Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PFMEA-APIS

Analiza FMEA procesów z wykorzystaniem programu IQ-RM firmy APIS

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Wykonywanie analizy FMEA procesu (PFMEA) wg wytycznych VDA 4.2 za pomocą programu IQ-RM firmy APIS.
 • Fazy FMEA (Definicja, Analiza, Decyzje dot. Działań, Wdrażanie, Komunikacja).
 • Etapy analizy: Struktura, Sieć Funkcji, Sieć Wad, Ocena Ryzyka,
 • Optymalizacja.
 • Generowanie FMEA dla elementów Struktury.
 • Podstawowe raporty FMEA i analizy optymalizacyjne.
 • Wprowadzenie teoretyczne, warsztaty na bazie wyrobów i procesów zaproponowanych przez uczestników procesu dedykowanego przez trenera.

Symbol szkolenia

PFMEA-APIS

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do analizy FMEA wg wytycznych VDA 4.2:

 • przypomnienie faz PFMEA wg VDA: Definicja, Analiza, Plan działań, Implementacja, Komunikacja (Definition, Analysis, Measures Decision, Implementation, Communication - DAMIC),
 • etapy: identyfikacja Struktury Systemu (wyrób i proces), identyfikacja Funkcji elementów Systemu (wyrób i proces)   identyfikacja Struktury Wad, analiza ryzyka, optymalizacja.  
2. Wprowadzenie do programu IQ-RM Apis:
 • podstawowe moduły (edytory) i ich zastosowanie do FMEA (Structure Editor, Function Net Editor, Failure Net Editor, Cause and Effect Diagram Editor, Deadline Editor, FMEA Editor, Statistics),
 • typy danych obsługiwanych przez program (projekt, wariant, wersja, Struktura i jej elementy), 
 • personalizacja programu,
 • Control Plan – edycja, generowanie w programie APIS, powiązanie z PFMEA,
 • Process Flow Diagram – edycja, generowanie  w programie APIS , powiązanie z PFMEA,
 • FTA – cel analizy, edycja i generowanie w programie APIS IQ-RM.
3. Wykonanie analizy FMEA procesu w programie APIS IQ-RM:
 • tworzenie i edycja Struktury Wyrobu i Struktury Procesu, dla wyrobów złożonych,
 • definiowanie i edycja wymagań (Funkcji, charakterystyk, parametrów procesu),
 • definiowanie Wad,
 • definiowanie sieci zależności między elementami Struktury: Sieć Funkcji (Function Net), Sieć Wad (Failure Net),
 • definiowanie Działań (Prewencja i Detekcja), ocena ryzyka (S,O,D),
 • transformacja elementów Struktury do postaci FMEA procesu (PFMEA),
 • optymalizacja procesu - definiowanie i nadzorowanie Działań, wykorzystanie Deadline Editor,
 • aktualizacja PFMEA w arkuszu i jej wpływ na Strukturę i Sieć Wad.
4. Raporty i dokumenty FMEA:
 • archiwizacja i kopiowanie dokumentów i danych: projektów, analiz FMEA, Struktur, wariantów i wersji,
 • raporty, filtry , wydruki, 
 • analizy statystyczne (Pareto, histogramy, Działania, macierze ryzyka).
Ćwiczenia:
 • wykonanie analizy FMEA za pomocą programu APIS,
 • edycja wyników analizy – interpretacja (Pareto, macierz ryzyka), 
 • zasady archiwizacji dokumentacji, edycja struktury, aktualizacja, zarzadzanie analiza w programie APIS, 
 • narzędzia wspomagające analizę: 4M, Pareto, Process Flowchart,
 • edycja planu kontroli w programie APIS IQ-RM.


  Wymagania dla Uczestników:

  Własny komputer z dostępem do programu IQ-RM Apis. 

   

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 
Uzyskanie podstawowych umiejętności wykonania analizy P-FMEA wg wytycznych VDA 4.2) za pomocą programu IQ-RM firmy Apis, w tym:
 • opracowania Struktury, Sieci Funkcji, Sieci Wad, definicji Działań (Detekcja, Prewencja), oceny ryzyka (S,O,D),
 • zaplanowania i nadzorowania Działań w ramach optymalizacji procesu,
 • wygenerowania FMEA dla wybranego elementu Struktury (wyrobu, części, procesu, operacji) na podstawie opracowanej Struktury,
 • opracowania podstawowych raportów i analiz statystycznych wyników FMEA,
 • zarządzania analizą FMEA w programie APIS (edytowanie, aktualizacja).

Metodyka

Zajęcia praktyczne w programie IQ-RM Apis.

Adresaci

 • Osoby wykonujące analizy FMEA,
 • liderzy i członkowie zespołów FMEA,
 • kierownicy,
 • liderzy nowych projektów,
 • osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działów (zapewnienia) jakości,
 • audytorzy wewnętrzni,
 • osoby weryfikujące FMEA od dostawców,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców (SQA),
 • auditorzy II strony.

Opinie użytkowników

"Bardzo dobra znajomość tematu przez trener wraz z szybkim dostosowaniem się do specyfiki produkcji."
"Świetnie poprowadzone szkolenie, bardzo dobry prowadzący."
"Bardzo konkretny wykładowca."
"Bardzo duża wiedza praktyczna prowadzącego."
"Bardzo ciekawa, praktyczna forma nauki programu."
"Fachowość i wiedza trenera. Dużo części praktycznej."
"Zaangażowanie trenera. Wiedza merytoryczna."
"Prowadzący bardzo komunikatywny."
"Prowadzący wprowadza atmosferę sprzyjającą dyskusji i wymianie poglądów. Fachowo i cierpliwie odpowiada na zadane pytania."
"Mnogość przykładów, dokładne wskazówki. Bardzo dobry program wykładów i system."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania