Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-REACH

Auditor wewnętrzny REACH

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

?W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, przed firmami związanymi w jakikolwiek sposób z obrotem chemikaliami stają wybrane wymagania. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wymagań zawartych w rozporządzeniu REACH do roli w łańcuchu dostaw oraz określenie znormalizowanych sposobów auditowania w tym zakresie.

Symbol szkolenia

AW-REACH

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Korzyści dla uczestnika

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za spełnienie w organizacji wymagań zawartych w rozporządzeniu REACH, pełnomocników systemów zarządzania oraz osób chcących poszerzyć swoje umiejętności z zakresu wymagań rozporządzenia REACH w połączeniu z prawidłowo stosowanym procesem auditowania.

Adresaci

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy uzyskają wskazówki dotyczące prowadzenia oceny w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu REACH. Ze względu na to, że przepisy wskazują również na sankcje kary grzywny jak i pozbawienia wolności w przypadku nie spełnienia obowiązków nałożonych rozporządzeniem REACH, zdobyta wiedza pozwoli na uniknięcie ich i działanie organizacji w granicach obowiązującego prawa.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania