Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ONP

Opracowanie wyników pomiarów i obserwacji-ocena niepewności pomiarowej

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

?Przewodniki i normy z zakresu opracowania wyników pomiarów. Charakterystyka przewodnika Wyrażanie Niepewności Pomiaru (Wyd. GUM).Podstawowe pojęcia i terminy metrologiczne: pomiar, błąd, niepewność. Statystyczne ujęcie procesu pomiarowego – parametry statystyczne, ocena punktowa i przedziałowa, rozkład Gaussa (normalny) błędów przypadkowych.Schematy opracowania wyników pomiarów: pomiary bezpośrednie jednakowo dokładne, pomiary bezpośrednie niejednakowo dokładne (wagi), pomiary pośrednie, opracowanie wyników pomiarów zależności funkcyjnych (funkcje liniowe, inne funkcje). Identyfikacja i eliminacja  wyników izolowanych (błędów grubych).Wykorzystanie Excela i Minitaba w opracowaniu wyników pomiarów i obserwacji

Symbol szkolenia

ONP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 1 dzień po 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

Poznanie podstawowych technik opracowania wyników pomiarów i obserwacji – ocena możliwości i zapotrzebowania w tym zakresie testów statystycznych - praktycznych metod analizy danych przemysłowych w celu doskonalenia procesu, w stopniu pozwalającym na ich samodzielne zastosowanie w przedsiębiorstwie; Zapoznanie się z możliwościami  arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu Minitab w zakresie opracowania wyników pomiarów i obserwacji

Adresaci

Osoby zajmujące się problematyką kolekcjonowania i opracowania danych i obserwacji, Pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, pracownicy przemysłowych laboratoriów badawczych, Członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania