Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
VDA 6.3-I-ONL

Audyt procesu wg VDA 6.3 – interpretacja wymagań

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·       Wyjaśnienie szczegółowych wymagań VDA 6.3

·       Pogłębienie wiedzy praktycznej w tym zakresie

·       Nabycie zdolności samodzielnego i efektywnego przeprowadzenia auditu

Symbol szkolenia

VDA 6.3-I-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 90%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1

 

1.       Wprowadzenie i ogólny przegląd zagadnień VDA6.3

2.       Elementy Procesu P2-P7 - Interpretacja Katalogu Pytań

2.1.  Praktyczne wskazówki i przykłady z praktyki

2.2.  Ćwiczenie 1 - Fragmentaryczne Case Study do Elementów Procesu P2-P7

3.       Audit jako proces i jego kroki

3.1.   Krok 1:  Planowanie auditu i jego agenda

3.1.1.         Praktyczne wskazówki i przykłady z praktyki

3.2.   Krok 2: Rozmowa otwierająca audit

3.2.1.         Praktyczne wskazówki i przykłady z praktyki

3.3.   Krok 3: Przeprowadzenie auditu

3.3.1.         Komunikacja i kontekst kulturowy

3.3.2.         Rola i kompetencje auditora

                                       3.3.3.   “No-Go”, czyli nieakceptowalne zachowanie auditora

                                       3.3.4.    Reakcja na niespodziewane sytuacje podczas auditu i konflikty

                                    3.3.5.    Ćwiczenie 2 - Odgrywanie różnych sytuacji auditowych na                                                                                                         podstawie przygotowanych scenariuszy

Dzień 2

              3.3.6.     Formułowanie spostrzeżeń auditowych - najważniejsze zasady

       3.3.7.    Fokus na wybranych Quality Core Tools (FMEA, SPC, MSA, 8D)

               3.3.7.1. Interpretacja wg VDA/AIAG - praktyczne wskazówki i przykłady

3.3.7.2.    Przyporządkowanie spostrzeżeń do Katalogu Pytań wg VDA6.3

       3.3.8. Ćwiczenie 3 - Analiza przykładowych FMEA, SPC, 8D i sporządzenie                                                  spostrzeżeń auditowych (w ćwiczeniu uwzględniony jest najpopularniejszy formularz FMEA wg AIAG ed. 4 oraz komentarz trenera na temat zmian w nowej edycji AIAG/VDA ed 1.)

       3.3.9. Ćwiczenie 4 - Case Study z Modelem Żółwia

3.4.   Krok 4: Przygotowanie raportu i dokumentacji

3.4.1.         Klasyfikacja i ocena spostrzeżeń

3.4.2.         Zasady oceny P2-P7, wynik końcowy auditu i odstępstwa

3.4.3.         Ćwiczenie 6: Analiza przykładowych arkuszy kalk. VDA6.3

3.4.4.         Ćwiczenie 1, 3 i 4 – c.d.

3.4.5.         “Cover Sheet” - praktyczne wskazówki i przykład

3.5.   Krok 5: Rozmowa zamykająca audit

3.5.1.         Prezentacja raportu z auditu - szanse i ryzyka

3.6.   Krok 6 Działania poaudytowe

3.6.1.         Weryfikacja akcji korygujących - praktyczne wskazówki i przykłady

4.       Case Study w grupach - Analiza, formułowanie niezgodności i ich ocena na podstawie różnych przygotowanych sytuacji auditowych albo dyskusja zagadnień z praktyki uczestników.

Korzyści dla uczestnika

·       Utrwalenie i odświeżenie wiedzy teoretycznej, dotyczącej wymagań VDA6.3 (V.2, 2016)

·       Pogłębienie wiedzy praktycznej przez przygotowane ćwiczenia

·       Nabycie zdolności samodzielnego i efektywnego przeprowadzenia auditu

·       Zapoznanie się z różnymi nieoczekiwanymi sytuacjami, mogącymi wystąpić podczas auditu i zakłócić jego przebieg oraz prawidłowymi reakcjami ze strony auditora

·       Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia oraz trenerem

·       Możliwość omówienia przykładów własnych raportów auditowych, różnych napotkanych trudności podczas auditu, pochodzących z własnej praktyki auditorskiej uczestników

Adresaci

·       Wykwalifikowani auditorzy procesu wg VDA6.3 we własnej organizacji (wewnętrzni) jak i w łańcuchu dostaw (zewnętrzni) w branży motoryzacyjnej, chcący utrwalić i rozwinąć wiedzę

·       Co-auditorzy procesu wg VDA6.3, przygotowujący się do roli auditora we własnej organizacji (wewnętrzni) lub

w łańcuchu dostaw (zewnętrzni)

·       Auditorzy pracujący jako dostawcy usług

·       Pracownicy Działu Jakości odpowiedzialni za organizacje i wsparcie podczas auditów procesu wg VDA 6.3 przez klientów

z branży motoryzacyjnej (e.g. OEM, Tier-n)

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania