Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
POM-GW

Połączenia gwintowe – analiza oraz optymalizacja procesu dokręcenia

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat wpływu warunków tarcia i innych czynników na jakość procesu montażu połączeń gwintowych. 
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznej kontroli procesu (ang. statistical process control, SPC).
 • Zastosowanie metod modelowania empirycznego w celu ilościowego opisu wpływu własności połączenia gwintowego na jakość procesu montażu.

Symbol szkolenia

POM-GW

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Szkolenie skupia się na doskonaleniu procesu dokręcania poprzez analizę właściwości połączenia gwintowego przy wykorzystaniu metod wnioskowania statystycznego oraz poprzez lepsze zrozumienie czynników wpływających na proces. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podejmowane zagadnienia poparte są przykładami, w których uwaga skierowana jest zarówno na stronę obliczeniową (posługiwanie się programem Minitab oraz  Microsoft Office Excel) jak i na stronę znaczeniową (interpretacja otrzymanych wyników w aspekcie prowadzenia i możliwości doskonalenia procesu).
 
Wykład:
 
1. Omówienie aspektów związanych z wytrzymałością materiałów (terminy i definicje): wytrzymałość materiałów na rozciąganie, granica sprężystości, granica plastyczności, prawo Hooke’a, moduł Younga, odkształcenie, jako miara deformacji ciała poddanego siłom zewnętrznym (sprężyste i plastyczne).

2. Podstawowe parametry geometryczne w połączeniach gwintowych – wskazanie parametrów odgrywających istotną rolę w wytrzymałości połączenia podczas dokręcania.

3. Obliczeniowe wyznaczenie wartości optymalnego momentu dokręcania [Nm.], wzór Kellermanna-Kleina na moment obrotowy napinający, metoda obliczania wartości współczynnika tarcia, omówienie sposobu obliczenia naprężenia działającego na rdzeń śruby, metody wyznaczania początku plastyczności połączenia (z użyciem narzędzi dokręcania – obliczenia przeprowadzane w programie Excel).

4. Trybologia – tarcie, podział tarcia ze względu na lokalizację i ruch, prawo tarcia, współczynnik tarcia, jako parametr mający istotny wpływ na jakość połączenia oraz dobór optymalnej wartości momentu dokręcenia, omówienie głównych czynników mających istotny wpływ na wartość współczynnika tarcia, tarcie statyczne i kinetyczne.

5. Strategie występujące w procesie dokręcania – na określony moment i określony kąt. Różnice, zastosowania, przykłady.

6. Wieloczynnikowa Analiza Wariancji przeprowadzana z użyciem modułu DOE (Design of Experiments– Projektowanie Eksperymentu) – omówienie znaczenia i wpływu czynników wejścia (własności mechanicznych i trybologicznych elementów połączenia gwintowego) na parametr wyjścia (moment kontrolny, punkt wytrzymałości połączenia). Ogólne zasady planowania eksperymentu.

7. Interpretacja wyników eksperymentu, wskazanie działań korygujących, analiza zdolności procesu w momencie włączenia czynników głównych oraz interakcji pomiędzy nimi.

8. Dyskusja.
 
Ćwiczenia:

Wykonanie zadań (Excel) mających na celu sprawdzenie spełnienia warunku wytrzymałości na rozciąganie, obliczenie naprężenia działającego na rdzeń śruby, podanie wartości procentowej naprężenia na rdzeń śruby w stosunku do granicy plastyczności (Re) śruby, obliczenie optymalnego momentu dokręcania z użyciem wzoru Kellermanna i Kleina, wyznaczenie granicy uplastycznienia połączenia podczas dokręcania.
 
Warsztaty:

Przeprowadzenie doświadczeń mających na celu zdobycie praktycznej umiejętności pozyskania danych wejściowych do eksperymentu. Na podstawie pozyskanych danych zaprojektowane i przeprowadzone zostaną eksperymenty DoE (Minitab, Excel), mające na celu wskazanie czynnika (czynników) wywierającego istotny wpływ na parametr wyjścia (moment kontrolny, punkt wytrzymałości połączenia). Przedstawienie wyników eksperymentu (wykres Pareto, graficzny test normalności rozkładu, wpływ efektów głównych, wpływ interakcji). Interpretacja wyników eksperymentu, wskazanie działań korygujących, analiza zdolności procesu w momencie włączenia czynników głównych oraz interakcji pomiędzy nimi. Dyskusja.

Zalecenia dla Uczestników:
 • Odbycie podstawowego szkolenia z zakresu Statystycznego Sterowania Procesem (SPC).
 • Odbycie podstawowego szkolenia z obsługi programu Minitab.
 • Znajomość programu Microsoft Office Excel.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować i dobierać ważne czynniki wejściowe do eksperymentu.
 • Prowadzić eksperyment w oparciu o podejście DoE.
 • Interpretować wynik eksperymentu.
 • Wykonywać analizy statystyczne wykorzystując program Minitab oraz Excel.
Uczestnik dowie się:
 • Jak prowadzić obliczenia w oparciu o wzór Kellermana-Kleina.
 • Dlaczego tarcie jest ważnym czynnikiem w sterowaniu procesem połączeń gwintowych.
 • Kiedy zastosować plany czynnikowe (ang. Full Factorial).
 • Jak wyznaczać punkt uplastycznienia połączenia gwintowego.
 
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Zdobycie wiedzy na temat wpływu warunków tarcia i innych czynników na jakość procesu montażu połączeń gwintowych. 
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznej kontroli procesu.
 • Stosować metody modelowania empirycznego.

Metodyka

Podczas szkolenia wykonywane będą próby wytrzymałościowe śrub w celu pozyskania danych do eksperymentu. Próby wykonywane będą z użyciem narzędzi dynamometrycznych i pomiarowch. Wykonany będzie także eksperyment z użyciem wkrętarki elektrycznej mający na celu oszacowanie wpływu prędkości dokręcania na wartość momentu kontrolnego.

Adresaci

 • specjaliści ds. jakości, produkcji, inżynierowie jakości, inżynierowie produkcji, technolodzy,
 • liderzy projektów rozwiązywania problemów,
 • kierownicy średniego szczebla, kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji, kierownicy jakości.

Opinie użytkowników

10.06.2019 r. "Profesjonalne odpowiedzi prowadzącego, fachowe rady."
23-24.05.2018 r. "Duża wiedza praktyczna trenera."
23-24.11.2017 r. "Pierwszy raz miałem do czynienia z osoba, która potrafiła użyć statystyki do pracy inżyniera i pokazała, jak ona może być przydatna w pracy."
23-24.11.2017 r. "Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenera. Wiedza poparta przykładami z przemysłu."
27-28.09.2017 r. "Starannie przekazywane informacje."
05-06.06.2017 r. "Wysokie zorientowanie na praktykę."
20-21.03.2017 r. "Wiedza praktyczna i użytkowa trenera jest wyśmienita."
20-21.03.2017 r. "Duża wiedza praktyczna trenera. Ciekawe przykłady i ćwiczenia."
10.06.2016 r. "Bardzo miło i przyjemnie."
04-05.04.2016 r. "Trener pracujący w zakładzie produkcyjnym, co pozwoliło na wymianę doświadczeń zawodowych w temacie szkolenia."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania