Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CQI-8-LPA-ONL
Online

Audyt Warstwowy Procesu – Layered Process Audit – wg CQI-8 - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Nauczenie metodologii prowadzenia audytu warstwowego zgodnie z przewodnikiem AIAG (CQI-8).
 • Pokazanie audytu warstwowego jako skutecznego narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych w oparciu o ocenę zgodności realizacji procesu produkcyjnego i kontroli z wymaganiami.
 • Zwiększenie zaangażowania kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych.
 • Uświadomienie wpływu pracowników operacyjnych na produktywność, osiągane wyniki jakościowe oraz poziom bezpieczeństwa i środowisko pracy.

Symbol szkolenia

CQI-8-LPA-ONL

Terminy i miejsce

15 - 16 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 17 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Audyt warstwowy procesu (Layered Process Audyt - LPA) – geneza.
2. Cele i klienci (odbiorcy wyników) audytu warstwowego.
3. Audyt wewnętrzny procesu / wyrobu / systemu a audyt warstwowy – porównanie.
4. Rola najwyższego kierownictwa w procesie planowania i realizacji audytów warstwowych.
5. Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla branży motoryzacyjnej – CQI 8.
6. Proces tworzenia skutecznej i efektywnej listy auditowej.
7. Podstawowe zasady prowadzenia audytu warstwowego.
8. Etapy audytu warstwowego:
 • planowanie,
 • realizacja audytu, zachowania / komunikacja
 • identyfikacja i opis niezgodności,
 • przegląd wyników audytów warstwowych,
 • doskonalenie procesu auditów warstwowych.
9. Realizacja audytu:
 • przykłady list kontrolnych (audytowych),
 • audytowanie jakości – identyfikacja niezgodności jakościowych,
 • audytowanie bezpieczeństwa i środowiska pracy – identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy,
 • audytowanie produktywności – identyfikacja strat,
 • podsumowanie: warsztat połączony z dyskusją. 

Ćwiczenia:

 • Tworzenie list kontrolnych (jakość / BHP / produktywność / środowisko).
 • Realizacja auditu warstwowego w warunkach warsztatowych– opracowanie wyników.
 • Doskonalenie list kontrolnych w oparciu o doświadczenie auditu.
 • Przy braku możliwości realizacji auditu - gra symulacyjna: auditowanie studium przypadku, identyfikacja niezgodności, planowanie działań.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Przygotowania skutecznej i efektywnej listy auditowej.
 • Właściwego planowania i realizacji auditu warstwowego.
 • Motywowania pracowników operacyjnych do osiągania wyników jakościowych oraz przestrzegania bezpieczeństwa i środowiska w miejscu pracy.
 • Oceniać zgodność realizacji procesu produkcyjnego i kontroli jakości z wymaganiami.
Uczestnik dowie się:
 • Jak sprawnie i kompleksowo realizować audit warstwowy.
 • Jak być skutecznym w ocenie przestrzegania wymagań dla realizacji procesu produkcyjnego i kontroli  jakości.
 • Czym się różni audit warstwowy od auditu procesu / wyrobu.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wprowadzenie skutecznego narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych w zakresie jakości, produktywności, bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko. Realizacja audytów warstwowych zgodnie ze specyficznymi wymaganiami odbiorców branży motoryzacyjnej. Wprowadzenie metody pozwoli na: redukcję niezgodności wewnętrznych i reklamacji, wzrost zaangażowania pracowników w doskonalenie procesu produkcji, poprawę bezpieczeństwa i ergonomii, identyfikację kluczowych obszarów poprawy produktywności, większe zaangażowanie najwyższego kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych („kierownictwo firmy bliżej procesu”).

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie audytu warstwowego procesu,
 • przedstawiciele kierownictwa firm poszukujących metod doskonalenia organizacji, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych,
 • pracownicy działów jakości,
 • audytorzy wewnętrzni,
 • średni szczebel zarządzania procesem produkcji – liderzy, mistrzowie, kierownicy produkcji, itp.,
 • osoby odpowiedzialne za BHP / system zarządzania środowiskowego.
 • Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.
  Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  2050.00 zł netto
  2521.50 zł brutto

  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Klaudia Kulka

  Klaudia Kulka

  Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania