Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
FTA-P-ONL

Analiza drzewa błędów - Fault Tree Analysis - FTA - szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Uzyskanie umiejętności wykonywania analizy FTA (Fault Tree Analysis) w wersji jakościowej i podstawowej ilościowej, w odniesieniu do problemów konstrukcyjnych lub procesowych, wg zainteresowań Uczestników.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na określenie zakresu zastosowania metody w firmie oraz wybór metodyki pracy – na bazie Drzewa Błędów (Fault Tree) lub Drzewa Funkcji (Function Tree), w ujęciu systemowym lub „spontanicznym”.
 • Uświadomienie możliwości metody w zapobiegawczym i diagnostycznym podejściu do analizy przyczyn problemów.
 • Pokazanie różnić w porównaniu z metodyką FMEA.
 • Symbol szkolenia

  FTA-P-ONL

  Terminy i miejsce

  Dokumenty do pobrania

  Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

  Program i ćwiczenia

  1. FTA – cele, pochodzenie, terminologia, podstawowa procedura.
  2.  Symbole i operatory FTA (and, or i in.).
  3.  Powtórka z logiki – podstawy algebry Boole’a:

  • koniunkcja, alternatywa, zaprzeczenie,
  • prawa łączności i rozdzielności, prawa de Morgana.

  4. Wybrane elementy analizy funkcjonalnej i analizy niezawodności systemu:

  • struktura fizyczna a struktura funkcjonalna systemu (diagramy przepływu funkcji),
  • struktura szeregowa, równoległa, mieszana, mostowa,
  • równania logiczne opisujące niezawodność systemów o różnych strukturach funkcjonalnych. 

  5.  Typy i procedury wykonywania FTA:

  • Drzewo Błędów (Fault Tree),
  • Drzewo Funkcji (Function Tree),
  • analiza jakościowa,
  • analiza ilościowa,
  • identyfikacja przyczyn (nWhy) - podejście systemowe a „spontaniczne”,
  • powiązanie FTA ze strukturą funkcjonalną systemu. 

  6. Szacowanie prawdopodobieństwa wady/awarii systemu na podstawie Drzewa Błędów.
  7.   Szacowanie prawdopodobieństwa pracy bezawaryjnej systemu na podstawie Drzewa Funkcji.
   
  Ćwiczenia:


  1.  Tworzenie i analiza Drzewa Błędów dla wybranego systemu w podejściu systemowym i „spontanicznym”.
  2. Tworzenie i analiza Drzewa Funkcji dla wybranego systemu.
  3.  Analiza funkcjonalności systemu o różnych strukturach funkcjonalnych:

  • opracowywanie Drzewa Błędów i Drzewa Funkcji na podstawie struktury funkcjonalnej systemu,
  • opracowywanie Drzewa Błędów na podstawie Drzewa Funkcji i odwrotnie,
  • szacowanie niezawodności systemu na podstawie Drzewa Błędów i Drzewa Funkcji.

  Uwagi:

  szkolenia otwarte: w ramach ćwiczeń zaleca się wykonanie fragmentu analizy FTA dla wyrobu/procesu zaproponowanego przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną firmę reprezentowały na szkoleniu min. 2-3 osoby.

  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik uczy się:
  • Wykonywać jakościową i ilościową analizę przyczyn poważnych dysfunkcji wyrobu/systemu, szczególnie w przypadku złożonych zależności funkcjonalnych jego elementów składowych (podsystemów, części).
  • Opisywać przyczyny (także złożone zależności przyczynowo-skutkowe) za pomocą Drzewa Błędów (Fault Tree), do poziomu przyczyn źródłowych, zarówno w podejściu systemowym jak i „spontanicznym” (nWhy).
  • Opisywać funkcje (także złożone zależności funkcyjne elementów systemu) za pomocą Drzewa Funkcji (Function Tree).
  • Używać operatorów FTA.
  • Używać schematycznego przedstawiania zależności funkcjonalnych (struktury funkcjonalnej systemu) za pomocą diagramów (przepływu funkcji).
  • Opracowywać Drzewo Błędów na podstawie Drzewa Funkcji i odwrotnie.
  • Określać równaniami logicznymi i algebraicznymi zależność prawdopodobieństwa wady od prawdopodobieństw przyczyn oraz prawdopodobieństwo realizacji funkcji wyższego rzędu (poziomu systemu) na podstawie funkcji niższego rzędu (elementów systemu na niższych poziomach).
  • Szacować niezawodność prostych systemów na podstawie Drzewa Funkcji lub Drzewa Błędów.

  Uczestnik dowiaduje  się:

  • Gdzie metoda znajduje zastosowanie, jakie są jej cele i możliwości w wersji jakościowej i ilościowej.
  • Jakie założenia trzeba poczynić przed przystąpieniem do analizy.
  • Dlaczego prawa De Morgana rządzą większością zależności przyczynowo-skutkowych w jakości.
  • Czym różnią się od siebie metody FTA i FMEA i jak mogą współpracować.
  • Jakie są możliwe podejścia do analizy FTA – czym się różnią podejścia systemowe i „spontanicznie”, podejście negatywne (Fault Tree) oraz pozytywne (Function Tree).
  • Czym różni się struktura fizyczna systemu od struktury funkcjonalnej systemu (szeregowa, równoległa, itd.).
  • W jakim celu i w jaki sposób opisywać przepływ funkcji w systemie.
  • Jakie metoda FTA posiada ograniczenia i jakie zasoby/dane warto zapewnić.

  Adresaci

  • Konstruktorzy, projektanci.
  • Pracownicy działów jakości, liderzy i członkowie zespołów projektowych/problemowych.
  • Inżynierowie uczestniczący w rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych/procesowych.
  • Pracownicy działów badań i rozwoju.

  Zastosowanie

  Metoda FTA służy do opisu i analizy przyczyn wad / awarii systemu (wyrobu / procesu) w celach zapobiegawczych lub diagnostycznych. Polega na zdefiniowaniu zdarzenia „szczytowego” (wady/awarii głównej) i jego rozbiór „w dół” aż do elementarnych przyczyn źródłowych pytaniami „dlaczego?”. Przyczyny łączy się logicznymi relacjami – operatorami, głównie: ORAZ/LUB. Na podstawie w ten sposób skonstruowanego drzewa zdarzeń możliwa jest ocena wpływu poszczególnych elementów systemu na jego niezawodność, identyfikacja jego słabych elementów oraz ocena możliwości poprawy jakości/niezawodności systemu pod kątem wybranej funkcji (lub dysfunkcji). Drzewo zdarzeń opracowuje się graficznie w postaci Fault Tree (Drzewa Błędów – do analizy dysfunkcji) lub w postaci Function Tree (Drzewa Funkcji – do analizy funkcji), opisując złożone zależności przyczynowo-skutkowe złożonych systemów za pomocą algebry Boole’a. Metoda może dostarczyć wyniki jakościowe lub, dysponując odpowiednimi danymi wejściowymi, także ilościowe (oszacowane prawdopodobieństwa wady/awarii/realizacji funkcji).

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.
  Materiały dostępne w wersji elektronicznej.
  Zapytaj o termin szkolenia

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania