Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AD-M

Auditor dostawcy motoryzacyjnego

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy opartej na przykładach z obszarów produkcyjnych i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach audytowych.
 • Przygotowanie się i przeprowadzenie audytu jakości dostawcy w kontekście systemu jakości oraz procesu.

Symbol szkolenia

AD-M

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Idea i rozwój Systemów Zarządzania Jakością. 
2.  Specyfika branży motoryzacyjnej.  
3.  Czego oczekujemy od systemu zarządzania jakością naszego dostawcy. 
4.  Omówienie i interpretacja wymagań IATF 16949:2016 jako wytycznych do przygotowania audytu. 
5.   Wymagania - zebranie kryteriów audytu. 
6.   Prezentacja typowych niezgodności, sposobów audytowania poszczególnych wymagań. 
7.  Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC) w kontekście auditu. 
8.  Weryfikacja spełnienia przez dostawce specyficznych wymagań klienta – kluczowe punkty, interpretacja. 
9.   Rodzaje auditów dostawców:
 • Audit systemu jakości dostawcy (cel, przygotowanie, dokumentacja). 
 • Audit procesu produkcyjnego i wyrobu (cel, przygotowanie dokumentacja). 
10.  Etapy audytu.
11.  Audit a system oceny i kwalifikacji dostawcy. 
12.  Zasady przygotowania się do audytu. 
13.  Rola list kontrolnych. 
14.  Przebieg audytu i trudności w trakcie audytu. 
15.  Zasady definiowania obszarów zagrożeń u dostawcy. 
16.  Audyt a realizacja procesu ciągłego doskonalenia u dostawcy. 
17.  Radzenie sobie z konfliktami. 
18.  Zamknięcie audytu, przygotowanie raportu (sposoby raportowania wyników auditu dla dostawcy). 
19.  Zachowanie się auditora i osoby audytowanej. 
20.   Test końcowy. 
 
Ćwiczenia:  
 • Zebranie kryteriów audytu – budowanie list kontrolnych. 
 • Zasady definiowania obszarów zagrożeń u dostawcy. 
 • Realizacja audytu systemu i procesu na podstawie prezentowanej dokumentacji. 
 • Analiza niezgodności, wnioski z audytu, raport z audytu, komunikowanie wyniku audytu - praca w grupach, dyskusja.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Interpretacji wymagań  w oparciu o specyfikację techniczną IATF16949 oraz wymagania IATF.
 • Planowania audytów w oparciu o wymagania branży automotive. 
 • Przygotowywania raportów poaudytowych. 
 • Prowadzenia działań poaudytowych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Usystematyzowany sposób prowadzenia auditów dostawcy w oparciu o ujednolicone standardy. Wdrożenie narzędzia służącego rozwojowi dostawców oraz umożliwiającego zarządzanie transferami produkcji. Zarządzanie auditami w rozbiciu na audity systemu i procesu produkcyjnego. Przygotowanie do projektowania i przygotowywania list kontrolnych. Określenie obszarów krytycznych podczas auditu. Określenie obszarów krytycznych podczas auditu. 

Adresaci

 • pracownicy działu zakupów oraz rozwoju dostawców, 
 • osoby odpowiedzialne za PPAP, 
 • osoby uczestniczące w audytach realizowanych przez klienta, 
 • osoby odpowiedzialne za jakość, 
 • pracownicy działu jakości, 
 • pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości, 
 • osoby wdrażające systemy jakości. 

Zastosowanie

Audyt systemu jakości oraz procesu u dostawcy, jako narzędzie do doskonalenia dostawcy oraz procesu kwalifikacji i oceny dostawcy. Dla auditorów dostawców w branży motoryzacyjnej istotna jest wiedza na jakie kluczowe elementy procesu i systemu jakości należy zwracać szczególną uwagę również pod kątem spełnianie specyficznych wymagań klienta. Uczestnicy poznają również umiejętność skutecznej komunikacji, która wykorzystywana jest podczas przeprowadzania audytu.

Opinie użytkowników

"Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób. Trener w jasny sposób odpowiada na zadawane pytania. Szkolenie warte polecenia, dużo praktycznej wiedzy."
"Szkolenie przeprowadzone sprawnie, temat zaprezentowany w sposób jasny i klarowny."
"Konstruktywnie przekazana wiedza. Wartościowe szkolenie."
"Bardzo sympatyczny oraz cierpliwy Trener. Dużo pozytywnej energii oraz przekazanie praktycznych informacji (a nie sama sucha teoria)."
"Komunikatywność, ogromne doświadczenie, przystępny sposób przekazywania wiedzy, mnogość przykładów z życia."
"Szkolenie prowadzone energicznie."
"Bardzo dobre merytoryczne przygotowanie trenera. Miła atmosfera, słuchanie uczestników, brak ignorancji."
"Dobrze przygotowane materiały."
"Dobre przykłady praktyczne, gotowe rozwiązania z życia do zastosowania podczas audytów."
"Uzyskałam satysfakcjonujące odpowiedzi na pytania. Sposób szkolenia i przekazania wiedzy dał mi nowe spostrzeżenia do prowadzenia audytów. Wartościowe informacje jak podejść do oceny i weryfikacji konkretnych procesów."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania