Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CQI-8-LPA

Audyt Warstwowy Procesu – Layered Process Audit – wg CQI-8

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Nauczenie metodologii prowadzenia audytu warstwowego zgodnie z przewodnikiem AIAG (CQI-8).
 • Pokazanie audytu warstwowego jako skutecznego narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych w oparciu o ocenę zgodności realizacji procesu produkcyjnego i kontroli z wymaganiami.
 • Zwiększenie zaangażowania kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych.
 • Uświadomienie wpływu pracowników operacyjnych na produktywność, osiągane wyniki jakościowe oraz poziom bezpieczeństwa i środowisko pracy.

Fotorelację ze szkolenia znajdziesz na naszym Facebooku!  

Symbol szkolenia

CQI-8-LPA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Audyt warstwowy procesu (Layered Process Audyt - LPA) – geneza.
2. Cele i klienci (odbiorcy wyników) audytu warstwowego.
3. Audyt wewnętrzny procesu / wyrobu / systemu a audyt warstwowy – porównanie.
4. Rola najwyższego kierownictwa w procesie planowania i realizacji audytów warstwowych.
5. Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla branży motoryzacyjnej – CQI 8.
6. Proces tworzenia skutecznej i efektywnej listy auditowej.
7. Podstawowe zasady prowadzenia audytu warstwowego.
8. Etapy audytu warstwowego:
 • planowanie,
 • realizacja audytu, zachowania / komunikacja
 • identyfikacja i opis niezgodności,
 • przegląd wyników audytów warstwowych,
 • doskonalenie procesu auditów warstwowych.
9. Realizacja audytu:
 • przykłady list kontrolnych (audytowych),
 • audytowanie jakości – identyfikacja niezgodności jakościowych,
 • audytowanie bezpieczeństwa i środowiska pracy – identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy,
 • audytowanie produktywności – identyfikacja strat,
 • podsumowanie: warsztat połączony z dyskusją. 

Ćwiczenia:

 • Tworzenie list kontrolnych (jakość / BHP / produktywność / środowisko).
 • Realizacja auditu warstwowego w warunkach warsztatowych– opracowanie wyników.
 • Doskonalenie list kontrolnych w oparciu o doświadczenie auditu.
 • Przy braku możliwości realizacji auditu - gra symulacyjna: auditowanie studium przypadku, identyfikacja niezgodności, planowanie działań.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Przygotowania skutecznej i efektywnej listy auditowej.
 • Właściwego planowania i realizacji auditu warstwowego.
 • Motywowania pracowników operacyjnych do osiągania wyników jakościowych oraz przestrzegania bezpieczeństwa i środowiska w miejscu pracy.
 • Oceniać zgodność realizacji procesu produkcyjnego i kontroli jakości z wymaganiami.
Uczestnik dowie się:
 • Jak sprawnie i kompleksowo realizować audit warstwowy.
 • Jak być skutecznym w ocenie przestrzegania wymagań dla realizacji procesu produkcyjnego i kontroli  jakości.
 • Czym się różni audit warstwowy od auditu procesu / wyrobu.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wprowadzenie skutecznego narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych w zakresie jakości, produktywności, bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko.Realizacja audytów warstwowych zgodnie ze specyficznymi wymaganiami odbiorców branży motoryzacyjnej.Wprowadzenie metody pozwoli na:redukcję niezgodności wewnętrznych i reklamacji,wzrost zaangażowania pracowników w doskonalenie procesu produkcji,poprawę bezpieczeństwa i ergonomii,identyfikację kluczowych obszarów poprawy produktywności,większe zaangażowanie najwyższego kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych („kierownictwo firmy bliżej procesu”).

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie audytu warstwowego procesu,
 • przedstawiciele kierownictwa firm poszukujących metod doskonalenia organizacji, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych,
 • pracownicy działów jakości,
 • audytorzy wewnętrzni,
 • średni szczebel zarządzania procesem produkcji – liderzy, mistrzowie, kierownicy produkcji, itp.,
 • osoby odpowiedzialne za BHP / system zarządzania środowiskowego.

Zastosowanie

 • ?Audyt warstwowy (Layered Process Audyt – LPA) stanowi skuteczne narzędzie doskonalenia jakości, produktywności i bezpieczeństwa, znajdując zastosowanie w firmach produkcyjnych, szczególnie w branży motoryzacyjnej – np. wdrożenie audytu warstwowego jest wymagane od dostawców firm Chrysler i GM.
 • Metodologia LPA nadaje się do stosowania zarówno w dużych jak i małych firmach produkcyjnych. Skutecznie wdrożona pozwala na radykalną redukcję reklamacji do poziomu bliskiego „zero wad”, skutecznie zapobiega powtarzaniu się tych samych problemów.
 • Audyt warstwowy pozwala identyfikować obszary wymagające poprawy, miejsca generujące straty w produkcji, a poprzez angażowanie w audyt wszystkich szczebli zarządzania istotnie przyczynia się do realizacji w firmie zasad TQM. Może również służyć jako narzędzie doskonalenia procesów zintegrowanych systemów zarządzania (jakością, bezpieczeństwem i środowiskowego).

Opinie użytkowników

12-13.09.2019 r. "Bardzo miła atmosfera podczas szkolenia, fachowy komunikatywny trener o dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Temat przekazany ciekawie."
11-12.02.2019 r. "Umiejętny przekaz wiedzy podczas całego szkolenia."
11-12.02.2019 r. "Ciekawie przedstawiony temat przez prowadzącego, poparty ciekawymi przykładami."
26.10.2018 r. "Ciekawie prowadzone zajęcia. Dużo przydatnych informacji."
01-02.10.2018 r. "Świetna komunikatywność z trenerem oraz jego wiedza."
14.09.2018 r. "Świetne kompetencje prowadzącego - wykwalifikowany."
15-16.02.2018 r. "Wysokie kompetencje i doświadczenie prowadzącego."
30.11-01.12.2017 r. "Dużo przykładów, prezentacja sprzętu + próbek."
30.11-01.12.2017 r. "Podejście praktyczne do zagadnienia."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania