W pełni zna mapę funkcjonowania siebie samego (jak widzę rzeczywistość, jak podejmuję decyzję, kim jestem dla innych ludzi, jak odbieram innych ludzi).• W pełni rozumie, dlaczego pojawiają się spory „na postawy” oraz konflikty wynikające z braków zrozumienia map poznawczych.• Nie generuje konfliktów, dociera do systemu wartości współpracownika i zapobiega konfliktom znajdując synergiczne rozwiązania.• Samodzielnie motywuje się do pracy.• Umie skutecznie motywować innych do pracy poprzez dobór narzędzi motywacyjnych do programów i poziomów rozwoju podwładnych.• Umie budować stan wysokiej świadomości w którym potrafi wydajnie pracować odróżniając procesy od ludzi.• W pełni rozumie misję i wizję przedsiębiorstwa oraz jego wkład w ich kształtowanie i realizację.• W pełni rozumie, akceptuje i w razie potrzeby dostosowuje się do innych tworząc głęboki „rapport”.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa: • Zwiększenie poziomu zaangażowania kluczowych dla firmy pracowników. • Wyeliminowanie konfliktów w miejscach ich występowania. • Znaczące zmniejszenie rotacji pracowników (wg. feedbacku od uczestników nawet ponad 50% pracowników, którzy chcieli zmienić pracę pozostaje w firmie i zaczyna bardzo wydajnie współpracować ze sobą i z kierownictwem). • Eliminacja konfliktów pomiędzy zespołami (produkcja – jakość, produkcja – sprzedaż, IT – użytkownicy). • Rozwój umiejętności miękkich na niespotykanym poziomie na bazie najnowszych zdobyczy psychologii biznesu.

Metodyka

ćwiczenia, przykłady, warsztat, case study, wykład

Adresaci

• Początkujący liderzy zespołów.• Managerowie każdego szczebla.• Kluczowi specjaliści dla firmy.• Specjaliści, którzy chcą znacząco polepszyć umiejętności współpracy w grupie.• Specjaliści i kierownicy działów jakości i działów produkcji – poprawa komunikacji i elimnacja konfliktów we wczesnej fazie ich powstawania.• Pracownicy „miękkiego” HR.• Wszystkie osoby w firmie, które w trakcie okresowej oceny pracowniczej są zakwalifikowane do grup „high performer”.Jeżeli jesteś:• Aktywnym managerem, dla którego zespół stanowi największą wartość.• Liderem, który chce zwiększyć zakres swej odpowiedzialności przez zrozumienie potrzeb szefów i organizacji.• Specjalistą nastawionym na wpółpracę z innymi ludźmi i chcesz zrozumieć ich system działania.• Pracownikiem, który chce uzyskać wyższy poziom komunikacji i zrozumienia ze swoim szefem.•Człowiekiem, który lubi innych ludzi, lubi dzielić się swoją wiedzą i pomagać innym.To szkolenie jest dla Ciebie.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania