Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DPD-A

Audyt czynności zlecanych w ramach obrotu hurtowego produktami leczniczymi Wytyczne Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

·       Poszerzenie wiedzy z wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie zlecania czynności związanych z obrotem hurtowym produktami leczniczymi,

·       Zdobycie umiejętności oceny ryzyka związanego ze zlecaniem czynności w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,

·       Pozyskanie wiedzy z zakresu kwalifikacji podwykonawcy, wymaganych procedur oraz dokumentacji,

·       Uzyskanie umiejętności tworzenia planu audytu podwykonawcy oraz oceny jego wyników.

Symbol szkolenia

DPD-A

Terminy i miejsce

08 - 09 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 19 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Podstawowe zapisy prawne określające zakres czynności zlecanych w ramach Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

2.       Analiza ryzyka dla usług zlecanych.

3.       Kwalifikacja dostawców usług.

4.       Nadzór nad czynnościami zielonymi.

5.       Umową jakościowa (zakres usług, odpowiedzialność, audyty).

6.       Audyt podwykonawcy.

7.       Plan audytu, pytania pomocnicze.

8.       Wnioski z audytu.

9.       Korzyści dla przedsiębiorcy z prawidłowego nadzoru usług zlecanych.

 

Ćwiczenia:

·       Przykłady przeprowadzenia analizy ryzyka dla usług zlecanych.

·       Kwalifikacje- przykłady kwestionariusza kwalifikacji.

·       Umowa jakościowa- omówienie na co zwrócić uwagę.

·       Plan audytu-wspólne przygotowanie.

·       Pytania pomocnicze -wspólne przygotowanie.

·       Zalecenia poaudytowe - jak je opisać.

·       Oś procesu- od analizy do audytu.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się: 

·       rozumienia i interpretacji zapisów w rozporządzeniu dotyczącym wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,

·       tworzenia analizy ryzyka w zakresie czynności zlecanych w ramach  obrotu hurtowego produktami leczniczymi,

·       przeprowadzania kwalifikacji dostawców usług kluczowych dla obrotu hurtowego produktami leczniczymi (transport, utylizacja, DDD, serwis urządzeń),

·       weryfikowania zapisów jakościowych dotyczące ustalenia zakresu współpracy z usługodawcą,

·       planowania audytów usług zlecanych,

·       opracowywania wniosków z audytu usług zlecanych,

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       o zakresie usług zlecanych w ramach Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej ,

·       o wymaganiach dla podmiotów wykonujących czynności zlecane,

·       o zasadach kwalifikacji, nadzoru nad wykonaniem powierzonych czynności oraz kontroli usługodawcy,

·       o możliwościach przeprowadzenia audytu oraz sposobach interpretacji jego wyniku.

Metodyka

Opracowanie teoretyczne – prezentacja, ćwiczenia interaktywne, przykłady dokumentacji, szablony do opracowania właściwych dokumentów, wspólna dyskusja.

Adresaci

·       pracownicy działów jakości, farmaceuci,

·       specjaliści / pełnomocnicy ds. zapewnienia jakości,

·       osoby odpowiedzialne / kierownicy hurtowni farmaceutycznych,

·       przedsiębiorcy związani z obrotem hurtowym produktami leczniczymi.

Dodatkowe informacje

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu
    obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2650.00 zł netto
3259.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania