Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-TPM-ONL

Lider TPM - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

·    Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron jako lidera zespołu,

·    Rozwój umiejętności kierowania zespołem UR,

·    Wzrost efektywności pracy drogą polepszenia komunikacji,

·    Wzmocnienie skutecznego motywowania podwładnych,

·    Poznanie sztuki budowania i rozwijania zespołu,

·    Pobudzenie do rozwoju najważniejszych kompetencji zawodowych,

Poznanie metod i technik przekazywania informacji zwrotnej podwładnym

Symbol szkolenia

UO-TPM-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 85%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1:

1. Rola i zadania kierownika zespołu - wprowadzenie:

      - diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem - Analiza SWOT,

      - podstawowe i rozszerzone umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem,

- ćwiczenia na pracę zespołową.

2. Test - umiejętności komunikacyjnych.

3. Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania:

      - komunikat "JA",

      - narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,

      - parafraza,

      - konstruktywna krytyka,

      - komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,

      - umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,

      - bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,

      - trening komunikacji - język proaktywny (ćwiczenia).

4. Zespoły i grupy:

      - style kierowania zespołem i grupą,

      - etapy pracy zespołu,

      - typy i role ludzi w zespole,

Dzień 2:

5. Zebranie jako metoda pracy zespołowej:

      - etapy i metody pracy zespołowej,

      - zalety i wady pracy zespołowej,

      - warunki efektywności zebrań.

6. Rola i zadania kierownika zespołu UR:

      - rola komunikacji w relacjach "szef-podwładny" oraz podwładny - szef",

      - motywowanie pracowników/rodzaje motywacji (Model Maslowa i odwrócony model Maslova),

      - asertywne formułowanie próśb,

      - sposoby przekazywania informacji zwrotnej,

      - obiekcje i zastrzeżenia - sposoby postępowania,

      - ocenianie pracowników.

7. Rozwiązywanie konfliktów w dziale UR:

      - "wczoraj kolega dziś szef",

      - diagnoza umiejętności rozwiązywania konfliktów.

8. Przykładowe techniki zarządzania:

      - matryca kompetencji,

      - szkolenia krzyżowe.

Dzień 3:

9. Ćwiczenia praktyczne.

10. Budowanie i integracja zespołu wokół wspólnych celów – SMAR

11. Przekonywanie pracowników do zmian - metoda KMO - Korzyści/ Metody/ Oczekiwani

12. Budowanie autorytetu:

- analiza transakcyjna Eric Berne - klasyfikacja i reagowanie na postawy uczestników podczas reguła: Dziecko/ Rodzic/Dorosły

13. Kontrolowanie emocji:

- nazwanie emocji po "imieniu",

- inteligencja emocjonalna,

14. Podsumowanie.

 

Ćwiczenia:

·         case study zarządzania zespołem UR

·         ćwiczenia komunikacyjne, komunikacja w UR

·         motywacja Maslova pod kątem UR

·         zarządzanie według Kena Blancharda w dziale UR

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik pozna:

·         koncepcję komunikowania się z podwładnymi

·         jak przeprowadzać trudne rozmowy

·         jak zarządzać podległymi pracownikami

Uczestnik nauczy się:

·         asertywności w stosunku do pracowników, podczas codziennej pracy,

·         motywowania pracowników i przekonywania ich do wspólnych celów,

·         analizy transakcyjnej, aby poprzez właściwe rozpoznanie z kim się rozmawia, najlepiej dotrzeć do danego pracownika

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

·         szybsza i bezstresowa komunikacja to 80% sukcesu każdej organizacji,

·         precyzja komunikacyjna

·         szybciej rozwiązywane problemy z  maszynami – dzięki lepszemu zrozumieniu problemu

·         wspólne działanie

Adresaci

·         Personel wszystkich szczebli zarządzania UR,

·         Liderzy UR i kandydaci na liderów UR,

·         Koordynatorzy TPM, liderzy TPM.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania