Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MSAKAP

Analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej (OK/NOK)

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Dogłębne zrozumienie pojęć i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej –"atrybutowej” (OK/NOK), m.in. kontrola wzrokowa, sprawdziany go/nogo.
 • Zdobycie umiejętności wyboru i stosowania metod badania zdolności systemów kontroli alternatywnej (wg wytycznych MSA - Measurement System Analysis, AIAG, 4th Edition, 2010), szczególnie w zakresie trafnej interpretacji wyników oraz identyfikacji przyczyn negatywnej oceny systemu.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na wsparcie wdrożenia wybranych metod oraz ocenę ich przydatności dla technik kontrolnych stosowanych w firmie.

Symbol szkolenia

MSAKAP

Terminy i miejsce

04 - 05 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 16 dni 21 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
14 - 15 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 26 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Systemy pomiarowe dla właściwości mierzalnych a systemy do oceny alternatywnej (systemy pomiarowe „atrybutowe”, ocena OK/NOK) - porównanie.
2.  Rodzaje błędów kontroli - błędy I i II rodzaju oraz ich skutki. Powtarzalność i niepoprawność systemu / kontrolera / sprawdzianu.
3.  Przegląd stosowanych metod oceny zdolności systemów pomiarowych (m.in. wg MSA 4th Edition, 2010).
4.  Procedury badania zdolności systemu kontroli alternatywnej („atrybutowej”) wg wytycznych MSA 4th Edition:
 • test Cohen’a zgodności ocen kontrolerów (metoda „Kappa" – Cross Tab Method),
 • wskaźniki oceny zdolności systemu kontroli alternatywnej - ocena błędów I i II rodzaju,
 • ocena powtarzalności, ocena niepoprawności dla poszczególnych kontrolerów i zespołu,
 • metoda detekcji sygnałów (Signal Detection Method),
 • identyfikacja obszaru błędnych decyzji kontrolerów,
 • szacowanie wskaźnika %R&R dla systemu kontrolnego (sprawdzianu), 
 • metoda analityczna (Analytic Method),
 • ocena powtarzalności (EV) i niepoprawności („bias”) systemu kontrolnego (sprawdzianu), 
 • wykres zdolności sprawdzianu (GPC – Gauge Performance Curve),
 • interpretacja wyników analiz pod kątem identyfikacji przyczyn błędów i poprawy skuteczności kontroli.
Ćwiczenia:
 • metoda „Kappa” – ćwiczenia indywidualne i grupowe: analizy przypadków, ocena skuteczności kontroli wzrokowej (samodzielna kontrola wzrokowa próbki – symulacja kontroli wzrokowej w warunkach salki szkoleniowej),
 • metoda detekcji sygnałów – ćwiczenie indywidualne: analiza przypadku (wyznaczenie wskaźnika %R&R dla sprawdzianu),
 • metoda analityczna – ćwiczenie indywidualne: analiza rzypadku.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:
 • Dokonywać wyboru metody do oceny zdolności systemów kontroli alternatywnej.
 • Przygotowywać próbki i wykonywać badanie metodą „Kappa” (Cross Tab) wraz z interpretacją wyników.
 • Przygotowywać próbki i wykonywać badanie metodą detekcji sygnałów (Signal detection) wraz z interpretacją wyników.
 • Przygotowywać próbki i wykonywać badanie metodą analityczną (Analytic method) wraz z interpretacją wyników. 

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są rodzaje i skutki błędów kontroli alternatywnej.
 • Które metody  można zastosować dla kontroli wzrokowej, a które dla kontroli za pomocą sprawdzianów lub kontroli automatycznej.
 • Jaka jest pracochłonność poszczególnych metod.
 • Czym się kierować przy wyborze metody w przypadku kontroli nastawionej na wykrywanie wielu wad w jednym punkcie kontrolnym.
 • Jakie są wymagania dla wskaźników skuteczności kontroli alternatywnej.
 • Które wskaźniki można zastosować do kwalifikacji kontrolerów.
 • Jakie są możliwości wspomagania komputerowego w zakresie planowania i realizacji MSA.

Metodyka

ćwiczenia indywidulane i dyskusje zespołowe w ramach analiz przypadków,warsztaty – kontrola wzrokowa i ocena jej skuteczności w zespołach 3÷4 osobowych z użyciem próbek wyrobów oraz oprogramowania / gotowych arkuszy kalkulacyjnych (xlsx),prezentacje.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości, w tym dobór i nadzór kontrolerów. 
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym. 
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw / dostawców. 
 • Szefowie jakości, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości. 
 • Inżynierowie procesu. 
 • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949. 
 • Osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt). 
 • Osoby odpowiedzialne za nowe projekty / wdrożenia nowych wyrobów. 
 • Osoby odpowiedzialne za PPAP w przedsiębiorstwie, szczególnie za raporty MSA.

Opinie użytkowników

18-19.09.2019 r. "Trener o bardzo dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Przekazujący wiedzę w sposób dostępny dla pracowników na różnych stanowiskach i o rożnych doświadczeniach."
18-19.07.2019 r. "Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Przedstawienie analizy systemów zgodnie z oczekiwaniem osoby szkolonej."
18-19.07.2019 r. "Duża ilość praktycznych ćwiczeń."
09-10.04.2019 r. "Bardzo dobre szkolenie odnośnie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, bardzo dobre jej wyważenie."
29-30.11.2018 r. "Bardzo dobry rozkład części teoretycznej do praktycznej."
06-08.06.2018 r. "Bardzo dobre przygotowanie trenera. Bardzo duża swoboda w przekazywaniu wiedzy. Możliwość wsparcia po szkoleniu."
06-08.06.2018 r. "Profesjonalne przeprowadzenie szkolenia w miłej atmosferze."
17-18.05.2018 r. "Dużo ćwiczeń, klarowne wyjaśnienie w prosty sposób. Dobry katering. Dobre warunki szkoleniowe."
17-18.05.2018 r. "Wysoki poziom prowadzenia szkolenia."
29-30.09.2016 r. "Jedno z ciekawszych szkoleń, w których brałem udział ze względu na dużo praktycznych aspektów."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2400.00 zł netto
2952.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania