Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
NZW

Analiza niezawodności - zakres podstawowy

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest poznanie metod stosowanych w analizie, opisie i zarządzaniu niezawodnością produktu. Szkolenie przybliża podstawy metod statystycznych stosowanych zarówno na poziomie systemu, jak i komponentu. Uczy optymalnej alokacji poziomu niezawodności w systemie. Zakres szkolenia obejmuje metody określania niezawodności za pomocą standardowych charakterystyk liczbowych i funkcyjnych. Ponadto wprowadza podstawy prognozowania oraz budowania

  i analizy testów przyśpieszonych.

Symbol szkolenia

NZW

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 1 dzień po 6 godz.

Program i ćwiczenia

·                Podstawowe pojęcia i definicje – niezawodność, awaria, gotowość, odnawialność/nieodnawialność.

·                Funkcje związane z analizą niezawodności – funkcja niezawodność R(t)/zawodności Q(t), funkcja intensywności uszkodzeń l(t), funkcja skumulowanej intensywności [?](t).

·                Liczbowe miary niezawodności (wskaźniki) – średni czas do awarii (MTTF), średni czas pomiędzy awariami (MTBF), średni czas do naprawy (MTTR) , dostępność (A) , itd.

·                Krzywa wannowa – interpretacja, znaczenie .

·                Niezawodność obiektów prostych i złożonych (podstawowe rodzaje układów), prognozowanie niezawodności
w fazie projektowania.

·                Modele statystyczne w analizie niezawodności – rozkład Weibulla, wykładniczy, normalny, eksponencjalny, logarytmiczno-normalny.

·                Opracowanie danych z zakresu niezawodności – rodzaje danych do analizy, obliczanie ryzyka awarii, szacowanie wskaźników niezawodności (z analizą błędu oceny), wykorzystanie funkcji R(t), ?[?](t), [?](t).

·         Wstęp do budowy modeli testów przyśpieszonych (tzw. Accelerated Lifetime Tests)

 

Ćwiczenia:

·         Ocena i interpretacja podstawowych wskaźników niezawodności MTTF, MTBF, MTTR itd.

·         Analiza funkcji związanych z niezawodnością: funkcje niezawodności, intensywności uszkodzeń, skumulowanej intensywności.

·         Studium przypadku – analiza rzeczywistych danych.

·         Wykorzystanie rozkładu Weibulla w ocenie niezawodności.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Ocena zapotrzebowania na stosowanie technik i metod oceny niezawodności według norm i raportów technicznych ISO (i innych dokumentów).
 • Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami niezawodności – pojęcia, wskaźniki, obliczenia, interpretacja wyników.
 • Wsparcie merytoryczne w odniesieniu do Uczestników zajmujących się analizą niezawodności.
 • Nabycie umiejętności analizy danych i informacji związanych z niezawodnością.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Ocena zapotrzebowania na stosowanie technik i metod oceny niezawodności według norm i raportów technicznych ISO (i innych dokumentów). Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami niezawodności – pojęcia, wskaźniki, obliczenia, interpretacja wyników. Wsparcie merytoryczne w odniesieniu do Uczestników zajmujących się analizą niezawodności. Nabycie umiejętności analizy danych i informacji związanych z niezawodnością.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za analizę niezawodności,
 • Pracownicy laboratoriów niezawodności,
 • Kontrolerzy jakości.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania