Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-IATF

Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności i nauczenie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949:2016.
 • Zaznajomienie się z dobrymi praktykami w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych (systemu, wyrobu, procesu). 
 • Udoskonalenie stosowanego podejścia dla zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych w zakresie identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu. 

Symbol szkolenia

AW-IATF

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 35%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Szkolenie uwzględnia studia przypadków:
 

1. Charakterystyka wymagań IATF 16949 pod kątem auditów wewnętrznych.
2. Wytyczne ISO 19011:2011 i IATF Auditor Guide.
3. Cele auditu wewnętrznego w procesie ciągłego doskonalenia.
4. Audit wewnętrzny a wymagania szczególne motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC).
5. Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.
6. Planowanie programu auditów:

 • częstość auditów,
 • kryteria auditów,
 • zakres auditu,
 • metody audytowania,
 • wybór auditorów,
 • kwalifikacje auditorów.
7. Organizacja i przeprowadzanie auditu:
 • przygotowanie się przez auditora,
 • techniki audytowania, ustalanie niezgodności,
 • dokumentowanie auditów, raporty.
8. Działania poauditowe wg zasady PDCA:
 • planowanie,
 • realizacja,
 • weryfikacja,
 • wpływ wyników weryfikacji na program auditów.
9. Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia.
10. Zawartość procedury systemu jakości dotyczącej auditów wewnętrznych.

Ćwiczenia:
 • Opracowanie planu auditów systemu, procesu i wyrobu.
 • Audit systemu, procesu, wyrobu: inscenizacja na podstawie przykładowej dokumentacji (zespołowo).
 • Interpretacja wymagań i spostrzeżeń: opracowanie raportu z auditu.
 • Zaplanowanie działań korygujących pod kątem uzyskania permanentnego doskonalenia (usunięcie niezgodności oraz przyczyn niezgodności).
 • Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, uzyskanych wyników i napotkanych problemów.
 • Test kontrolny.

 

Przeczytaj artykuł: Standard IATF 16949:2016 - co nowego?

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Opracowywać plan auditów systemu, procesu i wyrobu.
 • Prowadzić audit systemu, procesu, wyrobu.
 • Interpretować wymagania oraz opracowywać raport z auditu.
 • Planować działania korygujące. 

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są „dobre praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych IATF 16949:2016.
 • Na jakie praktyczne aspekty zwracać uwagę podczas auditowania w branży motoryzacyjnej. 
 • Jakie są możliwości optymalizacji stosowanego dotychczas podejścia podejścia pod kątem zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych. 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949. Poznanie „dobrej praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych IATF 16949. Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania w branży motoryzacyjnej ze specjalistą -praktykiem. Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Adresaci

 • auditorzy wewnętrzni,
 • kandydaci na auditorów wewnętrznych,
 • osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działu jakości,
 • osoby wdrażające systemy jakości,
 • konsultanci,
 • auditorzy certyfikujący.

Zastosowanie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać zagadnienia auditowania oraz odświeżyć je w przypadku już praktykujących auditorów.
Szkolenie jest bardzo dobrym wprowadzeniem dla osób zajmujących się również Auditem dostawców w branży motoryzacyjnej i innych którym nieobce są wymagania IATF 16949. 
 

Opinie użytkowników

"Bardzo komunikatywny prowadzący z ogromną wiedzą. Oby więcej szkoleń z tym trenerem."
"Kompetentny trener, ciekawie prowadzone zajęcia."
"Elastyczność zakresu szkolenia do oczekiwań."
"Bardzo wysoki poziom wiedzy teoretycznej jak i praktycznej trenera. Bardzo dobry kontakt z komunikatywność z uczestnikami szkolenia."
"Odniesienie do procesów w naszej organizacji. Ułatwia to zrozumienie tematyki szkolenia."
"Trener: fachowy, bardzo dobre podejście do tematu i szkolących, bardzo duża wiedza."
"Prowadzący bardzo charyzmatyczny, anegdotki rozluźniające atmosferę."
"Dużo przykładów z pracy zakładów (przykłady audytów, niezgodności)."
"Miła atmosfera podczas szkolenia. Wysoka kultura prowadzącego."
"Świetne przygotowanie trenera. Duża wiedza i dobre przykłady z życia. Super."
"Szkolenie dobrze przeprowadzone. Szkolenie było prowadzone w sposób zachęcający do wymiany doświadczeń. Otwartość trenera na plus."

Dodatkowe informacje

Zalecenie:
Zaleca się, aby uczestnicy mieli dostęp do swojej normy ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016 na potrzeby wykonywania ćwiczeń.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

Standard IATF 16949:2016 – co nowego?

Standard IATF 16949:2016 – co nowego?

Michał Tszydel
Michał Tszydel
Trener TQMsoft
Po wprowadzeniu w 2015 roku nowej normy ISO 9001:2015, przyszedł czas na wprowadzenie jej odpowiednika dotyczącego systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. 1 października 2016 roku wydany został standard IATF 16949:2016. Po raz pierwszy te wymagania nie są wydane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), lecz Interational Automotive Task Force (IATF).
15.12.2016
Czytaj artykuł
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania