Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PFMEA-APIS-ONL

Analiza FMEA procesów - wg AIAG i VDA z wykorzystaniem oprogramowania IQ-RM Apis- szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Wykonywanie analizy FMEA procesu (PFMEA) wg wytycznych VDA 4.2 za pomocą programu IQ-RM firmy APIS.
 • Fazy FMEA (Definicja, Analiza, Decyzje dot. Działań, Wdrażanie, Komunikacja).
 • Etapy analizy: Struktura, Sieć Funkcji, Sieć Wad, Ocena Ryzyka,
 • Optymalizacja.
 • Generowanie FMEA dla elementów Struktury.
 • Podstawowe raporty FMEA i analizy optymalizacyjne.
 • Wprowadzenie teoretyczne, warsztaty na bazie wyrobów i procesów zaproponowanych przez uczestników procesu dedykowanego przez trenera.

 

Symbol szkolenia

PFMEA-APIS-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do analizy FMEA wg wytycznych VDA 4.2:

 • przypomnienie faz PFMEA wg VDA: Definicja, Analiza, Plan działań, Implementacja, Komunikacja (Definition, Analysis, Measures Decision, Implementation, Communication - DAMIC),
 • etapy: identyfikacja Struktury Systemu (wyrób i proces), identyfikacja Funkcji elementów Systemu (wyrób i proces)   identyfikacja Struktury Wad, analiza ryzyka, optymalizacja.  
2. Wprowadzenie do programu IQ-RM Apis:
 • podstawowe moduły (edytory) i ich zastosowanie do FMEA (Structure Editor, Function Net Editor, Failure Net Editor, Cause and Effect Diagram Editor, Deadline Editor, FMEA Editor, Statistics),
 • typy danych obsługiwanych przez program (projekt, wariant, wersja, Struktura i jej elementy), 
 • personalizacja programu,
 • Control Plan – edycja, generowanie w programie APIS, powiązanie z PFMEA,
 • Process Flow Diagram – edycja, generowanie  w programie APIS , powiązanie z PFMEA,
 • FTA – cel analizy, edycja i generowanie w programie APIS IQ-RM.
3. Wykonanie analizy FMEA procesu w programie APIS IQ-RM:
 • tworzenie i edycja Struktury Wyrobu i Struktury Procesu, dla wyrobów złożonych,
 • definiowanie i edycja wymagań (Funkcji, charakterystyk, parametrów procesu),
 • definiowanie Wad,
 • definiowanie sieci zależności między elementami Struktury: Sieć Funkcji (Function Net), Sieć Wad (Failure Net),
 • definiowanie Działań (Prewencja i Detekcja), ocena ryzyka (S,O,D),
 • transformacja elementów Struktury do postaci FMEA procesu (PFMEA),
 • optymalizacja procesu - definiowanie i nadzorowanie Działań, wykorzystanie Deadline Editor,
 • aktualizacja PFMEA w arkuszu i jej wpływ na Strukturę i Sieć Wad.
4. Raporty i dokumenty FMEA:
 • archiwizacja i kopiowanie dokumentów i danych: projektów, analiz FMEA, Struktur, wariantów i wersji,
 • raporty, filtry , wydruki, 
 • analizy statystyczne (Pareto, histogramy, Działania, macierze ryzyka).
Ćwiczenia:
 • wykonanie analizy FMEA za pomocą programu APIS,
 • edycja wyników analizy – interpretacja (Pareto, macierz ryzyka), 
 • zasady archiwizacji dokumentacji, edycja struktury, aktualizacja, zarzadzanie analiza w programie APIS, 
 • narzędzia wspomagające analizę: 4M, Pareto, Process Flowchart,
 • edycja planu kontroli w programie APIS IQ-RM.

Zalecenia dla uczestników:

Wymagany dostęp do programu IQ-RM Apis.

Korzyści dla uczestnika

·         uzyskanie podstawowych umiejętności wykonania analizy P- FMEA wg wytycznych VDA 4.2) za pomocą programu
IQ-RM firmy Apis, w tym:

·         opracowania Struktury, Sieci Funkcji, Sieci Wad, definicji Działań (Detekcja, Prewencja), oceny ryzyka (S,O,D),

·         zaplanowania i nadzorowania Działań w ramach optymalizacji procesu,

·         wygenerowania FMEA dla wybranego elementu Struktury (wyrobu, części, procesu, operacji) na podstawie opracowanej Struktury,

·         opracowania podstawowych raportów i analiz statystycznych wyników FMEA.

·         zarzadzania analizą FMEA w programie APIS (edytowanie, aktualizacja)

Metodyka

Zajęcia praktyczne w programie IQ-RM Apis.

Adresaci

·         osoby wykonujące analizy FMEA, liderzy i członkowie zespołów FMEA,

·         kierownicy, liderzy nowych projektów,

·         osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów (zapewnienia) jakości, audytorzy wewnętrzni,

·         osoby weryfikujące FMEA od dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców (SQA), auditorzy II strony.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania