Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ONP

Opracowanie wyników pomiarów i obserwacji-ocena niepewności pomiarowej

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

?Przewodniki i normy z zakresu opracowania wyników pomiarów. Charakterystyka przewodnika Wyrażanie Niepewności Pomiaru (Wyd. GUM).Podstawowe pojęcia i terminy metrologiczne: pomiar, błąd, niepewność. Statystyczne ujęcie procesu pomiarowego – parametry statystyczne, ocena punktowa i przedziałowa, rozkład Gaussa (normalny) błędów przypadkowych.Schematy opracowania wyników pomiarów: pomiary bezpośrednie jednakowo dokładne, pomiary bezpośrednie niejednakowo dokładne (wagi), pomiary pośrednie, opracowanie wyników pomiarów zależności funkcyjnych (funkcje liniowe, inne funkcje). Identyfikacja i eliminacja  wyników izolowanych (błędów grubych).Wykorzystanie Excela i Minitaba w opracowaniu wyników pomiarów i obserwacji

Symbol szkolenia

ONP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 1 dzień po 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

Poznanie podstawowych technik opracowania wyników pomiarów i obserwacji – ocena możliwości i zapotrzebowania w tym zakresie testów statystycznych - praktycznych metod analizy danych przemysłowych w celu doskonalenia procesu, w stopniu pozwalającym na ich samodzielne zastosowanie w przedsiębiorstwie; Zapoznanie się z możliwościami  arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu Minitab w zakresie opracowania wyników pomiarów i obserwacji

Adresaci

Osoby zajmujące się problematyką kolekcjonowania i opracowania danych i obserwacji, Pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, pracownicy przemysłowych laboratoriów badawczych, Członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania