Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LLG

Lean logistic - ekonomia i ergonomia transportu

Lean

Cele szkolenia

 • Doskonalenie procesów logistycznych w oparciu o metodę KAIZEN. 
 • Zaprezentowanie zasad filozofii Lean w zarządzaniu procesami logistycznymi.
 • Narzędzia i techniki stosowane w celu poprawy efektywności i produktywności w obszarze logistyki. 
 • Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania prezentowanych narządzi i technik w ciągłym doskonaleniu. 
 • Zaznajomienie z metodologią Kaizen zarządzania wprowadzaniem nieustannych usprawnień przez pracowników. 
 • Sposoby opracowywania wniosków usprawniających. 
 • Warsztaty, przykłady wprowadzanych usprawnień dla obszarów logistycznych.

Symbol szkolenia

LLG

Terminy i miejsce

23 - 24 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 29 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
04 - 05 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 10 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie i pojęcia filozofii Kaizen – redukcja kosztów w przedsiębiorstwie, doskonalenie procesów. 
2. Filozofia Metody Kaizen - podstawy i historia: 
 • istota filozofii, fundamenty Gemba Kaizen,
 • praca w małych zespołach, wzrost produktywności, 
 • Kaizen, a innowacje w przedsiębiorstwie, kreatywne myślenie, istota twórczego myślenia, 
 • praca zespołowa, motywowanie pracowników, 
 • Case Study,
 • studium przypadku dla obszaru logistycznego. 
3. Mapowanie strumienia wartości w procesie logistycznym (Value Stream Mapping): 
 • istota i znaczenie mapowania strumienia wartości, 
 • analiza strumienia wartości, 
 • identyfikacja i analiza problemów napotykanych podczas realizacji procesów logistycznych, działania zaradcze, 
 • czynniki wpływające na przebieg procesu: system planowania, czasy przetwarzania w poszczególnych etapach procesu, czasy operacyjne, produktywność procesu logistycznego, elastyczność systemu, 
 • analiza wpływu czynników i napotkanych problemów na koszty systemu, 
 • wykonanie mapy stanu obecnego dla zdefiniowanego w przedsiębiorstwie przebiegu procesu, 
 • rozwiązania do zastosowania po wykonaniu mapy stanu obecnego,
 • projektowanie. 
4. 7 rodzajów strat (muda).
5. Techniki i narzędzia: 
 • PDCA, PDCA a SDCA, zastosowanie PDCA do rozwiązywania problemów, 8 kroków rozwiązania problemu, 
 • 5 Why, 4M, analiza i diagram Pareto, analiza 5W1H, burza mózgów, 
 • narzędzia Lean Logistics: koncepcja "przepływu jednej sztuki", zdefiniowanie ciągłego przepływu produktów, wprowadzenie do zasady Just In Time, "Siedem zero" czyli wytwarzanie bez strat, strategia push and pull (ciągnij i pchaj), model supermarketu, Kanban jako przykład systemu „ciągnij”, zastosowanie w/w podejścia w procesach logistycznych, idea logistyki wewnętrznej według Lean, założenia szczupłego łańcucha dostaw, pełna dostępność materiałów i komponentów - ograniczenia zapasów, usprawnienie procesu planowania. 
6. 5S czyli organizacja miejsc pracy: 
 • 5S w logistyce, 
 • zasady wdrożenia techniki „5 S”,
 • przygotowanie i przeprowadzenie akcji, polityka 5S, 
 • korzyści wynikające z wdrożenia, 
 • przygotowanie i realizacja audytów 5S w obszarach logistycznych, 
 • przykłady rozwiązań 5S dla obszarów logistycznych. 
7. Kaizen - jako systemy zgłaszania wniosków usprawnień.
 
Ćwiczenia:
 
1. Będą miały formę warsztatów gry symulacyjnej na dedykowanym przez trenera procesie lub procesie klienta (zespołowe rozwiązywanie problemów w symulowanym procesie logistycznym z wykorzystaniem poznanych narządzi, wnioski, dyskusja).
2. Ćwiczenia będą realizowane w grupach i indywidualnie.
 
3. Zakończeniem ćwiczeń będzie Feedback ze strony uczestników, prezentacja wyników i dyskusja. 
 • Zasady identyfikacji i analizy Muda w procesie logistycznym – warsztaty na dedykowanym przez trenera procesie logistycznym. 
 • Rozwiązywanie problemu z wykorzystaniem 4M, 5WHY, 5W1H, PDCA – na podstawie wyniku analizy dobór narzędzia Lean Logistics.
 • Wykorzystanie PDCA do procesu CI (Continous Improvement) – warsztaty. 
 • Organizacja stanowiska pracy z wykorzystaniem techniki 5S – warsztaty, przeprowadzenie procedury 5S. 
 • Standaryzacja pracy – warsztat na omawianym procesie, zasady standaryzacji pracy. 
 • Organizacja systemu zgłaszania wniosków i usprawnień – techniki motywacyjne – warsztaty. 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Umiejętność dostrzegania strat i marnotrawstwa w obszarach logistycznych. Umiejętność odpowiedniego reagowania za pomocą dedykowanych narzędzi w celu doskonalenia obszarów. Sposób organizacji i zarządzania procesem ciągłego doskonalenia. Zwiększenie efektywności, wydajności i produktywności procesów logistycznych.

Adresaci

 • Kierownicy i specjaliści do spraw logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, zaopatrzenia, kontaktów z dostawcami.

Zastosowanie

Metody i narzędzia Lean stosowane są do doskonalenia procesów logistycznych w celu zwiększenia ich efektywności i zapewnia lepszej organizacji procesu na linii klient końcowy– fabryka– dostawcy. Mapowanie strumienia wartości (VSM) dla procesów logistycznych pomoże w optymalnym zorganizowaniu oraz zdefiniowaniu i standaryzowaniu zadań, pozwoli na właściwe dobranie technik, które to zapewnią, poprawią funkcjonowanie logistyki wewnętrznej wspierającej procesy wytwórcze. Wykorzystanie metodologii Kaizen spowoduje zwiększenie orientacji pracowników na przebieg procesów logistycznych i wprowadzanie ich usprawnień. Pozwoli zorientować zespół na pracę grupową i wspólne osiąganie celów w doskonaleniu i usprawnianiu procesów.

Opinie użytkowników

28-29.03.2019 r. "Wiele przykładów "z życia wziętych"."
28-29.03.2019 r. "Bardzo dobry kontakt z trenerem."
08-09.12.2016 r. "Fajne i lekkie prowadzenie szkolenia, komunikatywnie i "na luzie"."
12-13.10.2016 r. "Dobra proporcja w materiałach teoretycznych i praktycznych, ciekawa forma przekazu, dużo praktycznych przykładów."
12-13.10.2016 r. "Pewność siebie oraz ogromna wiedza trenera - bardzo podziwiam."
12-13.10.2016 r. "Merytoryczne prowadzenie szkolenia, przykłady adekwatne do omawianych zagadnień, komunikatywność i łatwość w przekazywaniu wiedzy przez prowadzącą oraz jej przygotowanie."
23-24.05.2016 r. "Trener umie zachęcić do czynnego udziału w dyskusji i ćwiczeniach."
16-17.11.2015 r. "Bardzo ciekawe przykłady praktyczne potwierdzające teorię i ułatwiające zapamiętanie materiału. Ciekawe warsztaty i ćwiczenia, bardzo dobry kontakt z osobą prowadzącą."
16-17.11.2015 r. "Kompetentna Pani trener; przekazywanie wiedzy jako zbioru drogowskazów, bez dogmatów. Wzbudzanie refleksji na temat własnego podejścia do doskonalenia procesów."
02-03.03.2015 r. "Dynamiczna, z dużym doświadczeniem Pani trener (przykłady z pracy, realne doświadczenie)."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania