Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HACCP-GMP_GHP

System bezpieczeństwa żywności - HACCP

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

·       Przekazanie uczestnikom informacji na temat systemu bezpieczeństwa żywności, którego elementami są: dobre praktyki higieniczne (GHP), dobre praktyki produkcyjne (GMP), identyfikowalność oraz system HACCP
z uwzględnieniem identyfikowalności i analizy ryzyka.

Symbol szkolenia

HACCP-GMP_GHP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1.     System bezpieczeństwa żywności: wymagania dla producentów żywności zgodnie z obowiązującym prawem

i odpowiedzialność producenta.

2.     Dobre praktyki higieniczne (GHP): jakie są i na czym polegają.

3.     Dobre praktyki produkcyjne (GMP): rodzaje dokumentów systemowych: procedury (kto? co?), instrukcje (jak?)

i formularze (zarejestruj co robisz).

4.     Identyfikowalność i identyfikacja: czym się różnią, dlaczego są potrzebne i w jaki sposób zbierać dane aby zapewnić funkcjonowanie systemu.

5.     Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu HACCP (zgodnie z Codex Alimentarius)

·         W jakim celu został wdrożony HACCP i jakie jest jego znaczenie we współczesnym procesie produkcji spożywczej

·         Utworzenie zespołu HACCP

·         Opis produktu

·         Zidentyfikowanie zamierzonego sposobu użycia

·         Schemat procesu technologicznego

·         Weryfikacja procesu technologicznego

·         ZASADA 1: Analiza zagrożeń

·         ZASADA 2:Określenie krytycznych punktów kontroli CCP

·         ZASADA 3: Ustalenie limitów krytycznych

·         ZASADA 4:Ustalenie systemu monitorowania CCP

·         ZASADA 5: Określenie działań korygujących

·         ZASADA 6: Ustalenie procedur weryfikacji system

·         ZASADA 7: Ustanowienie dokumentacji i sposobu przechowywania zapisów

6.     Zakończenie szkolenia

·         Podsumowanie

·         Test końcowy

·         Ankieta


 

Ćwiczenia:

   Cel: praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy na temat dobrych praktyk higienicznych.

Analiza luk. Co należy zmienić? Od czego możesz zacząć już jutro?

·       Cel: jak w praktyce zapewnić, że informacje z dokumentów systemowych będą prawidłowo wykorzystane przez pracowników.

Wybór formy dokumentu systemowego (papierowe, elektroniczne, obrazkowe, …). Język dokumentów. Szkolenie pracowników. Dystrybucja aktualnych wersji. Przechowywanie.

·       Cel: wykorzystanie systemu identyfikowalności w praktyce

Stworzenie przykładowej dokumentacji dla procesu od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Symulacja wycofania produktu z rynku na podstawie informacji od dostawcy.

·       Cel: zapoznanie z praktycznymi aspektami wdrożenia systemu HACCP

Wdrożenie 7 zasad HACCP na podanym przykładzie.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Jakie są praktyczne zastosowania i korzyści dla Firmy wynikające ze stosowania dobrych praktyk produkcyjnych (GMP).

·       W jaki sposób dobre praktyki higieniczne (GHP) przyczyniają się do ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska produkcji oraz produktów.

·       Jak zapewnić i wykorzystać w praktyce system identyfikowalności oraz jaką rolę spełnia w sytuacjach nie tylko kryzysowych.

·       Jak budować i rozwijać system analizy ryzyka i krytycznych punktów kontroli.

·       Jak krok po kroku wdraża się system HACCP i jak w praktyce: dokonać analizy zagrożeń, określić krytyczne punkty kontroli, ich limity i sposoby monitorowania, określić działania korygujące, procedury weryfikacji oraz sposoby dokumentacji (7 zasad HACCP wg Codex Alimentarius).


Uczestnik dowiaduje się:

·         Na czym polegają dobre praktyki higieniczne w odniesieniu do: lokalizacji i otoczenia zakładu, pomieszczeń zakładu i jego układu funkcjonalnego, maszyn, urządzeń i wyposażenie, procesów mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę, gospodarki odpadami oraz ściekami, zabezpieczenia przed szkodnikami, szkolenia personelu, higieny personelu, magazynowania i transportu żywności (na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz standardu ISO 22000:2018).

·         Czym są dokumenty systemowe, co je różni i dlaczego w codziennej praktyce należy postępować zgodnie z ich treścią (na podstawie m. in. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych).

·         Kiedy wykorzystywany jest system identyfikowalności, z jakich elementów się składa i
w jaki sposób go weryfikować
(na podstawie m. in. Rozporządzenia (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych)

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Po szkoleniu uczestnik zna zasady dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych i potrafi je odnieść do specyfiki swojego zakładu.

·       Wie na czym polega system HACPP, jak go wdrożyć i może uczestniczyć zarówno w spotkaniach zespołu HACCP jak i na co dzień monitorować jego funkcjonowanie.

·       Umie stworzyć dokumentację potrzebną do efektywnego funkcjonowania systemy bezpieczeństwa żywności oraz wykonania identyfikowalności produktów od dostawcy do klientów oraz od klienta do dostawców.

 

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, dyskusji, ćwiczeń indywidulanych oraz w grupach.

Adresaci

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Zastosowanie

System bezpieczeństwa żywności oparty na dobrych praktykach produkcyjnych oraz higienicznych, systemie analizy ryzyka oraz krytycznych punktach kontroli (HACCP) wraz z systemem identyfikowalności to podstawowe narzędzie dla producentów żywności. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w Unii Europejskiej wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności jest obowiązkiem producentów. Jednak przede wszystkim przyczynia się do ich rozwoju i spełnienia wymagań klientów. Efektywny, ciągle doskonalony system bezpieczeństwa żywności przyczynia się również do zdobycia nowych klientów oraz przewagi nad konkurencją. Jest też solidną podstawą do wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z globalnymi standardami uznanymi przez GFSI, np. BRC Food, IFS Food.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania