Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PFMEA-APIS

Analiza FMEA procesów z wykorzystaniem programu IQ-RM firmy APIS

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 •  uzyskanie podstawowych umiejętności obsługi programu IQ-RM firmy Apis w zakresie wykonywania analizy PFMEA, w szczególności:

  ·         opracowywania struktury procesu,

  ·         definiowania funkcji i sieci funkcji, wad i sieci wad, działań i szacowania ryzyka (S,O,D),

  ·         planowania działań w celu optymalizacji procesu,

  ·         generowania PFMEA dla wybranego zakresu (etapu procesu) na podstawie opracowanej struktury i powiązań między jej elementami,

  ·         opracowywania podstawowych raportów i analiz wyników PFMEA.

Symbol szkolenia

PFMEA-APIS

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 85%

Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

·       Przypomnienie podstawowych zasad prowadzenia analizy FMEA procesu (PFMEA) wg wytycznych AIAG & VDA 2019:

-        PFMEA jako 7-etapowy proces, zasady 5T,

-        Faza 1 – planowanie i przygotowanie,

-        faza 2 – definiowanie struktury procesu,

-        faza 3 – definiowanie funkcji i wymagań / charakterystyk, powiązania między funkcjami / ch-kami (Function Tree),

-        faza 4 – definiowanie wad, powiązania między wadami (Failure Tree, Failure Modes, Failure Effects, Failure Causes),

-        faza 5 – analiza ryzyka (szacowanie Severity, Occurrence, Detection), identyfikacja bieżących działań (prewencja, detekcja) i określanie priorytetów (AP – Action Priority),

-        faza 6 – optymalizacja – planowanie i wdrażanie działań redukujących ryzyko,

-        faza 7 – dokumentowanie (raportowanie),

-        taktyka PFMEA – podejście „Top-Down” (wg struktury) lub „Bottom-Up” (metodyka tradycyjna wg formularza),

·       Wprowadzenie do programu IQ-RM Apis:

-        podstawowe moduły (edytory) programu i ich zastosowanie w PFMEA (Structure Editor, Function Net Editor, Failure Net Editor, Cause and Effect Diagram Editor, Deadline Editor, FMEA Editor, Statistics Editor),

-        typy danych obsługiwanych przez program (projekt, wariant, wersja, Struktura i jej elementy).

Warsztaty:

·       Wykonanie fragmentu PFMEA dla wyrobu i procesu wybranego przez Uczestników:

-        tworzenie i edycja struktury,

-        definiowanie i edycja funkcji i wymagań / charakterystyk dla elementów struktury,

-        definiowanie wad dla elementów struktury,

-        definiowanie zależności między elementami struktury: sieć funkcji (Function Net), sieć wad (Failure Net),

-        definiowanie działań (prewencja i detekcja),

-        szacowanie ryzyka – wskaźników Severity, Occurrence, Detection, określanie priorytetu (AP),

-        generowanie tabelarycznej postaci PFMEA (formularz) za pomocą transferu opisu zagrożeń z elementów struktury,

-        aktualizacja struktury, sieci funkcji i sieci wad wg zmian dokonywanych w formularzu PFMEA,

-        optymalizacja procesu - definiowanie i dokumentowanie nowych działań (prewencji i detekcji), wykorzystanie Deadline Editor.

·       Raporty i dokumentacja FMEA:

-        archiwizacja i kopiowanie danych: projektów, analiz FMEA, Struktur, wariantów i wersji,

-        raporty, filtry , wydruki, podstawowe analizy statystyczne (Pareto, histogramy, stan działań, macierze ryzyka).


Wymagania techniczne:

·       zaleca się, aby przy jednym stanowisku komputerowym nie pracowały więcej niż dwie osoby (zalecane: jedna osoba na stanowisko)

·       stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie IQ-RM

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 
Uzyskanie podstawowych umiejętności wykonania analizy P-FMEA wg wytycznych AIAG&VDA 2019 za pomocą programu IQ-RM firmy Apis, w tym:
 • opracowania Struktury, Sieci Funkcji, Sieci Wad, definicji Działań (Detekcja, Prewencja), oceny ryzyka (S,O,D),
 • zaplanowania i nadzorowania Działań w ramach optymalizacji procesu,
 • wygenerowania FMEA dla wybranego elementu Struktury (wyrobu, części, procesu, operacji) na podstawie opracowanej Struktury,
 • opracowania podstawowych raportów i analiz statystycznych wyników FMEA,
 • zarządzania analizą FMEA w programie APIS (edytowanie, aktualizacja).

Metodyka

Zajęcia praktyczne w programie IQ-RM Apis.

Adresaci

 • Moderatorzy, liderzy, koordynatorzy zespołów PFMEA,

  ·       członkowie zespołów PFMEA,

  ·       kierownicy, liderzy projektów,

  ·       osoby weryfikujące PFMEA dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców (SQA, SQD), auditorzy II strony.

Opinie użytkowników

"Bardzo dobra znajomość tematu przez trener wraz z szybkim dostosowaniem się do specyfiki produkcji."
"Świetnie poprowadzone szkolenie, bardzo dobry prowadzący."
"Bardzo konkretny wykładowca."
"Bardzo duża wiedza praktyczna prowadzącego."
"Bardzo ciekawa, praktyczna forma nauki programu."
"Fachowość i wiedza trenera. Dużo części praktycznej."
"Zaangażowanie trenera. Wiedza merytoryczna."
"Prowadzący bardzo komunikatywny."
"Prowadzący wprowadza atmosferę sprzyjającą dyskusji i wymianie poglądów. Fachowo i cierpliwie odpowiada na zadane pytania."
"Mnogość przykładów, dokładne wskazówki. Bardzo dobry program wykładów i system."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania