Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-HACCP

Audytor wewnętrzny systemu HACCP

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

         

·       Praktyczne przygotowanie uczestników do zaplanowania, przeprowadzenia i udokumentowania audytu systemu HACCP.

Symbol szkolenia

AW-HACCP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Audyt wewnętrzny – na podstawie wytycznych PN-EN ISO 19011.

2.       System HACCP – wg Codex Alimentarius (w tym krok 11 i zasada 6: ustalenie procedur weryfikacji).

3.       Planowanie audytu

·         Cel audytu – zgodnie z planem audytów wewnętrznych

·         Inicjowanie audytu: określenie wykonalności z audytowanym, zapewnienie zasobów (czas, miejsce, materiały)

·         Przegląd dokumentacji

·         Lista pytań kontrolnych

4. Kompetencje audytora mające wpływ na przebieg audytu

·         Wiedza i doświadczenie

·         Kompetencje „międzyludzkie”: komunikacja, cierpliwość, mowa ciała, zapach, głos, zachowanie, …

5. Przebieg audytu

·         Etapy audytu: spotkanie otwierające, audyt, spotkanie zamykające

·         Zdobywanie obiektywnych dowodów: przegląd dokumentów, wywiad, obserwacja

·         Prawidłowe dokumentowanie zgodności i niezgodności

6. Działania poaudytowe

·         Raport i wnioski z audytu

7. Zakończenie szkolenia

·         Podsumowanie

·         Test końcowy

·         Ankieta

Ćwiczenia:

·       Cel: przygotowanie się do audytu.

Jak zaplanować audyt i przygotować listę pytań kontrolnych? O czym nie możemy zapomnieć, aby audyt przebiegł prawidłowo?  („zakontraktowanie” audytu z audytowanym: termin, czas, miejsce, materiały)

·       Cel: doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

Czym różnią się pytania otwarte i zamknięte? Jakiego typu informacji dostarczają? Co to jest słuchanie odzwierciedlające? Dlaczego szczegóły są ważne: mowa ciała, zachowanie i reakcje audytora, zapach, miejsce, …

·       Cel: etapy audyt i ich dokumentowanie

W jaki sposób przeprowadzić audyt? (spotkanie otwierające, wywiad, obserwacja, przegląd dokumentów, dokumentowanie zgodności i niezgodności, spotkanie zamykające).

·       Cel: prawidłowe dokumentowanie audytu

Co powinien zawierać raport z audytu?

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Jak przygotować się do audytu tak, aby osiągnął zamierzony cel.

·       W jaki sposób wykonać listę pytań kontrolnych.

·       Jak zbierać obiektywne dowody podczas audytu.

·       W jaki sposób prawidłowo dokumentować zgodności i niezgodności.

·       Jak zachowywać się podczas audytu, aby przebiegł on w atmosferze otwartości i współpracy między audytorem a audytowanym.

·       Jak prawidłowo udokumentować przeprowadzony audyt.

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Czym różni się audyt od kontroli i jakie jest jego znaczenie dla systemu bezpieczeństwa żywności HACCP.

·       Dlaczego rezultaty przeprowadzonych audytów wewnętrznych są istotne dla ciągłego doskonalenia organizacji (cykl Deminga).

·       Które z kompetencji „miękkich” mają istotne znaczenie podczas audytu i dlaczego, jakie zachowania spowodują „zamknięcie” audytowanego, a które wpłyną na atmosferę zaufania i współpracy podczas audytu.

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił wykonać audyt zgodnie z wytycznymi dotyczącymi audytowania systemów zarządzania wg PN-EN ISO 19011.

·       Uczestnik zdobędzie kompetencje komunikacyjne przydatne nie tylko podczas audytowania.

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone  w formie wykładu, dyskusji i ćwiczeń: indywidualnych oraz w grupach.

Adresaci

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Liderzy projektów.

·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

·       Pracownicy działów SQA, SQD.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Zastosowanie

Audyt wewnętrzny systemu HACCP to jedna z metod jego weryfikacji: jak system działa w praktyce, czy jest skuteczny dla zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności. Prawidłowo wykonany audyt umożliwi nie tylko na wykrycie niezgodności i wprowadzenie niezbędnych działań korygujących, ale będzie również cenną wskazówką do doskonalenia systemu. Dzięki temu przyczyni się do spełnienia oczekiwań klientów a tym samym do osiągniecia celów biznesowych firmy.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania