Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
POM-KL-W

Analiza systemu pomiarowego "Ocena wizualna koloru" - warsztaty

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu przeprowadzania analiz systemu pomiarowego dla oceny wizualnej koloru.
 • Dzięki wiedzy oraz praktyce uczestnicy potrafią przeprowadzić analizę samodzielnie wewnątrz organizacji, przeanalizować wyniki oraz wyciągnąć wnioski.
 • Na szkoleniu przedstawione zostaną również najczęściej popełniane błędy przy ocenie wizualnej koloru, które uczestnik będzie wstanie wyeliminować wewnątrz organizacji.

Symbol szkolenia

POM-KL-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzanie do analizy systemu pomiarowego metoda atrybutywna.

 • Przedstawienie podstawowych informacji związanych z analizą systemu pomiarowego, powtarzalność, odtwarzalność oraz metody oceny atrybutywnej metodą Kappa.

2. Wpływ źródła światła na przeprowadzaną ocenę wizualną koloru.

 • Rodzaje źródeł światła, krzywe spektralne, temperatura barwowa.

3. Dobór obserwatora do przeprowadzania oceny wizualnej.

 • Testy normalnego widzenia obserwatorów (Testy Ishihary, Munsella).

4. Kabiny świetlne.

 • Budowa kabiny świetlnej, rodzaje wykorzystywanego światła, otoczenie kabiny świetlnej.

5. Budowa stanowiska do przeprowadzania ocen wizualnych w warunkach produkcyjnych.
6. Analiza otrzymanych wyników.

 • Dla arkusza kalkulacyjnego (arkusz uczestnik szkolenia otrzymuje jako materiał szkoleniowy).
 • W dedykowanym oprogramowaniu MiniTab.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:?

 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu analizy systemu pomiarowego metoda atrybutywna zgodna z podręcznikiem MSA ver. 4.
 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu oceny wizualnej koloru.
 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu wpływu źródła światła na ocenę wizualną koloru.
 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania stanowiska do oceny wizualnej koloru.
 • Nabycie wiedzy praktycznej z zakresu przeprowadzania analizy systemu pomiarowego.
 • Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu analizy otrzymanych wyników.
 • Optymalizacja przeprowadzenia oceny wizualnej koloru w firmie.

Adresaci

 • inżynierowie jakości,
 • specjaliści ds. rozwoju dostawców,
 • pracownicy laboratoriów lakierni,
 • pracownicy działu jakości i członkowie zespołów ds. jakości,
 • audytorzy wewnętrzni.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania