Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AD-M

Auditor dostawcy motoryzacyjnego

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy opartej na przykładach z obszarów produkcyjnych i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach audytowych.
 • Przygotowanie się i przeprowadzenie audytu jakości dostawcy w kontekście systemu jakości oraz procesu.

Symbol szkolenia

AD-M

Terminy i miejsce

10 - 11 sierpnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 3 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
21 - 22 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 15 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Idea i rozwój Systemów Zarządzania Jakością. 
2.  Specyfika branży motoryzacyjnej.  
3.  Czego oczekujemy od systemu zarządzania jakością naszego dostawcy. 
4.  Omówienie i interpretacja wymagań IATF 16949:2016 jako wytycznych do przygotowania audytu. 
5.   Wymagania - zebranie kryteriów audytu. 
6.   Prezentacja typowych niezgodności, sposobów audytowania poszczególnych wymagań. 
7.  Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC) w kontekście auditu. 
8.  Weryfikacja spełnienia przez dostawce specyficznych wymagań klienta – kluczowe punkty, interpretacja. 
9.   Rodzaje auditów dostawców:
 • Audit systemu jakości dostawcy (cel, przygotowanie, dokumentacja). 
 • Audit procesu produkcyjnego i wyrobu (cel, przygotowanie dokumentacja). 
10.  Etapy audytu.
11.  Audit a system oceny i kwalifikacji dostawcy. 
12.  Zasady przygotowania się do audytu. 
13.  Rola list kontrolnych. 
14.  Przebieg audytu i trudności w trakcie audytu. 
15.  Zasady definiowania obszarów zagrożeń u dostawcy. 
16.  Audyt a realizacja procesu ciągłego doskonalenia u dostawcy. 
17.  Radzenie sobie z konfliktami. 
18.  Zamknięcie audytu, przygotowanie raportu (sposoby raportowania wyników auditu dla dostawcy). 
19.  Zachowanie się auditora i osoby audytowanej. 
20.   Test końcowy. 
 
Ćwiczenia:  
 • Zebranie kryteriów audytu – budowanie list kontrolnych. 
 • Zasady definiowania obszarów zagrożeń u dostawcy. 
 • Realizacja audytu systemu i procesu na podstawie prezentowanej dokumentacji. 
 • Analiza niezgodności, wnioski z audytu, raport z audytu, komunikowanie wyniku audytu - praca w grupach, dyskusja.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Interpretacji wymagań  w oparciu o specyfikację techniczną IATF16949 oraz wymagania IATF.
 • Planowania audytów w oparciu o wymagania branży automotive. 
 • Przygotowywania raportów poaudytowych. 
 • Prowadzenia działań poaudytowych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Usystematyzowany sposób prowadzenia auditów dostawcy w oparciu o ujednolicone standardy. Wdrożenie narzędzia służącego rozwojowi dostawców oraz umożliwiającego zarządzanie transferami produkcji. Zarządzanie auditami w rozbiciu na audity systemu i procesu produkcyjnego. Przygotowanie do projektowania i przygotowywania list kontrolnych. Określenie obszarów krytycznych podczas auditu. ?kreślenie obszarów krytycznych podczas auditu. ?

Adresaci

 • pracownicy działu zakupów oraz rozwoju dostawców, 
 • osoby odpowiedzialne za PPAP, 
 • osoby uczestniczące w audytach realizowanych przez klienta, 
 • osoby odpowiedzialne za jakość, 
 • pracownicy działu jakości, 
 • pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości, 
 • osoby wdrażające systemy jakości. 

Zastosowanie

Audyt systemu jakości oraz procesu u dostawcy, jako narzędzie do doskonalenia dostawcy oraz procesu kwalifikacji i oceny dostawcy. Dla auditorów dostawców w branży motoryzacyjnej istotna jest wiedza na jakie kluczowe elementy procesu i systemu jakości należy zwracać szczególną uwagę również pod kątem spełnianie specyficznych wymagań klienta. Uczestnicy poznają również umiejętność skutecznej komunikacji, która wykorzystywana jest podczas przeprowadzania audytu.

Opinie użytkowników

07-08.11.2019 r. "Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób. Trener w jasny sposób odpowiada na zadawane pytania. Szkolenie warte polecenia, dużo praktycznej wiedzy."
21-22.10.2019 r. "Szkolenie przeprowadzone sprawnie, temat zaprezentowany w sposób jasny i klarowny."
21-22.10.2019 r. "Konstruktywnie przekazana wiedza. Wartościowe szkolenie."
26-27.06.2019 r. "Bardzo sympatyczny oraz cierpliwy Trener. Dużo pozytywnej energii oraz przekazanie praktycznych informacji (a nie sama sucha teoria)."
18-19.05.2018 r. "Komunikatywność, ogromne doświadczenie, przystępny sposób przekazywania wiedzy, mnogość przykładów z życia."
18-19.05.2018 r. "Szkolenie prowadzone energicznie."
11-12.12.2017 r. "Bardzo dobre merytoryczne przygotowanie trenera. Miła atmosfera, słuchanie uczestników, brak ignorancji."
11-12.12.2017 r. "Dobrze przygotowane materiały."
11-12.12.2017 r. "Dobre przykłady praktyczne, gotowe rozwiązania z życia do zastosowania podczas audytów."
17.10.2017 r. "Uzyskałam satysfakcjonujące odpowiedzi na pytania. Sposób szkolenia i przekazania wiedzy dał mi nowe spostrzeżenia do prowadzenia audytów. Wartościowe informacje jak podejść do oceny i weryfikacji konkretnych procesów."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych