Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SPC-CP-MTB

Ocena zdolności procesu z wykorzystaniem programu MINITAB

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • ?Szczegółowe przedstawienie wszystkich procedur oceny zdolności procesu dostępnych w Minitabie 18 zarówno od strony rachunkowej jak i znaczeniowej (interpretacja): rozkład normalny, inne rozkłady, zdolność w przypadku oceny atrybutowej.
 • Wykorzystanie narzędzi pomocniczych – identyfikacja wyników izolowanych, badanie zgodności z rozkładem normalnym. Wyznaczanie i interpretacja miar jakości związanych i towarzyszących ocenie zdolności – frakcja realizacji poza granicami specyfikacji (empiryczna, spodziewana), zmienne Z-USL, Z-LSL, Z-BENCH , poziom jakości na skali sigmowej (sigma quality level).

Symbol szkolenia

SPC-CP-MTB

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?1. Wprowadzenie:
 • proces,
 • zmienność procesu,
 • proces stabilny/rozregulowany,
 • ocena zdolności procesu – strategia wg ISO/TR 22514-4, AIAG, VDA,
 • metody oceny zdolności w Minitabie,
 • Minitab 17 – dostosowanie programu do potrzeb użytkownika – definicja katalogu roboczego (zbiory .mtw, .mpj ) i katalogu na makrodefinicje (zbiory .mac).
2. Przygotowanie danych do analizy, wstępna statystyczna analiza danych:
 • parametry opisowych (miary położenia – średnia, mediana, miary kształtu – skośność, kurtoza, miary rozrzutu – rozstęp, odchylenie standardowe),
 • graficzna prezentacja danych - histogram, wykresy pudełkowe (boxplot),
 • graficzny test normalności (normal probability plot),
 • test Andersona-Darlinga, inne testy,
 • identyfikacja i eliminacja wyników (pomiarów) izolowanych (odskakujących) – test Grubbsa/Dixona.
 • wykres symetrii,
 • przedział tolerancji naturalnej,
 • wykres przebiegu procesu (run chart).

Narzędzia Minitaba:

 • Basic Statistics (Display Descriptive Statistics, Store Descriptive Statistics, Graphical Summary, Normality Test),
 • Graph (Histogram, Dotplot, Probabilty Plot, Distribution Plot, Boxplot, Interval Plot, Individual Value Plot),
 • Quality Tools (Run Chart, Symmetry Plot, Tolerance Intervals).
3. Ocena zdolności procesu, procedury standardowe – wyznaczanie Pp, Ppk, Cp, Cpk, szczegółowa interpretacja:
 • Ocena zdolności procesu,
 • dwustronne granice specyfikacji,
 • jednostronna granica specyfikacji,
 • granice naturalne,
 • wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności Cp, Cpk (capability indices), Pp, Ppk – (performance indices),
 • odniesienie do wymagań AIAG (Reference Manual SPC – wyd.2, 2005), Raportu Technicznego ISO/TR 22514-4, VDA:
Postępowanie w przypadku rozkładu normalnego (Normal Distribution):
 • Istnieje możliwość skompletowania próbki (liczność próbki n>1) - wybór metody obliczania odchylenia standardowego s-within: R-bar, s-bar, pooled standard deviation.
 • Brak możliwości skompletowania próbki (liczność próbki n=1) – wybór metody obliczania odchylenia standardowego s-within: Average MR, Median MR, Square root of MSSD.
 • Wyznaczenie współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 • Dokładność wyznaczenia współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 • Współczynniki Cpm, Z-USL, Z-LSL, Z-BENCH, s-quality level, Ccpk.
 • Prezentacja graficzna wyników.

Postępowanie w przypadku rozkładów innych od normalnego (Nonnormal Dostribution):
 • Transformacja danych – Box-Cox, Johnson.
 • Dane oryginalne (nietransformowane): dobór rozkładu – procedura Individual Distribution Identification, metody oceny – ISO (metoda percentylowa), Minitab Method. 
 • Wyznaczenie współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 • Dokładność wyznaczenia współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 • Prezentacja graficzna wyników.
Narzędzia Minitaba:
 • Quality Tools (Run Charts, Capability Analysis-Normal, Capability Sixpack-Normal, Individual Distribution,Identification, Johnson Transformation, Box-Cox Transformation, Capability Analysis-Nonnormal, Capability Sixpack-Nonnormal),
 • Assistant – Capability Analysis
4. Ocena zdolności procesu, pozostałe procedury - wyznaczanie, szczegółowa interpretacja:
 • Wyznaczanie współczynników zdolności Pp, Ppk (overall capability) oraz Cp, Cpk (Between/Within capability) – procesy z dużymi zmianami położenia w czasie.
 • Ocena zdolności w przypadku oceny alternatywnej. 
 • Analizy porównawcze.
Narzędzia Minitaba:
 • Quality Tools (Capability Analysis-between/within, Capability Sixpack-between/within, Capability Analysis-Binomial, Poisson,  Capability Analysis-Multiple Variables - Normal, Nonnormal),
 • Assistant – Capability Analysis (Binomial Capability, Poisson Capability),
 • Assistant – Before/After Capability Analysis
5. Podsumowanie.  
 
Ćwiczenia – Minitab 18:
 • Przygotowanie danych do analizy, sposoby identyfikacji próbki (indeksowanie danych).
 • Statystyczna analiza danych – identyfikacja wartości izolowanych, parametry opisowe, prezentacja graficzna, badanie normalności.
 • Wyznaczanie współczynników zdolności Pp, Ppk, Cp, Cpk, Cpm – rozkład normalny.
 • Transformacja danych do postaci rozkładu normalnego – Box-Cox, Johnson.
 • Wyznaczanie współczynników zdolności Pp ,Ppk, Cp, Cpk – rozkład inny od normalnego.
 • Ocena zdolności w przypadku kwalifikacji atrybutowej.
 • Analizy porównawcze zdolności (wykorzystanie procedur Capability Analysis-Multiple Variables).
 • Wykorzystanie procedur rachunkowych Asystenta w zakresie oceny zdolności procesu.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wykorzystania wszystkich możliwości programu Minitab 17 w zakresie wykorzystania procedur oceny zdolności procesu.
 • Szczegółowej interpretacji wyznaczonych za pomocą programu Minitab 18 współczynników zdolności.

Uczestnik dowie się:

 • Jaką metodę wybrać do wyznaczania współczynników zdolności.
 • W jaki sposób przeprowadzić analizę rachunkową.
 • Dlaczego warto zwrócić uwagę dobrze przygotowane dane do analizy.
 • W jaki sposób zinterpretować wyniki analizy.

Adresaci

 • ?Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Liderzy projektów.
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.
 • Pracownicy działów SQA, SQD.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania