Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SPC-CP-MTB

Ocena zdolności procesu z wykorzystaniem programu MINITAB

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • ?Szczegółowe przedstawienie wszystkich procedur oceny zdolności procesu dostępnych w Minitabie 18 zarówno od strony rachunkowej jak i znaczeniowej (interpretacja): rozkład normalny, inne rozkłady, zdolność w przypadku oceny atrybutowej.
 • Wykorzystanie narzędzi pomocniczych – identyfikacja wyników izolowanych, badanie zgodności z rozkładem normalnym. Wyznaczanie i interpretacja miar jakości związanych i towarzyszących ocenie zdolności – frakcja realizacji poza granicami specyfikacji (empiryczna, spodziewana), zmienne Z-USL, Z-LSL, Z-BENCH , poziom jakości na skali sigmowej (sigma quality level).

Symbol szkolenia

SPC-CP-MTB

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?1. Wprowadzenie:
 • proces,
 • zmienność procesu,
 • proces stabilny/rozregulowany,
 • ocena zdolności procesu – strategia wg ISO/TR 22514-4, AIAG, VDA,
 • metody oceny zdolności w Minitabie,
 • Minitab 17 – dostosowanie programu do potrzeb użytkownika – definicja katalogu roboczego (zbiory .mtw, .mpj ) i katalogu na makrodefinicje (zbiory .mac).
2. Przygotowanie danych do analizy, wstępna statystyczna analiza danych:
 • parametry opisowych (miary położenia – średnia, mediana, miary kształtu – skośność, kurtoza, miary rozrzutu – rozstęp, odchylenie standardowe),
 • graficzna prezentacja danych - histogram, wykresy pudełkowe (boxplot),
 • graficzny test normalności (normal probability plot),
 • test Andersona-Darlinga, inne testy,
 • identyfikacja i eliminacja wyników (pomiarów) izolowanych (odskakujących) – test Grubbsa/Dixona.
 • wykres symetrii,
 • przedział tolerancji naturalnej,
 • wykres przebiegu procesu (run chart).

Narzędzia Minitaba:

 • Basic Statistics (Display Descriptive Statistics, Store Descriptive Statistics, Graphical Summary, Normality Test),
 • Graph (Histogram, Dotplot, Probabilty Plot, Distribution Plot, Boxplot, Interval Plot, Individual Value Plot),
 • Quality Tools (Run Chart, Symmetry Plot, Tolerance Intervals).
3. Ocena zdolności procesu, procedury standardowe – wyznaczanie Pp, Ppk, Cp, Cpk, szczegółowa interpretacja:
 • Ocena zdolności procesu,
 • dwustronne granice specyfikacji,
 • jednostronna granica specyfikacji,
 • granice naturalne,
 • wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności Cp, Cpk (capability indices), Pp, Ppk – (performance indices),
 • odniesienie do wymagań AIAG (Reference Manual SPC – wyd.2, 2005), Raportu Technicznego ISO/TR 22514-4, VDA:
Postępowanie w przypadku rozkładu normalnego (Normal Distribution):
 • Istnieje możliwość skompletowania próbki (liczność próbki n>1) - wybór metody obliczania odchylenia standardowego s-within: R-bar, s-bar, pooled standard deviation.
 • Brak możliwości skompletowania próbki (liczność próbki n=1) – wybór metody obliczania odchylenia standardowego s-within: Average MR, Median MR, Square root of MSSD.
 • Wyznaczenie współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 • Dokładność wyznaczenia współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 • Współczynniki Cpm, Z-USL, Z-LSL, Z-BENCH, s-quality level, Ccpk.
 • Prezentacja graficzna wyników.

Postępowanie w przypadku rozkładów innych od normalnego (Nonnormal Dostribution):
 • Transformacja danych – Box-Cox, Johnson.
 • Dane oryginalne (nietransformowane): dobór rozkładu – procedura Individual Distribution Identification, metody oceny – ISO (metoda percentylowa), Minitab Method. 
 • Wyznaczenie współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 • Dokładność wyznaczenia współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 • Prezentacja graficzna wyników.
Narzędzia Minitaba:
 • Quality Tools (Run Charts, Capability Analysis-Normal, Capability Sixpack-Normal, Individual Distribution,Identification, Johnson Transformation, Box-Cox Transformation, Capability Analysis-Nonnormal, Capability Sixpack-Nonnormal),
 • Assistant – Capability Analysis
4. Ocena zdolności procesu, pozostałe procedury - wyznaczanie, szczegółowa interpretacja:
 • Wyznaczanie współczynników zdolności Pp, Ppk (overall capability) oraz Cp, Cpk (Between/Within capability) – procesy z dużymi zmianami położenia w czasie.
 • Ocena zdolności w przypadku oceny alternatywnej. 
 • Analizy porównawcze.
Narzędzia Minitaba:
 • Quality Tools (Capability Analysis-between/within, Capability Sixpack-between/within, Capability Analysis-Binomial, Poisson,  Capability Analysis-Multiple Variables - Normal, Nonnormal),
 • Assistant – Capability Analysis (Binomial Capability, Poisson Capability),
 • Assistant – Before/After Capability Analysis
5. Podsumowanie.  
 
Ćwiczenia – Minitab 18:
 • Przygotowanie danych do analizy, sposoby identyfikacji próbki (indeksowanie danych).
 • Statystyczna analiza danych – identyfikacja wartości izolowanych, parametry opisowe, prezentacja graficzna, badanie normalności.
 • Wyznaczanie współczynników zdolności Pp, Ppk, Cp, Cpk, Cpm – rozkład normalny.
 • Transformacja danych do postaci rozkładu normalnego – Box-Cox, Johnson.
 • Wyznaczanie współczynników zdolności Pp ,Ppk, Cp, Cpk – rozkład inny od normalnego.
 • Ocena zdolności w przypadku kwalifikacji atrybutowej.
 • Analizy porównawcze zdolności (wykorzystanie procedur Capability Analysis-Multiple Variables).
 • Wykorzystanie procedur rachunkowych Asystenta w zakresie oceny zdolności procesu.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wykorzystania wszystkich możliwości programu Minitab 17 w zakresie wykorzystania procedur oceny zdolności procesu.
 • Szczegółowej interpretacji wyznaczonych za pomocą programu Minitab 18 współczynników zdolności.

Uczestnik dowie się:

 • Jaką metodę wybrać do wyznaczania współczynników zdolności.
 • W jaki sposób przeprowadzić analizę rachunkową.
 • Dlaczego warto zwrócić uwagę dobrze przygotowane dane do analizy.
 • W jaki sposób zinterpretować wyniki analizy.

Adresaci

 • ?Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Liderzy projektów.
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.
 • Pracownicy działów SQA, SQD.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania