Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LLG

Lean logistic - ekonomia i ergonomia transportu

Logistyka

Cele szkolenia

 • Doskonalenie procesów logistycznych w oparciu o metodę KAIZEN. 
 • Zaprezentowanie zasad filozofii Lean w zarządzaniu procesami logistycznymi.
 • Narzędzia i techniki stosowane w celu poprawy efektywności i produktywności w obszarze logistyki. 
 • Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania prezentowanych narządzi i technik w ciągłym doskonaleniu. 
 • Zaznajomienie z metodologią Kaizen zarządzania wprowadzaniem nieustannych usprawnień przez pracowników. 
 • Sposoby opracowywania wniosków usprawniających. 
 • Warsztaty, przykłady wprowadzanych usprawnień dla obszarów logistycznych.

Symbol szkolenia

LLG

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie i pojęcia filozofii Kaizen – redukcja kosztów w przedsiębiorstwie, doskonalenie procesów. 
2. Filozofia Metody Kaizen - podstawy i historia: 
 • istota filozofii, fundamenty Gemba Kaizen,
 • praca w małych zespołach, wzrost produktywności, 
 • Kaizen, a innowacje w przedsiębiorstwie, kreatywne myślenie, istota twórczego myślenia, 
 • praca zespołowa, motywowanie pracowników, 
 • Case Study,
 • studium przypadku dla obszaru logistycznego. 
3. Mapowanie strumienia wartości w procesie logistycznym (Value Stream Mapping): 
 • istota i znaczenie mapowania strumienia wartości, 
 • analiza strumienia wartości, 
 • identyfikacja i analiza problemów napotykanych podczas realizacji procesów logistycznych, działania zaradcze, 
 • czynniki wpływające na przebieg procesu: system planowania, czasy przetwarzania w poszczególnych etapach procesu, czasy operacyjne, produktywność procesu logistycznego, elastyczność systemu, 
 • analiza wpływu czynników i napotkanych problemów na koszty systemu, 
 • wykonanie mapy stanu obecnego dla zdefiniowanego w przedsiębiorstwie przebiegu procesu, 
 • rozwiązania do zastosowania po wykonaniu mapy stanu obecnego,
 • projektowanie. 
4. 7 rodzajów strat (muda).
5. Techniki i narzędzia: 
 • PDCA, PDCA a SDCA, zastosowanie PDCA do rozwiązywania problemów, 8 kroków rozwiązania problemu, 
 • 5 Why, 4M, analiza i diagram Pareto, analiza 5W1H, burza mózgów, 
 • narzędzia Lean Logistics: koncepcja "przepływu jednej sztuki", zdefiniowanie ciągłego przepływu produktów, wprowadzenie do zasady Just In Time, "Siedem zero" czyli wytwarzanie bez strat, strategia push and pull (ciągnij i pchaj), model supermarketu, Kanban jako przykład systemu „ciągnij”, zastosowanie w/w podejścia w procesach logistycznych, idea logistyki wewnętrznej według Lean, założenia szczupłego łańcucha dostaw, pełna dostępność materiałów i komponentów - ograniczenia zapasów, usprawnienie procesu planowania. 
6. 5S czyli organizacja miejsc pracy: 
 • 5S w logistyce, 
 • zasady wdrożenia techniki „5 S”,
 • przygotowanie i przeprowadzenie akcji, polityka 5S, 
 • korzyści wynikające z wdrożenia, 
 • przygotowanie i realizacja audytów 5S w obszarach logistycznych, 
 • przykłady rozwiązań 5S dla obszarów logistycznych. 
7. Kaizen - jako systemy zgłaszania wniosków usprawnień.
 
Ćwiczenia:
 
1. Będą miały formę warsztatów gry symulacyjnej na dedykowanym przez trenera procesie lub procesie klienta (zespołowe rozwiązywanie problemów w symulowanym procesie logistycznym z wykorzystaniem poznanych narządzi, wnioski, dyskusja).
2. Ćwiczenia będą realizowane w grupach i indywidualnie.
 
3. Zakończeniem ćwiczeń będzie Feedback ze strony uczestników, prezentacja wyników i dyskusja. 
 • Zasady identyfikacji i analizy Muda w procesie logistycznym – warsztaty na dedykowanym przez trenera procesie logistycznym. 
 • Rozwiązywanie problemu z wykorzystaniem 4M, 5WHY, 5W1H, PDCA – na podstawie wyniku analizy dobór narzędzia Lean Logistics.
 • Wykorzystanie PDCA do procesu CI (Continous Improvement) – warsztaty. 
 • Organizacja stanowiska pracy z wykorzystaniem techniki 5S – warsztaty, przeprowadzenie procedury 5S. 
 • Standaryzacja pracy – warsztat na omawianym procesie, zasady standaryzacji pracy. 
 • Organizacja systemu zgłaszania wniosków i usprawnień – techniki motywacyjne – warsztaty. 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Umiejętność dostrzegania strat i marnotrawstwa w obszarach logistycznych. Umiejętność odpowiedniego reagowania za pomocą dedykowanych narzędzi w celu doskonalenia obszarów. Sposób organizacji i zarządzania procesem ciągłego doskonalenia. Zwiększenie efektywności, wydajności i produktywności procesów logistycznych.

Adresaci

 • Kierownicy i specjaliści do spraw logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, zaopatrzenia, kontaktów z dostawcami.

Zastosowanie

Metody i narzędzia Lean stosowane są do doskonalenia procesów logistycznych w celu zwiększenia ich efektywności i zapewnia lepszej organizacji procesu na linii klient końcowy– fabryka– dostawcy. Mapowanie strumienia wartości (VSM) dla procesów logistycznych pomoże w optymalnym zorganizowaniu oraz zdefiniowaniu i standaryzowaniu zadań, pozwoli na właściwe dobranie technik, które to zapewnią, poprawią funkcjonowanie logistyki wewnętrznej wspierającej procesy wytwórcze. Wykorzystanie metodologii Kaizen spowoduje zwiększenie orientacji pracowników na przebieg procesów logistycznych i wprowadzanie ich usprawnień. Pozwoli zorientować zespół na pracę grupową i wspólne osiąganie celów w doskonaleniu i usprawnianiu procesów.

Opinie użytkowników

28-29.03.2019 r. "Wiele przykładów "z życia wziętych"."
28-29.03.2019 r. "Bardzo dobry kontakt z trenerem."
08-09.12.2016 r. "Fajne i lekkie prowadzenie szkolenia, komunikatywnie i "na luzie"."
12-13.10.2016 r. "Dobra proporcja w materiałach teoretycznych i praktycznych, ciekawa forma przekazu, dużo praktycznych przykładów."
12-13.10.2016 r. "Pewność siebie oraz ogromna wiedza trenera - bardzo podziwiam."
12-13.10.2016 r. "Merytoryczne prowadzenie szkolenia, przykłady adekwatne do omawianych zagadnień, komunikatywność i łatwość w przekazywaniu wiedzy przez prowadzącą oraz jej przygotowanie."
23-24.05.2016 r. "Trener umie zachęcić do czynnego udziału w dyskusji i ćwiczeniach."
16-17.11.2015 r. "Bardzo ciekawe przykłady praktyczne potwierdzające teorię i ułatwiające zapamiętanie materiału. Ciekawe warsztaty i ćwiczenia, bardzo dobry kontakt z osobą prowadzącą."
16-17.11.2015 r. "Kompetentna Pani trener; przekazywanie wiedzy jako zbioru drogowskazów, bez dogmatów. Wzbudzanie refleksji na temat własnego podejścia do doskonalenia procesów."
02-03.03.2015 r. "Dynamiczna, z dużym doświadczeniem Pani trener (przykłady z pracy, realne doświadczenie)."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania