Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
RCA

Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Poznanie założeń analizy przyczyn źródłowych problemu – jednej z najefektywniejszych i najbardziej rozpowszechnionych w praktyce gospodarczej metod rozwiązywania problemów w oparciu o fakty.  
 • Zaznajomienie z ideą I zasadami prawidłowej identyfikacji „przyczyń źródłowych” problemu powodujących niezgodność celem skutecznego wyeliminowania możliwości ponownego wystąpienia problemu.

Symbol szkolenia

RCA

Terminy i miejsce

06 - 07 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 12 dni 6 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
19 - 20 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 25 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
07 - 08 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 13 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
12 - 13 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 18 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
03 - 04 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Problem w organizacji (istota i rodzaje problemów).
2.  Pojęcie i znaczenie przyczyny źródłowej problemu.
3.  Zespołowe podejście do analizy problemów i jego znaczenie w procesie RCA.
4.  Przygotowanie do procesu RCA:
 • Źródła informacji o problemie.
 • Techniki zbierania informacji charakteryzujących problem (arkusz kontrolny, histogram, zasady czytania kart kontrolnych, schemat blokowy jako źródło informacji o procesie, w którym pojawił się problem).
 • Zasady i metody formułowania problemu i charakterystyki tła problemu (np. 5W&2H, analiza „is-is not”, SMART).
5.  Realizacja RCA – etap zasadniczy.
 • Opracowanie listy potencjalnych przyczyn problemów (wykorzystanie różnych odmian burzy mózgów, np. trigger method, Philips 623, meta plan w oparciu o dane zebrane w fazie przygotowania do RCA).
 • Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemu (zastosowanie wykresu Ishikawy i diagramu Pareto).
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych (metody: klasyczna 5 whys, drill deep and wide, FTA).
 • Weryfikacja przyczyn źródłowych problemu (źródła weryfikacji, zasady weryfikacji, wykres rozrzutu).
6.  Wykorzystanie wyników RCA – etap kończący (opracowanie rozwiązań z wykorzystaniem burzy mózgów, uszczegółowianie rozwiązań z zastosowaniem PDPC, planowanie wdrożenia rozwiązań z wykorzystaniem action planu).
7.  Metody i techniki powiązane z RCA:
 • FMEA jako metoda przewidywania problemów i ich przyczyn.
 • Analiza błędów ludzkich HERCA jako metoda identyfikacji źródeł błędów ludzkich.
 • Poka Yoke – wykorzystanie praktyczne wiedzy o przyczynach źródłowych.
II dzień - warsztaty

Cały dzień szkoleniowy poświęcony zostanie realizacji RCA przez zespoły utworzone spośród uczestników szkolenia dla konkretnych „firmowych” problemów. Celem tego dnia jest nie tylko przećwiczenie narzędzi ale też pokazanie możliwości zastosowania RCA oraz jej wyników dla konkretnych przykładów z życia przedsiębiorstwa.
 
Ćwiczenia:

Ćwiczenia w grupach – analizy przypadków: RCA dla konkretnych problemów. W tym:
 • Wykorzystanie założeń analizy 5W&2H do analizy tła problemu.
 • Wykorzystanie flowchartu do analizy procesu/procesów, w których powstał problem.
 • W oparciu o dane z wcześniejszych 2 ćwiczeń opracowanie najszerszej możliwej listy potencjalnych przyczyn problemu (z wykorzystaniem założeń burzy mózgów).
 • Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemu z wykorzystaniem poznanych narzędzi (ishikawa, Pareto).
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych problemu z wykorzystaniem poznanych technik (wersja klasyczna 5 whys, drill deep and wide, FTA).
 • Opracowanie metod weryfikacji zidentyfikowanych we wcześniejszym ćwiczeniu przyczyn źródłowych.
 • Opcjonalnie: opracowanie rozwiązań dla przyczyn źródłowych i przygotowanie procesu ich wdrożenia (PDPC, action plan).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Systematycznego podejścia do rozwiązywania problemów jakościowych.
 • Poprawnego definiowania problemu. 
 • Zespołowego podejścia do wielopłaszczyznowej analizy przyczyn problemu.
 • Poprawnego dochodzenia do praprzyczyn problemów dzięki zastosowaniu szerokiego zbioru narzędzi wspomagających.
 • Zasad unikania błędów popełnianych w procesie analizy problemu i jego przyczyn.
 • Zasad i narzędzi wykorzystania wyników analizy przyczyn źródłowych problemu.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich stanowisk, zainteresowanych udziałem w procesach rozwiązywania problemów, niezależnie od typu przedsiębiorstwa/instytucji czy branży w której działa. W szczególności szkolenie dedykowane jest:

 • Kierownikom wszystkich szczebli zarządzania.
 • Specjalistom ds.: badań i rozwoju, jakości, produkcji, utrzymania ruchu, logistyki.
 • Liderom zespołów.
 • Członkom zespołów analizujących problemy (w tym kół jakości).
 • Uczestnikom zespołów projektowych.

Zastosowanie

Podczas rozwiązywania problemów jakościowych jedną z podstawowych potrzeb i trudności jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała niezgodność. Często okazuje się, że zdiagnozowana przyczyna posiada swoją przyczynę, ta z kolei swoją, itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia jest odkrycie przyczyny „najgłębszej”, czyli źródłowej (inaczej: pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Warto zatem zastosować narzędzia, które ułatwią poznanie przyczyny źródłowej oraz zaprojektowanie skutecznych działań ją eliminujących.

Opinie użytkowników

13.12.2019 r. "Komunikatywność trenera, jasne odpowiedzi na pytania, praktyczne przykłady."
08.11.2019 r. "Super pozytywna pani trener i materiały szkoleniowe na wysokim poziomie."
17-18.10.2019 r. "Szeroka wiedza prowadzącego. Dużo przykładów, ćwiczeń. Dokładne wyjaśnienia. Żadne pytanie nie zostało bez odpowiedzi."
11-12.09.2019 r. "Prowadzący szkolenie był otwarty na uwagi i dyskusje."
22-24.07.2019 r. "Ogromna wiedza trenera, humor, umiejętność przekazania wiedzy."
25-26.06.2019 r. "Forma szkolenia, prowadzący z dużym zasobem informacji / doświadczenia, doskonała komunikacja."
21-22.05.2019 r. "Fachowa wiedza prowadzącego i doskonałe przygotowanie do szkolenia pozwoliły w sposób jasny i przystępny zrozumieć zagadnienia dotąd obce."
09-10.05.2019 r. "Ciekawe przykłady, duża ilość ćwiczeń, miła atmosfera."
07-08.03.2019 r. "Super komunikacja, aktywność trenera. Zaangażowanie w przekazywanie wiedzy."
05-06.12.2018 r. "Świetna atmosfera, dużo przekazanej wiedzy, którą wykorzystam w życiu codziennym oraz w pracy."
15-16.10.2018 r. "W zajęciach wykorzystane różnorodne ćwiczenia (bazowanie nie tylko na slajdach prezentacji), ciekawe przykłady oparte na doświadczeniu (osobistym oraz w przemyśle). Każde pytanie niepozostawione bez odpowiedzi, duże możliwości konsultacji."
05-06.06.2018 r. "Chciałbym tutaj docenić zaangażowanie oraz kompetencje prowadzącego. Klasa światowa, godne polecenia."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2150.00 zł netto
2644.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania