Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-KSR

Trening kompetencji komunikacyjnych dla realizacji projektów i zadań w środowisku rozproszonym

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Cele szkolenia:         

·         polepszenie komunikacji w zespole rozproszonym,

·         zmniejszenie niejasności i ewentualnych błędów, niedomówień,

·         skuteczniejsze realizowanie zadań w ramach projektów/miniprojektów

·         lepsza komunikacja pomiędzy działami pracującymi w sposób rozproszony lub w różnych lokalizacjach.

Symbol szkolenia

UO-KSR

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1.

1.       Do kogo mówię i jak jestem rozumiany:

·         osobista autodiagnoza stylów i preferencji w komunikacji (tzw. metaprogramów) (ankieta/arkusz online), wykres własny; 

·         feedback postrzegania metaprogramów u członków zespołu - (ankieta/arkusz online, wykresy dla pozostałych członków zespołu);

·         mapa zespołu i wnioski dotyczące komunikacji i oczekiwań.

2.       Jak słucham i jak odbieram informację:

·         4 kanały odbioru informacji i reakcje z nimi związane;

·         formułowanie i dostosowania przekazu do odbiorców.

3.       Cztery typy osobowości:  

·         4 typy osobowości i ich wpływ na zachowania w projektach oraz udział w spotkaniach.

4.       Aktywne słuchanie i uczestnictwo w spotkaniach:

·         czym jest aktywne słuchanie;

·         aktywne przygotowanie i prowadzenie spotkań projektowych;

·         radzenie sobie z osobami dominującymi;

·         aktywizacja osób pasywnych.

 

Dzień 2.

1.       Wywieranie wpływu:

·         4 do 8 głównych wzorców/konstrukcji perswazyjnych i wywierania wpływu na ludzi;

·         agresywne wzorce komunikacji - jak ich unikać i czym zastąpić;

·         krytyka ogólna i jej "rozbrajanie".

2.       Zarządzanie projektami w przypadku pracy rozproszonej:

·         Kaskadowa metoda zarządzania projektami (waterfall);

·         Zwinna metoda zarządzania projektami SCRUM.

3.       Wyznaczanie priorytetów i delegowanie zadań w przypadku pracy rozproszonej:

·         macierz ważności, pilności i wpływu;

·         asertywność w delegowaniu zadań.

 

Ćwiczenia:

·       osobowe metaprogramy operacyjne dotyczące podejmowania decyzji i realizacji zadań

·       ćwiczenie praktyczne z umiejętności odczytywania intencji zawartej w komunikacji werbalnej, mailowej, zdalnej oraz dostosowania przekazu

·       techniki perswazji i manipulacji oraz obrony przed nimi

·       ćwiczenia z metod zarządzania projektami

·       scenki symulacyjne

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się: 

·         Elementów zarządzania pracą własną.

·         Umiejętności odczytywania intencji zawartej w komunikacji werbalnej, mailowej, zdalnej oraz dostosowania przekazu

·         Organizacji pracy nad wspólnymi zadaniami w środowisku rozproszonym

·         Nadzorowania postępów w projekcie.

·         Umiejętnego zlecania zadań.

·         Roli miękkich aspektów w efektywnym prowadzeniu zespołu, a tym samym w sukcesie projektu.

Adresaci

·       Koordynatorzy Projektów

·       Członkowie zespołu projektowego

·       Szefowie Działów

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania