Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

·       Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy w zakresie sterowania procesem produkcji własnym lub dostawcy  

·       Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Symbol szkolenia

SPC-WDR

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Model procesu – Y – f (x) zmienność i jej parametryzacja 

2.       Analityczna statystyka  przemysłowa – podstawowe parametry i narzędzia

3.       SCP – koncepcja, stabilność procesu i jego zdolność – zależność wskaźnika Cp/Cpk i karty kontrolnej

4.       Rola MSA w SPC – wiarygodność systemu pomiarowego i jego konsekwencja dla SPC

5.       PDS – koncepcja Shewharta i jej rozwinięcie

6.       Karty kontrolne – rodzaje, budowa i działanie (karty wartości indywidualnych, X-R i karty typu P)  

7.       Tworzenie karty kontrolnej – podejście projektowe procesowe i ich konsekwencje

8.       Parametryzacja parametrów – proste metody analityczne badania zależności przyczynowo skutkowej

9.       Tworzenie procesu monitorowania procesu opartego na karcie kontrolnej – cykl PDCA  i jego standaryzacja

10.    Praca z SPC – reagowanie na sygnały i konsekwencje zbyt dużych szumów procesu

11.    Wykorzystanie danych z SPC w pracy z klientem lub dostawcą – obniżanie kosztów w łańcuchu przedsiębiorstwa

12.    Analityczne wykorzystanie SPC – skanowanie stabilności procesu, interpretacja i decyzja

13.    SPC dla parametrów wejściowych – karta kontrolna jako podstawa ZQC (Zero Quality Control)

14.    Szczupły przepływ – strata wiedzy jak efektywnie wykorzystać dane SPC w organizacji  

15.    Wdrażanie SPC – tworzenie i zarzadzanie systemem opartym na oprogramowaniu statystycznym

16.    Podsumowanie – SWOT dla SPC   


Ćwiczenia:

 

1.       Parametryzacja procesu – wybór parametrów i ich siła informacji

2.       Dane  i ich interpretacja – siła narzędzia 

3.       Tworzenie kart kontrolnych

4.       PDS i PDCA – koncepcja interpretacji sygnałów i szumów, decyzje

5.       Budowa i doskonalenie modelu Y f(x) – podejście macierzowe

6.       MSA a SPC – konsekwencja problemów z wiarygodnością systemu pomiarowego

7.       Analiza procesów przy pomocy SPC i jej praktyczne wykorzystanie

8.       ZQC oparte na SPC parametrów maszyny – wady i zalety  

9.       Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

10.    SWOT dla SPC

Korzyści dla uczestnika

·       Zasad budowy i czytania karty kontrolnej   

·       Oceniać informacje z szumów i sygnałów karty kontrolnej  

·       Komunikować się w oparciu o metody i narzędzia procesowe  

·       Badać zmienność procesu i jej konsekwencje w modelu Y f(x)

·       Wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji z wykorzystaniem SPC

·       Poszukiwania rozwiązań uodporniających proces na możliwą do wystąpienia zmienności

·       Analizować dane procesowe

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·       Możliwość optymalizacji kosztów poprzez zarzadzanie oparte na SPC .

·       Istotne zmniejszenie wadliwości procesu.

·       Poprawa przepływów w procesach produkcyjnych i wspierających 

·       Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych

·       Efektywnego korzystania z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami

Adresaci

·       Specjaliści ds. produkcji.

·       Inżynierowie i koordynatorzy produkcji.

·       Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu .

·       Pracownicy działów SQA, SQD.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

·       Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji

·       Pracownicy działów technicznych

Dodatkowe informacje

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania