Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-HACCP

Audytor wewnętrzny systemu HACCP

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

         

·       Praktyczne przygotowanie uczestników do zaplanowania, przeprowadzenia i udokumentowania audytu systemu HACCP.

Symbol szkolenia

AW-HACCP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Audyt wewnętrzny – na podstawie wytycznych PN-EN ISO 19011.

2.       System HACCP – wg Codex Alimentarius (w tym krok 11 i zasada 6: ustalenie procedur weryfikacji).

3.       Planowanie audytu

·         Cel audytu – zgodnie z planem audytów wewnętrznych

·         Inicjowanie audytu: określenie wykonalności z audytowanym, zapewnienie zasobów (czas, miejsce, materiały)

·         Przegląd dokumentacji

·         Lista pytań kontrolnych

4. Kompetencje audytora mające wpływ na przebieg audytu

·         Wiedza i doświadczenie

·         Kompetencje „międzyludzkie”: komunikacja, cierpliwość, mowa ciała, zapach, głos, zachowanie, …

5. Przebieg audytu

·         Etapy audytu: spotkanie otwierające, audyt, spotkanie zamykające

·         Zdobywanie obiektywnych dowodów: przegląd dokumentów, wywiad, obserwacja

·         Prawidłowe dokumentowanie zgodności i niezgodności

6. Działania poaudytowe

·         Raport i wnioski z audytu

7. Zakończenie szkolenia

·         Podsumowanie

·         Test końcowy

·         Ankieta

Ćwiczenia:

·       Cel: przygotowanie się do audytu.

Jak zaplanować audyt i przygotować listę pytań kontrolnych? O czym nie możemy zapomnieć, aby audyt przebiegł prawidłowo?  („zakontraktowanie” audytu z audytowanym: termin, czas, miejsce, materiały)

·       Cel: doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

Czym różnią się pytania otwarte i zamknięte? Jakiego typu informacji dostarczają? Co to jest słuchanie odzwierciedlające? Dlaczego szczegóły są ważne: mowa ciała, zachowanie i reakcje audytora, zapach, miejsce, …

·       Cel: etapy audyt i ich dokumentowanie

W jaki sposób przeprowadzić audyt? (spotkanie otwierające, wywiad, obserwacja, przegląd dokumentów, dokumentowanie zgodności i niezgodności, spotkanie zamykające).

·       Cel: prawidłowe dokumentowanie audytu

Co powinien zawierać raport z audytu?

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Jak przygotować się do audytu tak, aby osiągnął zamierzony cel.

·       W jaki sposób wykonać listę pytań kontrolnych.

·       Jak zbierać obiektywne dowody podczas audytu.

·       W jaki sposób prawidłowo dokumentować zgodności i niezgodności.

·       Jak zachowywać się podczas audytu, aby przebiegł on w atmosferze otwartości i współpracy między audytorem a audytowanym.

·       Jak prawidłowo udokumentować przeprowadzony audyt.

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Czym różni się audyt od kontroli i jakie jest jego znaczenie dla systemu bezpieczeństwa żywności HACCP.

·       Dlaczego rezultaty przeprowadzonych audytów wewnętrznych są istotne dla ciągłego doskonalenia organizacji (cykl Deminga).

·       Które z kompetencji „miękkich” mają istotne znaczenie podczas audytu i dlaczego, jakie zachowania spowodują „zamknięcie” audytowanego, a które wpłyną na atmosferę zaufania i współpracy podczas audytu.

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił wykonać audyt zgodnie z wytycznymi dotyczącymi audytowania systemów zarządzania wg PN-EN ISO 19011.

·       Uczestnik zdobędzie kompetencje komunikacyjne przydatne nie tylko podczas audytowania.

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone  w formie wykładu, dyskusji i ćwiczeń: indywidualnych oraz w grupach.

Adresaci

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Liderzy projektów.

·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

·       Pracownicy działów SQA, SQD.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Zastosowanie

Audyt wewnętrzny systemu HACCP to jedna z metod jego weryfikacji: jak system działa w praktyce, czy jest skuteczny dla zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności. Prawidłowo wykonany audyt umożliwi nie tylko na wykrycie niezgodności i wprowadzenie niezbędnych działań korygujących, ale będzie również cenną wskazówką do doskonalenia systemu. Dzięki temu przyczyni się do spełnienia oczekiwań klientów a tym samym do osiągniecia celów biznesowych firmy.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania