Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
POM-KL-W

Analiza systemu pomiarowego "Ocena wizualna koloru" - warsztaty

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu przeprowadzania analiz systemu pomiarowego dla oceny wizualnej koloru.
 • Dzięki wiedzy oraz praktyce uczestnicy potrafią przeprowadzić analizę samodzielnie wewnątrz organizacji, przeanalizować wyniki oraz wyciągnąć wnioski.
 • Na szkoleniu przedstawione zostaną również najczęściej popełniane błędy przy ocenie wizualnej koloru, które uczestnik będzie wstanie wyeliminować wewnątrz organizacji.

Symbol szkolenia

POM-KL-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzanie do analizy systemu pomiarowego metoda atrybutywna.

 • Przedstawienie podstawowych informacji związanych z analizą systemu pomiarowego, powtarzalność, odtwarzalność oraz metody oceny atrybutywnej metodą Kappa.

2. Wpływ źródła światła na przeprowadzaną ocenę wizualną koloru.

 • Rodzaje źródeł światła, krzywe spektralne, temperatura barwowa.

3. Dobór obserwatora do przeprowadzania oceny wizualnej.

 • Testy normalnego widzenia obserwatorów (Testy Ishihary, Munsella).

4. Kabiny świetlne.

 • Budowa kabiny świetlnej, rodzaje wykorzystywanego światła, otoczenie kabiny świetlnej.

5. Budowa stanowiska do przeprowadzania ocen wizualnych w warunkach produkcyjnych.
6. Analiza otrzymanych wyników.

 • Dla arkusza kalkulacyjnego (arkusz uczestnik szkolenia otrzymuje jako materiał szkoleniowy).
 • W dedykowanym oprogramowaniu MiniTab.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:?

 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu analizy systemu pomiarowego metoda atrybutywna zgodna z podręcznikiem MSA ver. 4.
 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu oceny wizualnej koloru.
 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu wpływu źródła światła na ocenę wizualną koloru.
 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania stanowiska do oceny wizualnej koloru.
 • Nabycie wiedzy praktycznej z zakresu przeprowadzania analizy systemu pomiarowego.
 • Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu analizy otrzymanych wyników.
 • Optymalizacja przeprowadzenia oceny wizualnej koloru w firmie.

Adresaci

 • inżynierowie jakości,
 • specjaliści ds. rozwoju dostawców,
 • pracownicy laboratoriów lakierni,
 • pracownicy działu jakości i członkowie zespołów ds. jakości,
 • audytorzy wewnętrzni.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania