Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CQI-8-LPA-ONL
Online

Audyt Warstwowy Procesu – Layered Process Audit – wg CQI-8 - szkolenie online

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

 • Nauczenie metodologii prowadzenia audytu warstwowego zgodnie z przewodnikiem AIAG (CQI-8).
 • Pokazanie audytu warstwowego jako skutecznego narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych w oparciu o ocenę zgodności realizacji procesu produkcyjnego i kontroli z wymaganiami.
 • Zwiększenie zaangażowania kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych.
 • Uświadomienie wpływu pracowników operacyjnych na produktywność, osiągane wyniki jakościowe oraz poziom bezpieczeństwa i środowisko pracy.

Symbol szkolenia

CQI-8-LPA-ONL

Terminy i miejsce

27 - 28 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 7 dni 11 godzin
Lokalizacja: Online
05 - 06 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 16 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Audyt warstwowy procesu (Layered Process Audyt - LPA) – geneza.
2. Cele i klienci (odbiorcy wyników) audytu warstwowego.
3. Audyt wewnętrzny procesu / wyrobu / systemu a audyt warstwowy – porównanie.
4. Rola najwyższego kierownictwa w procesie planowania i realizacji audytów warstwowych.
5. Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla branży motoryzacyjnej – CQI 8.
6. Proces tworzenia skutecznej i efektywnej listy auditowej.
7. Podstawowe zasady prowadzenia audytu warstwowego.
8. Etapy audytu warstwowego:
 • planowanie,
 • realizacja audytu, zachowania / komunikacja
 • identyfikacja i opis niezgodności,
 • przegląd wyników audytów warstwowych,
 • doskonalenie procesu auditów warstwowych.
9. Realizacja audytu:
 • przykłady list kontrolnych (audytowych),
 • audytowanie jakości – identyfikacja niezgodności jakościowych,
 • audytowanie bezpieczeństwa i środowiska pracy – identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy,
 • audytowanie produktywności – identyfikacja strat,
 • podsumowanie: warsztat połączony z dyskusją. 

Ćwiczenia:

 • Tworzenie list kontrolnych (jakość / BHP / produktywność / środowisko).
 • Realizacja auditu warstwowego w warunkach warsztatowych– opracowanie wyników.
 • Doskonalenie list kontrolnych w oparciu o doświadczenie auditu.
 • Przy braku możliwości realizacji auditu - gra symulacyjna: auditowanie studium przypadku, identyfikacja niezgodności, planowanie działań.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Przygotowania skutecznej i efektywnej listy auditowej.
 • Właściwego planowania i realizacji auditu warstwowego.
 • Motywowania pracowników operacyjnych do osiągania wyników jakościowych oraz przestrzegania bezpieczeństwa i środowiska w miejscu pracy.
 • Oceniać zgodność realizacji procesu produkcyjnego i kontroli jakości z wymaganiami.
Uczestnik dowie się:
 • Jak sprawnie i kompleksowo realizować audit warstwowy.
 • Jak być skutecznym w ocenie przestrzegania wymagań dla realizacji procesu produkcyjnego i kontroli  jakości.
 • Czym się różni audit warstwowy od auditu procesu / wyrobu.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wprowadzenie skutecznego narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych w zakresie jakości, produktywności, bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko. Realizacja audytów warstwowych zgodnie ze specyficznymi wymaganiami odbiorców branży motoryzacyjnej. Wprowadzenie metody pozwoli na: redukcję niezgodności wewnętrznych i reklamacji, wzrost zaangażowania pracowników w doskonalenie procesu produkcji, poprawę bezpieczeństwa i ergonomii, identyfikację kluczowych obszarów poprawy produktywności, większe zaangażowanie najwyższego kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych („kierownictwo firmy bliżej procesu”).

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie audytu warstwowego procesu,
 • przedstawiciele kierownictwa firm poszukujących metod doskonalenia organizacji, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych,
 • pracownicy działów jakości,
 • audytorzy wewnętrzni,
 • średni szczebel zarządzania procesem produkcji – liderzy, mistrzowie, kierownicy produkcji, itp.,
 • osoby odpowiedzialne za BHP / system zarządzania środowiskowego.
 • Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.
  Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  2150.00 zł netto
  2644.50 zł brutto

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Dyrektor Operacyjny

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Kierownik Działu Szkoleń

  Dokumenty do pobrania