Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PFMEA-APIS-ONL

Analiza FMEA procesów - wg AIAG i VDA z wykorzystaniem oprogramowania IQ-RM Apis- szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

 uzyskanie podstawowych umiejętności obsługi programu IQ-RM firmy Apis w zakresie wykonywania analizy PFMEA,
w szczególności:

·         opracowywania struktury procesu,

·         definiowania funkcji i sieci funkcji, wad i sieci wad, działań i szacowania ryzyka (S,O,D),

·         planowania działań w celu optymalizacji procesu,

·         generowania PFMEA dla wybranego zakresu (etapu procesu) na podstawie opracowanej struktury i powiązań między jej elementami,

·         opracowywania podstawowych raportów i analiz wyników PFMEA.

Symbol szkolenia

PFMEA-APIS-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

·       Przypomnienie podstawowych zasad prowadzenia analizy FMEA procesu (PFMEA) wg wytycznych AIAG & VDA 2019:

-        PFMEA jako 7-etapowy proces, zasady 5T,

-        Faza 1 – planowanie i przygotowanie,

-        faza 2 – definiowanie struktury procesu,

-        faza 3 – definiowanie funkcji i wymagań / charakterystyk, powiązania między funkcjami / ch-kami (Function Tree),

-        faza 4 – definiowanie wad, powiązania między wadami (Failure Tree, Failure Modes, Failure Effects, Failure Causes),

-        faza 5 – analiza ryzyka (szacowanie Severity, Occurrence, Detection), identyfikacja bieżących działań (prewencja, detekcja) i określanie priorytetów (AP – Action Priority),

-        faza 6 – optymalizacja – planowanie i wdrażanie działań redukujących ryzyko,

-        faza 7 – dokumentowanie (raportowanie),

-        taktyka PFMEA – podejście „Top-Down” (wg struktury) lub „Bottom-Up” (metodyka tradycyjna wg formularza),

·       Wprowadzenie do programu IQ-RM Apis:

-        podstawowe moduły (edytory) programu i ich zastosowanie w PFMEA (Structure Editor, Function Net Editor, Failure Net Editor, Cause and Effect Diagram Editor, Deadline Editor, FMEA Editor, Statistics Editor),

-        typy danych obsługiwanych przez program (projekt, wariant, wersja, Struktura i jej elementy).

Warsztaty:

·       Wykonanie fragmentu PFMEA dla wyrobu i procesu wybranego przez Uczestników:

-        tworzenie i edycja struktury,

-        definiowanie i edycja funkcji i wymagań / charakterystyk dla elementów struktury,

-        definiowanie wad dla elementów struktury,

-        definiowanie zależności między elementami struktury: sieć funkcji (Function Net), sieć wad (Failure Net),

-        definiowanie działań (prewencja i detekcja),

-        szacowanie ryzyka – wskaźników Severity, Occurrence, Detection, określanie priorytetu (AP),

-        generowanie tabelarycznej postaci PFMEA (formularz) za pomocą transferu opisu zagrożeń z elementów struktury,

-        aktualizacja struktury, sieci funkcji i sieci wad wg zmian dokonywanych w formularzu PFMEA,

-        optymalizacja procesu - definiowanie i dokumentowanie nowych działań (prewencji i detekcji), wykorzystanie Deadline Editor.

·       Raporty i dokumentacja FMEA:

-        archiwizacja i kopiowanie danych: projektów, analiz FMEA, Struktur, wariantów i wersji,

-        raporty, filtry , wydruki, podstawowe analizy statystyczne (Pareto, histogramy, stan działań, macierze ryzyka).

Korzyści dla uczestnika

·         uzyskanie podstawowych umiejętności wykonania analizy P- FMEA wg wytycznych VDA 4.2) za pomocą programu
IQ-RM firmy Apis, w tym:

·         opracowania Struktury, Sieci Funkcji, Sieci Wad, definicji Działań (Detekcja, Prewencja), oceny ryzyka (S,O,D),

·         zaplanowania i nadzorowania Działań w ramach optymalizacji procesu,

·         wygenerowania FMEA dla wybranego elementu Struktury (wyrobu, części, procesu, operacji) na podstawie opracowanej Struktury,

·         opracowania podstawowych raportów i analiz statystycznych wyników FMEA.

·         zarzadzania analizą FMEA w programie APIS (edytowanie, aktualizacja)

Metodyka

Zajęcia praktyczne w programie IQ-RM Apis.

Adresaci

·       Moderatorzy, liderzy, koordynatorzy zespołów PFMEA,

·       członkowie zespołów PFMEA,

·       kierownicy, liderzy projektów,
osoby weryfikujące PFMEA dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców (SQA, SQD), auditorzy

Dodatkowe informacje


Wymagania techniczne:

·       zaleca się, aby przy jednym stanowisku komputerowym nie pracowały więcej niż dwie osoby (zalecane: jedna osoba
na stanowisko)


Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania