Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-REACH

Auditor wewnętrzny REACH

Oferta archiwalna
Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

?W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, przed firmami związanymi w jakikolwiek sposób z obrotem chemikaliami stają wybrane wymagania. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wymagań zawartych w rozporządzeniu REACH do roli w łańcuchu dostaw oraz określenie znormalizowanych sposobów auditowania w tym zakresie.

Symbol szkolenia

AW-REACH

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Korzyści dla uczestnika

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za spełnienie w organizacji wymagań zawartych w rozporządzeniu REACH, pełnomocników systemów zarządzania oraz osób chcących poszerzyć swoje umiejętności z zakresu wymagań rozporządzenia REACH w połączeniu z prawidłowo stosowanym procesem auditowania.

Adresaci

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy uzyskają wskazówki dotyczące prowadzenia oceny w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu REACH. Ze względu na to, że przepisy wskazują również na sankcje kary grzywny jak i pozbawienia wolności w przypadku nie spełnienia obowiązków nałożonych rozporządzeniem REACH, zdobyta wiedza pozwoli na uniknięcie ich i działanie organizacji w granicach obowiązującego prawa.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania