Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MSAKAP

Analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej (OK/NOK)

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Dogłębne zrozumienie pojęć i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej –"atrybutowej” (OK/NOK), m.in. kontrola wzrokowa, sprawdziany go/nogo.
 • Zdobycie umiejętności wyboru i stosowania metod badania zdolności systemów kontroli alternatywnej (wg wytycznych MSA - Measurement System Analysis, AIAG, 4th Edition, 2010), szczególnie w zakresie trafnej interpretacji wyników oraz identyfikacji przyczyn negatywnej oceny systemu.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na wsparcie wdrożenia wybranych metod oraz ocenę ich przydatności dla technik kontrolnych stosowanych w firmie.

Symbol szkolenia

MSAKAP

Terminy i miejsce

18 - 19 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 17 dni 15 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
05 - 06 lutego 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 4 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
28 - 29 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 27 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Systemy pomiarowe dla właściwości mierzalnych a systemy do oceny alternatywnej (systemy pomiarowe „atrybutowe”, ocena OK/NOK) - porównanie.
2.  Rodzaje błędów kontroli - błędy I i II rodzaju oraz ich skutki. Powtarzalność i niepoprawność systemu / kontrolera / sprawdzianu.
3.  Przegląd stosowanych metod oceny zdolności systemów pomiarowych (m.in. wg MSA 4th Edition, 2010).
4.  Procedury badania zdolności systemu kontroli alternatywnej („atrybutowej”) wg wytycznych MSA 4th Edition:
 • test Cohen’a zgodności ocen kontrolerów (metoda „Kappa" – Cross Tab Method),
 • wskaźniki oceny zdolności systemu kontroli alternatywnej - ocena błędów I i II rodzaju,
 • ocena powtarzalności, ocena niepoprawności dla poszczególnych kontrolerów i zespołu,
 • metoda detekcji sygnałów (Signal Detection Method),
 • identyfikacja obszaru błędnych decyzji kontrolerów,
 • szacowanie wskaźnika %R&R dla systemu kontrolnego (sprawdzianu), 
 • metoda analityczna (Analytic Method),
 • ocena powtarzalności (EV) i niepoprawności („bias”) systemu kontrolnego (sprawdzianu), 
 • wykres zdolności sprawdzianu (GPC – Gauge Performance Curve),
 • interpretacja wyników analiz pod kątem identyfikacji przyczyn błędów i poprawy skuteczności kontroli.
Ćwiczenia:
 • metoda „Kappa” – ćwiczenia indywidualne i grupowe: analizy przypadków, ocena skuteczności kontroli wzrokowej (samodzielna kontrola wzrokowa próbki – symulacja kontroli wzrokowej w warunkach salki szkoleniowej),
 • metoda detekcji sygnałów – ćwiczenie indywidualne: analiza przypadku (wyznaczenie wskaźnika %R&R dla sprawdzianu),
 • metoda analityczna – ćwiczenie indywidualne: analiza rzypadku.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:
 • Dokonywać wyboru metody do oceny zdolności systemów kontroli alternatywnej.
 • Przygotowywać próbki i wykonywać badanie metodą „Kappa” (Cross Tab) wraz z interpretacją wyników.
 • Przygotowywać próbki i wykonywać badanie metodą detekcji sygnałów (Signal detection) wraz z interpretacją wyników.
 • Przygotowywać próbki i wykonywać badanie metodą analityczną (Analytic method) wraz z interpretacją wyników. 

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są rodzaje i skutki błędów kontroli alternatywnej.
 • Które metody  można zastosować dla kontroli wzrokowej, a które dla kontroli za pomocą sprawdzianów lub kontroli automatycznej.
 • Jaka jest pracochłonność poszczególnych metod.
 • Czym się kierować przy wyborze metody w przypadku kontroli nastawionej na wykrywanie wielu wad w jednym punkcie kontrolnym.
 • Jakie są wymagania dla wskaźników skuteczności kontroli alternatywnej.
 • Które wskaźniki można zastosować do kwalifikacji kontrolerów.
 • Jakie są możliwości wspomagania komputerowego w zakresie planowania i realizacji MSA.

Metodyka

ćwiczenia indywidulane i dyskusje zespołowe w ramach analiz przypadków,warsztaty – kontrola wzrokowa i ocena jej skuteczności w zespołach 3÷4 osobowych z użyciem próbek wyrobów oraz oprogramowania / gotowych arkuszy kalkulacyjnych (xlsx),prezentacje.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości, w tym dobór i nadzór kontrolerów. 
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym. 
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw / dostawców. 
 • Szefowie jakości, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości. 
 • Inżynierowie procesu. 
 • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949. 
 • Osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt). 
 • Osoby odpowiedzialne za nowe projekty / wdrożenia nowych wyrobów. 
 • Osoby odpowiedzialne za PPAP w przedsiębiorstwie, szczególnie za raporty MSA.

Opinie użytkowników

18-19.09.2019 r. "Trener o bardzo dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Przekazujący wiedzę w sposób dostępny dla pracowników na różnych stanowiskach i o rożnych doświadczeniach."
18-19.07.2019 r. "Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Przedstawienie analizy systemów zgodnie z oczekiwaniem osoby szkolonej."
18-19.07.2019 r. "Duża ilość praktycznych ćwiczeń."
09-10.04.2019 r. "Bardzo dobre szkolenie odnośnie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, bardzo dobre jej wyważenie."
29-30.11.2018 r. "Bardzo dobry rozkład części teoretycznej do praktycznej."
06-08.06.2018 r. "Bardzo dobre przygotowanie trenera. Bardzo duża swoboda w przekazywaniu wiedzy. Możliwość wsparcia po szkoleniu."
06-08.06.2018 r. "Profesjonalne przeprowadzenie szkolenia w miłej atmosferze."
17-18.05.2018 r. "Dużo ćwiczeń, klarowne wyjaśnienie w prosty sposób. Dobry katering. Dobre warunki szkoleniowe."
17-18.05.2018 r. "Wysoki poziom prowadzenia szkolenia."
29-30.09.2016 r. "Jedno z ciekawszych szkoleń, w których brałem udział ze względu na dużo praktycznych aspektów."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2250.00 zł netto
2767.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania