Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
NZW

Analiza niezawodności - zakres podstawowy

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie metod stosowanych w analizie, opisie i zarządzaniu niezawodnością produktu. Szkolenie przybliża podstawy metod statystycznych stosowanych zarówno na poziomie systemu, jak i komponentu. Uczy optymalnej alokacji poziomu niezawodności w systemie. Zakres szkolenia obejmuje metody określania niezawodności za pomocą standardowych charakterystyk liczbowych i funkcyjnych. Ponadto wprowadza podstawy prognozowania oraz budowania i analizy testów przyśpieszonych.

Symbol szkolenia

NZW

Terminy i miejsce

18 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 12 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 1 dzień po 6 godz.

Program i ćwiczenia

 • Podstawowe pojęcia i definicje – niezawodność, awaria, gotowość, odnawialność/nieodnawialność.
 • Funkcje związane z analizą niezawodności – funkcja niezawodność R(t)/zawodności Q(t), funkcja intensywności uszkodzeń l(t), funkcja skumulowanej intensywności [?](t).
 • Liczbowe miary niezawodności (wskaźniki) – średni czas do awarii (MTTF), średni czas pomiędzy awariami (MTBF), średni czas do naprawy (MTTR) , dostępność (A) , itd.
 • Krzywa wannowa – interpretacja, znaczenie.
 • Niezawodność obiektów prostych i złożonych (podstawowe rodzaje układów), prognozowanie niezawodności w fazie projektowania.
 • Modele statystyczne w analizie niezawodności – rozkład Weibulla, wykładniczy, normalny, eksponencjalny, logarytmiczno-normalny.
 • Opracowanie danych z zakresu niezawodności – rodzaje danych do analizy, obliczanie ryzyka awarii, szacowanie wskaźników niezawodności (z analizą błędu oceny), wykorzystanie funkcji R(t), ?[?](t), [?](t).
 • Wstęp do budowy modeli testów przyśpieszonych (tzw. Accelerated Lifetime Tests)

 

Ćwiczenia:

 • Ocena i interpretacja podstawowych wskaźników niezawodności MTTF, MTBF, MTTR itd.
 • Analiza funkcji związanych z niezawodnością: funkcje niezawodności, intensywności uszkodzeń, skumulowanej intensywności.
 • Studium przypadku – analiza rzeczywistych danych.
 • Wykorzystanie rozkładu Weibulla w ocenie niezawodności.

Korzyści dla uczestnika

 • Ocena zapotrzebowania na stosowanie technik i metod oceny niezawodności według norm i raportów technicznych ISO (i innych dokumentów).
 • Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami niezawodności – pojęcia, wskaźniki, obliczenia, interpretacja wyników.
 • Wsparcie merytoryczne w odniesieniu do Uczestników zajmujących się analizą niezawodności.
 • Nabycie umiejętności analizy danych i informacji związanych z niezawodnością.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Ocena zapotrzebowania na stosowanie technik i metod oceny niezawodności według norm i raportów technicznych ISO (i innych dokumentów). Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami niezawodności – pojęcia, wskaźniki, obliczenia, interpretacja wyników. Wsparcie merytoryczne w odniesieniu do Uczestników zajmujących się analizą niezawodności. Nabycie umiejętności analizy danych i informacji związanych z niezawodnością.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za analizę niezawodności,
 • Pracownicy laboratoriów niezawodności,
 • Kontrolerzy jakości.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych