Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
NZW-ONL

Analiza niezawodności - zakres podstawowy - szkolenie online

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie w szeroki zakres zagadnień związanych z niezawodnością.
 • Przedstawienie podstawowych pojęć, definicji oraz miar niezawodności.
 • Charakterystyka norm ISO z zakresu niezawodności.
 • Prezentacja przykładowych analiz, ćwiczenia.
 • Przedstawienie możliwości wykorzystania analizy niezawodności w pracach projektowych i testach laboratoryjnych, ocenie jakości wyrobów, funkcjonowaniu procesów.
 • Informacja dla konstruktorów, technologów, osób zajmujących się badaniami laboratoryjnymi w zakresie testów materiałowych itp., analiz trwałości itd. o wymaganiach, metodach, normach i dokumentach z zakresu niezawodności.

Symbol szkolenia

NZW-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 1 dzień po 6 godz.

Program i ćwiczenia

    Podstawowe pojęcia i definicje – niezawodność, awaria, gotowość, odnawialność/nieodnawialność.

·                Funkcje związane z analizą niezawodności – funkcja niezawodność R(t)/zawodności Q(t), funkcja intensywności uszkodzeń ?(t), funkcja skumulowanej intensywności ?(t).

·                Liczbowe miary niezawodności (wskaźniki) – średni czas do awarii (MTTF), średni czas pomiędzy awariami (MTBF), średni czas do naprawy (MTTR) , dostępność (A) , itd.

·                Krzywa wannowa – interpretacja, znaczenie .

·                Niezawodność obiektów prostych i złożonych (podstawowe rodzaje układów), prognozowanie niezawodności
w fazie projektowania.

·                Modele statystyczne w analizie niezawodności – rozkład Weibulla, wykładniczy, normalny, eksponencjalny, logarytmiczno-normalny.

·                Opracowanie danych z zakresu niezawodności – rodzaje danych do analizy, obliczanie ryzyka awarii, szacowanie wskaźników niezawodności (z analizą błędu oceny), wykorzystanie funkcji R(t), ?(t), ?(t).

·                Problematyka niezawodności w normach ISO , w szczególności w normach PN-ISO.


Ćwiczenia:

·         Ocena i interpretacja podstawowych wskaźników niezawodności MTTF, MTBF, MTTR itd.

·         Analiza funkcji związanych z niezawodnością: funkcje niezawodności, intensywności uszkodzeń, skumulowanej intensywności.

·         Studium przypadku – analiza rzeczywistych danych.

·         Wykorzystanie rozkładu Weibulla w ocenie niezawodności.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Ocena zapotrzebowania na stosowanie technik i metod oceny niezawodności według norm i raportów technicznych ISO (i innych dokumentów).
 • Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami niezawodności – pojęcia, wskaźniki, obliczenia, interpretacja wyników.
 • Wsparcie merytoryczne w odniesieniu do Uczestników zajmujących się analizą niezawodności.
 • Nabycie umiejętności analizy danych i informacji związanych z niezawodnością.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za analizę niezawodności,
 • Pracownicy laboratoriów niezawodności,
 • Kontrolerzy jakości.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania