Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
FTA-P-ONL

Analiza drzewa błędów - Fault Tree Analysis - FTA - szkolenie online

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Uzyskanie umiejętności wykonywania analizy FTA (Fault Tree Analysis) w wersji jakościowej i podstawowej ilościowej, w odniesieniu do problemów konstrukcyjnych lub procesowych, wg zainteresowań Uczestników.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na określenie zakresu zastosowania metody w firmie oraz wybór metodyki pracy – na bazie Drzewa Błędów (Fault Tree) lub Drzewa Funkcji (Function Tree), w ujęciu systemowym lub „spontanicznym”.
 • Uświadomienie możliwości metody w zapobiegawczym i diagnostycznym podejściu do analizy przyczyn problemów.
 • Pokazanie różnić w porównaniu z metodyką FMEA.
 • Symbol szkolenia

  FTA-P-ONL

  Terminy i miejsce

  Dokumenty do pobrania

  Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

  Program i ćwiczenia

  1. FTA – cele, pochodzenie, terminologia, podstawowa procedura.
  2.  Symbole i operatory FTA (and, or i in.).
  3.  Powtórka z logiki – podstawy algebry Boole’a:

  • koniunkcja, alternatywa, zaprzeczenie,
  • prawa łączności i rozdzielności, prawa de Morgana.

  4. Wybrane elementy analizy funkcjonalnej i analizy niezawodności systemu:

  • struktura fizyczna a struktura funkcjonalna systemu (diagramy przepływu funkcji),
  • struktura szeregowa, równoległa, mieszana, mostowa,
  • równania logiczne opisujące niezawodność systemów o różnych strukturach funkcjonalnych. 

  5.  Typy i procedury wykonywania FTA:

  • Drzewo Błędów (Fault Tree),
  • Drzewo Funkcji (Function Tree),
  • analiza jakościowa,
  • analiza ilościowa,
  • identyfikacja przyczyn (nWhy) - podejście systemowe a „spontaniczne”,
  • powiązanie FTA ze strukturą funkcjonalną systemu. 

  6. Szacowanie prawdopodobieństwa wady/awarii systemu na podstawie Drzewa Błędów.
  7.   Szacowanie prawdopodobieństwa pracy bezawaryjnej systemu na podstawie Drzewa Funkcji.
   
  Ćwiczenia:


  1.  Tworzenie i analiza Drzewa Błędów dla wybranego systemu w podejściu systemowym i „spontanicznym”.
  2. Tworzenie i analiza Drzewa Funkcji dla wybranego systemu.
  3.  Analiza funkcjonalności systemu o różnych strukturach funkcjonalnych:

  • opracowywanie Drzewa Błędów i Drzewa Funkcji na podstawie struktury funkcjonalnej systemu,
  • opracowywanie Drzewa Błędów na podstawie Drzewa Funkcji i odwrotnie,
  • szacowanie niezawodności systemu na podstawie Drzewa Błędów i Drzewa Funkcji.

  Uwagi:

  szkolenia otwarte: w ramach ćwiczeń zaleca się wykonanie fragmentu analizy FTA dla wyrobu/procesu zaproponowanego przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną firmę reprezentowały na szkoleniu min. 2-3 osoby.

  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik uczy się:
  • Wykonywać jakościową i ilościową analizę przyczyn poważnych dysfunkcji wyrobu/systemu, szczególnie w przypadku złożonych zależności funkcjonalnych jego elementów składowych (podsystemów, części).
  • Opisywać przyczyny (także złożone zależności przyczynowo-skutkowe) za pomocą Drzewa Błędów (Fault Tree), do poziomu przyczyn źródłowych, zarówno w podejściu systemowym jak i „spontanicznym” (nWhy).
  • Opisywać funkcje (także złożone zależności funkcyjne elementów systemu) za pomocą Drzewa Funkcji (Function Tree).
  • Używać operatorów FTA.
  • Używać schematycznego przedstawiania zależności funkcjonalnych (struktury funkcjonalnej systemu) za pomocą diagramów (przepływu funkcji).
  • Opracowywać Drzewo Błędów na podstawie Drzewa Funkcji i odwrotnie.
  • Określać równaniami logicznymi i algebraicznymi zależność prawdopodobieństwa wady od prawdopodobieństw przyczyn oraz prawdopodobieństwo realizacji funkcji wyższego rzędu (poziomu systemu) na podstawie funkcji niższego rzędu (elementów systemu na niższych poziomach).
  • Szacować niezawodność prostych systemów na podstawie Drzewa Funkcji lub Drzewa Błędów.

  Uczestnik dowiaduje  się:

  • Gdzie metoda znajduje zastosowanie, jakie są jej cele i możliwości w wersji jakościowej i ilościowej.
  • Jakie założenia trzeba poczynić przed przystąpieniem do analizy.
  • Dlaczego prawa De Morgana rządzą większością zależności przyczynowo-skutkowych w jakości.
  • Czym różnią się od siebie metody FTA i FMEA i jak mogą współpracować.
  • Jakie są możliwe podejścia do analizy FTA – czym się różnią podejścia systemowe i „spontanicznie”, podejście negatywne (Fault Tree) oraz pozytywne (Function Tree).
  • Czym różni się struktura fizyczna systemu od struktury funkcjonalnej systemu (szeregowa, równoległa, itd.).
  • W jakim celu i w jaki sposób opisywać przepływ funkcji w systemie.
  • Jakie metoda FTA posiada ograniczenia i jakie zasoby/dane warto zapewnić.

  Adresaci

  • Konstruktorzy, projektanci.
  • Pracownicy działów jakości, liderzy i członkowie zespołów projektowych/problemowych.
  • Inżynierowie uczestniczący w rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych/procesowych.
  • Pracownicy działów badań i rozwoju.

  Zastosowanie

  Metoda FTA służy do opisu i analizy przyczyn wad / awarii systemu (wyrobu / procesu) w celach zapobiegawczych lub diagnostycznych. Polega na zdefiniowaniu zdarzenia „szczytowego” (wady/awarii głównej) i jego rozbiór „w dół” aż do elementarnych przyczyn źródłowych pytaniami „dlaczego?”. Przyczyny łączy się logicznymi relacjami – operatorami, głównie: ORAZ/LUB. Na podstawie w ten sposób skonstruowanego drzewa zdarzeń możliwa jest ocena wpływu poszczególnych elementów systemu na jego niezawodność, identyfikacja jego słabych elementów oraz ocena możliwości poprawy jakości/niezawodności systemu pod kątem wybranej funkcji (lub dysfunkcji). Drzewo zdarzeń opracowuje się graficznie w postaci Fault Tree (Drzewa Błędów – do analizy dysfunkcji) lub w postaci Function Tree (Drzewa Funkcji – do analizy funkcji), opisując złożone zależności przyczynowo-skutkowe złożonych systemów za pomocą algebry Boole’a. Metoda może dostarczyć wyniki jakościowe lub, dysponując odpowiednimi danymi wejściowymi, także ilościowe (oszacowane prawdopodobieństwa wady/awarii/realizacji funkcji).

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.
  Materiały dostępne w wersji elektronicznej.
  Zapytaj o termin szkolenia

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Dyrektor Operacyjny

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Kierownik Działu Szkoleń

  Dokumenty do pobrania