Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-IATF-ONL

Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej- szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·         Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności i nauczenie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949:2016.

·         Zaznajomienie się z dobrymi praktykami w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych (systemu, wyrobu, procesu).

·         Udoskonalenie stosowanego podejścia dla zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych w zakresie identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Symbol szkolenia

AW-IATF-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Szkolenie uwzględnia studia przypadków:

1. Charakterystyka wymagań IATF 16949 pod kątem auditora wewnętrznego.

2. Wytyczne ISO 19011:2018.

3. Cele auditu wewnętrznego w procesie ciągłego doskonalenia.

4. Audit wewnętrzny a wymagania szczególne motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC).

5. Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.

6. Planowanie programu auditów:

· częstość auditów

· kryteria auditów

· zakres auditu

· metody auditowania

· wybór auditorów wewnętrznych

· kwalifikacje auditorów wewnętrznych

7. Organizacja i przeprowadzanie auditu:

· przygotowanie się przez auditora wewnętrznego

· techniki auditowania, ustalanie niezgodności, dokumentowanie auditów, raporty

8. Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia.

9. Zawartość procedury systemu jakości dotyczącej auditów wewnętrznych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Opracowywać plan auditów systemu, procesu i wyrobu. Prowadzić audit systemu, procesu, wyrobu.

·         Interpretować wymagania oraz opracowywać raport z auditu.

·         Planować działania korygujące.

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są „dobre praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych IATF 16949:2016.

·         Na jakie praktyczne aspekty zwracać uwagę podczas auditu w branży motoryzacyjnej

·         Jakie są możliwości optymalizacji stosowanego dotychczas podejścia pod kątem zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 

·         Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949.

·         Poznanie „dobrej praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych IATF 16949.

·         Możliwość przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania w branży motoryzacyjnej ze specjalistą -praktykiem.

·         Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Adresaci

·         auditorzy wewnętrzni,

·         kandydaci na auditorów wewnętrznych, osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,

·         osoby wdrażające systemy jakości

Opinie użytkowników

To szkolenie online w dalszym ciągu jest szkoleniem, w którym można liczyć na interakcje trenera i zadawanie pytań na bieżąco, nie jak w przypadku typowych szkoleń online.

Dodatkowe informacje

Zalecenie:
Zaleca się, aby uczestnicy mieli dostęp do swojej normy ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016 na potrzeby wykonywania ćwiczeń.

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania