Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
NZW

Analiza niezawodności - zakres podstawowy

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest poznanie metod stosowanych w analizie, opisie i zarządzaniu niezawodnością produktu. Szkolenie przybliża podstawy metod statystycznych stosowanych zarówno na poziomie systemu, jak i komponentu. Uczy optymalnej alokacji poziomu niezawodności w systemie. Zakres szkolenia obejmuje metody określania niezawodności za pomocą standardowych charakterystyk liczbowych i funkcyjnych. Ponadto wprowadza podstawy prognozowania oraz budowania

  i analizy testów przyśpieszonych.

Symbol szkolenia

NZW

Terminy i miejsce

10 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 18 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 1 dzień po 6 godz.

Program i ćwiczenia

·                Podstawowe pojęcia i definicje – niezawodność, awaria, gotowość, odnawialność/nieodnawialność.

·                Funkcje związane z analizą niezawodności – funkcja niezawodność R(t)/zawodności Q(t), funkcja intensywności uszkodzeń l(t), funkcja skumulowanej intensywności [?](t).

·                Liczbowe miary niezawodności (wskaźniki) – średni czas do awarii (MTTF), średni czas pomiędzy awariami (MTBF), średni czas do naprawy (MTTR) , dostępność (A) , itd.

·                Krzywa wannowa – interpretacja, znaczenie .

·                Niezawodność obiektów prostych i złożonych (podstawowe rodzaje układów), prognozowanie niezawodności
w fazie projektowania.

·                Modele statystyczne w analizie niezawodności – rozkład Weibulla, wykładniczy, normalny, eksponencjalny, logarytmiczno-normalny.

·                Opracowanie danych z zakresu niezawodności – rodzaje danych do analizy, obliczanie ryzyka awarii, szacowanie wskaźników niezawodności (z analizą błędu oceny), wykorzystanie funkcji R(t), ?[?](t), [?](t).

·         Wstęp do budowy modeli testów przyśpieszonych (tzw. Accelerated Lifetime Tests)

 

Ćwiczenia:

·         Ocena i interpretacja podstawowych wskaźników niezawodności MTTF, MTBF, MTTR itd.

·         Analiza funkcji związanych z niezawodnością: funkcje niezawodności, intensywności uszkodzeń, skumulowanej intensywności.

·         Studium przypadku – analiza rzeczywistych danych.

·         Wykorzystanie rozkładu Weibulla w ocenie niezawodności.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Ocena zapotrzebowania na stosowanie technik i metod oceny niezawodności według norm i raportów technicznych ISO (i innych dokumentów).
 • Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami niezawodności – pojęcia, wskaźniki, obliczenia, interpretacja wyników.
 • Wsparcie merytoryczne w odniesieniu do Uczestników zajmujących się analizą niezawodności.
 • Nabycie umiejętności analizy danych i informacji związanych z niezawodnością.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Ocena zapotrzebowania na stosowanie technik i metod oceny niezawodności według norm i raportów technicznych ISO (i innych dokumentów). Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami niezawodności – pojęcia, wskaźniki, obliczenia, interpretacja wyników. Wsparcie merytoryczne w odniesieniu do Uczestników zajmujących się analizą niezawodności. Nabycie umiejętności analizy danych i informacji związanych z niezawodnością.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za analizę niezawodności,
 • Pracownicy laboratoriów niezawodności,
 • Kontrolerzy jakości.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2200.00 zł netto
2706.00 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania